X 
Transnistria stiri: 1423
Eurovision stiri: 506
Preşedintele stiri: 4000

ANRE clarifica unele afirmații în spațiul mediatic cu referire la stabilirea prețurilor pentru gaz

21 feb. 12:26   Societate
2735 0

Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va clarifica unele afirmații apărute în spațiul mediatic, cu referire la stabilirea prețurilor reglementate pentru gazele naturale.

1. Prețurile scad spre sezonul cald și cresc spre sezonul rece.

ANRE precizează că prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale au un caracter anual. Acestea sînt aprobate în baza prognozei unui preț mediu ponderat anual de achiziție a gazelor naturale de către furnizorul cu obligația de serviciu public. Conform prevederilor normative în vigoare, oricînd se întrunesc condițiile pentru ajustare, furnizorul va înainta o cerere în acest sens. Preponderent, cauza necesității ajustării constă în fluctuația prețurilor de achiziție a gazelor naturale de la surse. Dinamica normală de fluctuație a prețurilor la nivel internațional are o tendință de creștere spre sezonul rece, cînd se atestă un consum și o cerere mai mare, astfel ajustarea poate coincide cu sezonalitatea, dar nu este neapărat o regulă.

2. De ce ANRE a aprobat prețurile pentru 2024 în luna februarie?

În conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate, titularii de licențe din sectorul gazelor naturale și energiei electrice, depun spre examinare la Agenție cererea privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor, în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare, anual, pînă la data de 1 februarie (cînd sînt disponibile toate informațiile financiare finale pentru anul precedent). Astfel, S.A. ”Moldovagaz” a remis cererea de aprobare a prețurilor la data de 26 ianuarie 2024. Pe lîngă cererea de aprobare a prețurilor reglementate pentru gazele naturale, Agenția a recepționat și a avut în examinare și cererile de aprobare a tarifelor pentru 12 operatori ai sistemului de distribuție a gazelor naturale. Urmare a procesării informațiilor prezentate de operatorii și furnizorii din sectorul gazelor naturale, a fost necesară o analiză minuțioasă a tuturor datelor prezentate, și reconfirmarea acestora în cadrul unui proces laborios.


3. De ce nu se aprobă prețurile retroactiv, de la 1 ianuarie?

Aplicarea retroactivă a unor decizii contravine prevederilor legale. Regulamentar, prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale sînt stabilite la nivel de an. Acest lucru înseamnă că orice modificare are impact asupra prețurilor și pentru lunile precedente modificării. ANRE calculează pentru perioada precedentă aprobării, începînd cu data de 1 ianuarie, componenta de corectare a venitului reglementat al furnizorului (”devieri tarifare”) și le include în calculul prețurilor reglementate spre aprobare (”devieri negative”, în condiții de creștere a prețurilor sau ”devieri pozitive”, în condiții de scădere). În cazul concret (aprobarea prețurilor din 21.02.2024), pentru a exemplifica prețul de furnizare la nivelul de presiune joasă (consumatorii casnici): - Agenția a calculat un preț de furnizare de 14677 lei /1000 m3 față de 16730 lei/1000 m3 în vigoare, ceea ce înseamnă o scădere de 2053 lei/1000m3 sau 12%. - Aplicînd factorul de corecție a venitului reglementat pentru perioada precedentă (1 ianuarie – data aprobării), ANRE a calculat diferența dintre prețul efectiv achitat de consumatori și prețul calculat (devieri pozitive), și a inclus-o în prețurile aprobate, pînă la final de an. - Astfel, prețul final aprobat de Agenție este de 13398 lei/1000m3, cu 3332 lei/1000m3 (19,9%) mai mic față de prețul în vigoare pînă la momentul aprobării și cu 1279 lei (8,7%) mai mic decît cel calculat, pînă la includerea componentei de corectare. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, consumatorilor le este compensată diferența față de prețurile efectiv achitate de la începutul anului. Toate calculele sînt publice, afișate pe site-ul Agenției, la capitolul ”Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării”.

1
0
0
2
15

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?