X 
Transnistria stiri: 1321
Eurovision stiri: 494

Raportul privind taxa pentru poluarea mediului, aprobat

17 oct. 2023,, 14:15   Economie
2753 0

Serviciul Fiscal de Stat informează despre aprobarea unui nou formular al Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, reieșind din modificările efectuate în Legea nr.1540/1998, privind plata pentru poluarea mediului.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.93 din 09.10.2023, a fost aprobată Darea de seamă și Instrucțiunea de completare privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED23). Prevederile Ordinului respectiv sînt aplicabile pentru perioadele fiscale începînd cu luna octombrie 2023, inclusiv.

Pentru perioadele fiscale de pînă în luna septembrie 2023 inclusiv, obligațiile aferente taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, se declară conform formularului POLMED 17, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.5/2017.

Obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului o au persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare, și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care produc, importă, procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:

  • mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Legea nr.1540/1998;
  • ambalajul fabricat din plastic, lemn, hîrtie, carton, sticla, metale (inclusiv aluminiu) și/sau compozit (clasificate la pozițiile tarifare 3923, 4415, 4819, 7010, 7310, 7311 00, 7606 12, 7612, 7613 00 000) ce conține produse.

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se semnează de către conducătorul si contabilul-șef ai subiectului impozabil și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, utilizînd în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stabilite la art.187 alin.(21) din Codul fiscal:

  • lunar pînă la data de 30 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă darea de seamă – de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau nu sînt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum si pentru mărfurile care sînt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998.
  • anual pană la data de 30 aprilie a anului imediat următor anului de gestiune – de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau sînt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sînt specificate in Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998, ce fac obiectul reglementării responsabilității extinse a producătorilor.

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului conține 3 tabele, în care se reflecta obligațiile aferente taxei după cum urmează:

  • în tabelul nr.1: Calculul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului din Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998;
  • în tabelul nr.2: Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu sînt înregistrați ca sistem individual;
  • în tabelul nr.3: Calculul taxei pentru ambalajele puse la dispoziție pe piață de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori sînt înregistrați ca sistem individual.

În scopul declarării obligațiilor aferente taxei pentru ambalaje de către subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului sau sînt înregistrați ca sistem individual pentru anul 2023, obiectivele de valorificare se vor calcula în baza cantității de ambalaje care vor fi puse la dispoziție pe piață începînd cu luna octombrie 2023.

0
0
0
2
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Ce părere aveți despre protestele fermierilor?