X 
Transnistria stiri: 1367
Eurovision stiri: 499

BAC-2024: orarul probelor, afișarea notelor și regulamentul desfășurării examenelor

26 noi. 2023,, 09:15   Societate
5304 0

În luna noiembrie, Ministerul Educației a anunțat orarul examenului de bacalaureat în Republica Moldova. De asemenea, pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare există informații despre regulamentul cu privire la desfășurarea examenului național de bacalaureat. Noi am adunat cele mai importante informații într-un singur material.

În 2024, BAC-ul se va desfășura în perioada 4-21 iunie, informează diez.

4 iunie - limba și literatura de stat (pentru elevii din școlile cu predare în altă limbă decît cea de stat);

7 iunie - limba de instruire (de stat sau limba rusă);

11 iunie - limba străină;


14 iunie - matematică pentru clasele cu profil real, istorie pentru cele cu profil umanist; discipline de specialitate pentru elevii cu profil sportiv sau arte;

18 iunie - disciplină la alegere;

21 iunie - limba maternă pentru școlile cu predare în limba bulgară, ucraineană sau găgăuză.

Pentru realizarea testului scris, se acordă 3 ore astronomice (180 minute). Toate examenele încep la ora 9.00. Timpul începe să fie numărat din momentul în care toți candidații din sală au primit testul.

Accesul candidaţilor în Centrul de Bacalaureat și sălile de examen este permis în baza actului de identitate în original. De asemenea, ei vor avea nevoie de un pix cu cerneală albastră. La proba de geografie, candidaţilor li se permite să între în sala de examen cu atlasele geografice şcolare, prevăzute de programa de examen la geografie, şi riglă, iar la proba de matematică şi fizică - creion simplu, riglă, radieră. Nu vor avea nevoie să aducă cu ei maculatoare. Înainte de examen toți candidații vor primi foi A4. Pe fiecare foaie de maculator vor trebui să scrie numele, prenumele, denumirea instituției de învățămînt în care a făcut studiile, localitatea, raionul, denumirea disciplinei și data.

Candidatul, care a comis în test o greşeală pe care doreşte s-o corecteze, taie cuvîntul/ rîndul/ secvenţa greşită cu o linie orizontală. Scrie varianta corectă deasupra sau în spaţiul rămas liber.

Eliberarea de la examen

De la proba de examen sînt eliberaţi, cu nota „10” (zece), din oficiu, deţinătorii diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane la disciplina dată, organizate de către minister, în anul absolvirii şi elevii, care în una din clasele X-XII au obţinut, la disciplina dată de examen, medalii individuale la olimpiadele internaţionale, recunoscute de Ministerul Educației al RM.

De asemenea, este posibil să solicitați scutirea de la examenul de limbă străină. Candidații care doresc să obțină nota "10" trebuie să dețină un certificat internațional care să dovedească un nivel de competență lingvistică egal sau mai mare decât B2 (C1 pentru candidații din clasele bilingve). Nota "10" este valabilă pentru cele cinci limbi străine studiate în prezent în instituțiile de învățământ din țară - engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă.

De la proba de examen la limba străină pot fi eliberaţi, la cerere, cu nota „10” (zece), din oficiu, candidaţii care au promovat, pe parcursul învăţământului general, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi deţin certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve). O notă de "10" este valabilă pentru cele cinci limbi străine studiate în prezent în instituțiile de învățămînt din țară - engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă.

Examen în regim de externat

Pentru susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat se pot înscrie persoanele care au atins vârsta de 19 ani și care corespund la una dintre următoarele cerințe:

-este absolvent al şcolii medii de cultură generală;

-este absolvent al unei instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar cu durata de studii de 3 ani;

- este absolvent al unui colegiu sau centru de excelență;

- este student al unei instituţii de învăţământ superior, care a fost admis la studii în baza atestatului de studii medii de cultură generală;

- a finalizat, cel puţin, 2 ani de liceu, cu situaţia şcolară încheiată pentru clasele a X-XI.

Persoanele care doresc să se înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat depun o cerere la minister, conform Anexei nr. 13 la prezentul regulament, în perioada 10 ianuarie – 15 februarie a anului în curs. La cerere se anexează copia actului de studii sau situaţia şcolară pentru clasele X-XII, confirmare de la instituţia care a eliberat acest document de studii şi copia buletinului de identitate.

Persoanele care solicită susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat sunt admise la examen în urma susținerii probelor de diferenţă de programă pentru certificarea gradului de însuşire a materiei la toate disciplinele din Planul-cadru pentru învăţământul liceal, anul de studii în curs, la profilul respectiv.

1
0
0
1
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre protestele fermierilor?