Transnistria stiri: 1364
Eurovision stiri: 499

Guvernul se întrunește într-o nouă ședință

6 dec. 2023,, 07:20   Politică
1927 0

Prim-ministrul Dorin Recean va prezida astăzi ședința Cabinetului de miniștri.

Vezi mai jos subiectele incluse pe ordinea de zi.

 1. Cu privire la resursele umane
 2. (HG) - Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățămînt superior, elevii din instituţiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar (număr unic 857/MEC/2023)
 3. (HG) - Cu privire la aprobarea Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2024-2027 (număr unic 765/MEC/2023)
 4. (HG) - Pentru aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a Centrului de tineret (număr unic 690/MEC/2023)
 5. (HG) - Pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare a sportului de performanță conform criteriilor distincte, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 22/2023 (număr unic 826/MEC/2023)
 6. (L) - Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (număr unic 666/MAI/2022) UE
 7. (L) - Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismului de acordare a unor prestații sociale adresate copiilor cu dizabilități și familiilor cu copii) (număr unic 775/MMPS/2023)
 8. (HG) - Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă (număr unic 946/MMPS/2023)
 9. (HG) - Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (implementarea reformei sistemului de asistență socială „Restart” (număr unic 947/MMPS/2023)
 10. (HG) - Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agențiilor teritoriale de asistență socială (număr unic 949/MMPS/2023)
 11. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (crearea Centrului Cultural „Eugen Doga”) (număr unic 802/MC/2023)
 12. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative) (număr unic 966/ARFC/2023)
 13. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la instituirea Sistemului informațional de cîntărire în mișcare a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice din Republica Moldova (număr unic 831/MIDR/2023)
 14. (HG) – Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova (număr unic 1091/MIDR/2023)
 15. (HG) - Proiect de hotărîre pentru modificarea unor hotărîri de Guvern (în vederea punerii în aplicare a cadrului normativ privind cheiurile temporare) (număr unic 811/MIDR/2023)
 16. (L) - Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (asigurarea implementării Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005) (număr unic 657/MJ/2023)
 17. (L) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind mărcile (număr unic 620/AGEPI/2023) UE
 18. (L) - Proiect de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 (număr unic 764/MM/2023) UE
 19. (HG) – Proiect de hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică pentru finanțarea proiectelor ,,Promovarea angajabilității tinerilor în Moldova”, „Eficiență energetică și energii regenerabile pentru Moldova” și „Administrație publică atractivă și eficientă pentru Moldova” (număr unic 1094/MAEIE/CS/2023)
 20. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Bank Gospodarstwa Krajowego (Polonia) pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (număr unic 1054/MDED/2023)
 21. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romîniei privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Romînia și Republica Moldova (număr unic 1056/MAEIE/MEn/2023)
 22. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Moldova LEADER IT Soft” (MLIS) (număr unic 798/MAIA/2023)
 23. (HG) - Proiect de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 985/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (număr unic 782/MAIA/2023)
 24. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Programului național privind sănătatea mintală pe anii 2023-2027 (număr unic 517/MS/2023)
 25. (HG) - Proiect de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (număr unic 371/MAI/2023)
 26. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea Programului național pentru gestionarea deșeurilor pentru anii 2023-2027 (număr unic 651/MM/2023)
 27. (HG) - Proiect de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere (număr unic 902/MIDR/2023)
 28. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA „CET-Nord”), faza II (număr unic 944/MF/2023)
 29. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului „Credite pentru conservarea energiei”, finanțat și implementat de Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) (număr unic 960/MF/2023)
 30. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului Serviciului guvernamental de suport clienți și a Conceptului Sistemului informațional „Serviciul guvernamental de suport clienți” (număr unic 140/CS/AGE/2023)
 31. (HG) - Proiect de hotărîre privind aprobarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizînd mijloace digitale (număr unic 682/MDED/AGE/2023)
 32. (HG) - Proiect de hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic 1023/MAI/2023)
 33. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2024 (număr unic 643/BNS/2023)
 34. (HG) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare” (număr unic 691/BNS/2023)
 35. HG) - Proiect de hotărîre cu privire la transmiterea din proprietatea statului în proprietatea orașului Rezina a unor bunuri imobile și la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (număr unic 840/BNS/2023)
 36. (A) - Proiect de hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind introducerea în Republica Moldova a unor unități de transport electric (IL 412/2023)
0
0
1
0
1

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre protestele fermierilor?