X 
Transnistria stiri: 1319
Eurovision stiri: 494

Procesul de examinare și soluționare a contestațiilor va fi îmbunătățit

27 oct. 2023,, 07:25   Societate
1759 0

Procesul de examinare și soluționare a contestațiilor, formulate în cadrul procedurilor de achiziții publice, va fi îmbunătățit. Parlamentul a votat în lectura întîi un PROIECT de modificare a Legii privind achizițiile publice, inițiativă legislativă a unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Proiectul propune reducerea și simplificarea termenelor de examinare a contestațiilor, excluderea blocării, în unele cazuri neîntemeiate, a întregii proceduri de achiziție publică. Complementar, va fi instituit un mecanism de responsabilizare a operatorilor economici care intenționează să depună contestație prin introducerea unei garanții pentru contestație. Aceasta reprezintă valoarea bănească depusă de contestatar în vederea garantării temeiniciei motivelor invocate în contestație. Operatorul economic va depune, odată cu contestația, și garanția pentru contestație în valoare de 1 % din valoarea estimată a achiziției a procedurii de achiziție publică, la contul trezorerial al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, dar nu mai mult de 100 000 de lei. La rîndul său, ANSC nu va avea dreptul să pretindă la plata garanției pentru contestație și să o restituie contestatarului în 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei pe marginea contestației.

„Prin asemenea metodă de responsabilizare a agenților economici se va contribui substanțial la reducerea numărului de contestații depuse abuziv de către operatorii economici la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. La fel, se va contribui la reducerea termenelor de efectuare a procedurilor de achiziții, ceea ce, în final, va spori eficiența procedurilor de achiziții, inclusiv a procedurilor de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii”, se menționează în nota informativă a inițiativei legislative.

Autorii proiectului mai propun optimizarea procedurii de soluționare a contestațiilor, prin reglementarea procedurii scrise de soluționare a acestora. Legislația urmează a fi completată cu prevederi ce ar permite soluționarea litigiului întru-un mod mai rapid și eficient pentru cazurile în care autoritatea contractantă acceptă pretențiile înaintate de către contestatar și aplică măsurile de remediere corespunzătoare fără a aștepta o decizie din partea Agenției. De asemenea, contestatarii nu vor putea invoca alte motive împotriva actelor autorității contractante decît cele cuprinse în contestația adresată inițial.

Potrivit informațiilor oficiale, în 2022 la ANSP au fost înregistrate 1135 de contestații formulate de către operatorii economici.


Proiectul de lege urmează a fi examinat în ședința plenară a Parlamentului și în lectura a doua.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre protestele fermierilor?