Eurovision stiri: 498
Transnistria stiri: 1343

Cu cît s-au mărit apeductele anul trecut

5 iun. 2023,, 21:30   Societate
2289 0

Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2022.

Astfel, potrivit BNS, în anul 2022, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei a constituit 19,0 mii km și, comparativ cu anul precedent, s-a extins cu 15,9% sau 245,8 km de rețele noi construite (cu 68,7 km în mediu urban și 177,1 km în mediul rural) . Din lungimea totală, 18,5 mii km aparțin sistemelor date în exploatare, iar 0,5 mii km – sistemelor care nu sînt date în exploatare, dar deservesc populația. Cea mai mare pondere a lungimii apeductelor și rețelelor publice nou construite a fost înregistrată în localitățile din regiunea Nord – 137,0 km (55,7%) și din regiunea Centru – 76,4 km (31,1%) (Anexă, Tabelul 1).

În anul 2022, au funcţionat efectiv 18,9 mii km de apeducte și reţele publice de distribuție a apei (99,5% din lungimea totală).

Localitățile din mun. Chișinău și UTA Găgăuzia dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă.

În anul 2022, acces la sistemele publice de alimentare cu apă au avut 55 municipii și orașe și 891 localități rurale, ceea ce reprezintă 61,7% din localităţile ţării. Circa 60,3% din satele Moldovei au avut acces la alimentare cu apă potabilă din sistemele publice4 . Din total localități cu acces la sistemele publice de alimentare cu apă, 907 dispun de sisteme publice de alimentare cu apă date în exploatare. Comparativ cu anul 2018, numărul localităților cu acces la sistemele publice de alimentare cu apă date în exploatare s-a majorat cu 12,8%.


În profil regional, localitățile din mun. Chișinău (91,4%) și UTA Găgăuzia (84,4%) dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemele publice de alimentare cu apă, iar cel mai mic nivel îl are regiunea Nord (45,1%).

Sistemele publice de alimentare cu apă preponderent au captat apa din surse de suprafață

În anul 2022, volumul de apă captat a constituit 135,2 mil. m3, inclusiv apă captată din surse de suprafață - 86,5 mil. m3 (64,0%), din surse subterane - 35,7 mil. m3 (26,4%) și apă captată sau primită din alte surse - 13,0 mil. m3 (9,6%).

În anul 2022, volumul de apă distribuit consumatorilor a constituit 98,3 mil m3, iar diferența de 36,9 mii m3, dintre volumul de apă captat și volumul de apă distribuit consumatorilor, o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul livrării acesteia.

În medie, pe an la un locuitor, revin 26,8 m3 de apă distribuită. Din volumul total de apă distribuită, 69,9 mil. m3 (sau 71,1%) a fost furnizată populaţiei, 4,2% – instituţiilor bugetare, iar 24,7% altor consumatori.

Sisteme publice de canalizare

În anul 2022, lungimea totală a reţelelor publice de canalizare s-a extins6 cu 50,5 km de rețele noi construite (cu 37,0 km în mediu urban și 13,5 km în mediul rural) și a constituit 5,0 mii km. Din lungimea totală, 4,9 mii km aparțin sistemelor date în exploatare, iar 82,2 km – sistemelor care nu sînt date în exploatare, dar deservesc populația. Majoritatea rețelelor publice de canalizare noi, 29,1 km (sau 57,6% din totalul lungimii construite) au fost construite în regiunea Centru: în raioanele Strășeni – 14,1 km, Hîncești – 9,3 km, Ialoveni – 2,3 km, Rezina – 1,7 km etc. (Anexă, Tabelul 2).

Localitățile urbane au acces mult mai mare la sistemele publice de canalizare

În anul 2022, acces la sistemele publice de canalizare au avut 53 municipii și orașe și 89 localități rurale, ceea ce reprezintă 9,3% din localităţile ţării. Din total localități cu acces la sistemele publice de canalizare (142 localități), 132 dispun de sisteme publice de canalizare date în exploatare (3 localități dintre acestea, pe lîngă sistem dat în exploatare, avînd și sistem care nu este dat în exploatare). Comparativ cu anul 2018, numărul localităților cu acces la sistemele publice de canalizare date în exploatare s-a majorat cu 19,0%.

Cea mai mare pondere a localităţilor cu acces la sistemele publice de canalizare s-a înregistrat în mun. Chișinău (77,1%), UTA Găgăuzia (21,9%) și regiunea Centru (10,4%), iar localităţile din regiunile Sud și Nord au cele mai mici rate de acces (6,4% și respectiv, 4,7%).

Astfel, se atestă o discrepanță considerabilă dintre sate şi orașe. Localitățile rurale din raioanele Briceni, Drochia, Fălești, Glodeni, Ocnița, Soroca, Rezina, Basarabeasca, Cantemir și Vulcănești nu au avut deloc acces la sistemele publice de canalizare.

În anul 2022, volumul total al apelor uzate evacuate a constituit 70,9 mil. m3 din care 68,2 mil. m3 din localitățile urbane (96,2%) și 2,7 mil. m3 din rurale (3,8%).

Circa 76,1% din total sisteme publice de canalizare erau dotate cu staţii de epurare. Nici o localitate din raioanele Glodeni, Soroca și Rezina nu dispune de stație de epurare. Din cele 108 stații de epurare, funcţionale erau 98 unităţi. Cea mai bună situație privind funcționalitatea stațiilor de epurare, a fost în mun. Chișinău și regiunea Nord (100,0%), Centru (90,0%), Sud și UTA Găgăuzia (cîte 85,7% și 66,7%).

Prin staţiile de epurare a apei, au trecut 68,8 mil. m3 de apă uzată epurată (97,0%). Din volumul total de apă uzată epurată, 95,6% a fost epurată mecanic, 95,4% biologic, iar 1,4% - a fost evacuată fără tratament.

1
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre protestele fermierilor?