Transnistria stiri: 1423
Eurovision stiri: 506
Preşedintele stiri: 3998

Anunț important pentru unii agenți economici

29 feb. 11:45   Societate
1905 0

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2024 a măsurii de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale.

Potrivit ANOFM, susținerea proiectelor de inițiative locale este o măsură activă de ocupare a forței de muncă destinată întreprinderilor, în scopul stimulării creării locurilor de muncă în satele (comunele) de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 20 salarii medii lunare pe economie, în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Pentru anul 2024, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale, conform art.40 din Legea nr.105/2018, un buget de 3 000,000 lei. Numărul anual de subvenții ce vor fi acordate și localitățile în care prioritar vor fi finanțate proiectele de inițiativă locală sînt stabilite ținînd cont de bugetul alocat pentru anul 2024, în conformitate cu indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru ANOFM, în baza rezultatelor evaluării situației pe piața muncii.


Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul va depune direct, prin poştă sau prin poşta electronică la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM), în raza căreia își are activitatea următoarele documente:

Pentru a solicita subvenția privind susținerea proiectelor de inițiative locale, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să fie înregistrați conform legislației și să activeze în mediul rural;
  • să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent;
  • să nu aibă concedieri de salariați în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a subvenției, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă au fost sistate în temeiul art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
  • să prezinte un plan de afaceri care prevede crearea a cel puțin unui loc de muncă nou în mediul rural și costul estimat pentru crearea acestuia;
  • să asigure cofinanțare de 35% din costul estimat al proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Despre data-limită de depunere a cererilor pentru acordarea subvențiilor în condițiile art.40 din Legea nr.105/2018 pentru anul 2024, ANOFM va informa suplimentar.

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni

0
0
0
1
2

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?