X 
Jocurile Olimpice stiri: 117
Transnistria stiri: 1453

BCS propune lichidarea ANRE

8 iul. 15:30   Economie
2834 1

Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor propun lichidarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Ei au înregistrat în Parlament un proiect de hotărîre în acest sens.

Este vorba despre proiectul de Hotărîre privind inițierea procedurii de lichidare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

În nota explicativă a proiectului se menționează faptul că parlamentul Republicii Moldova a audiat mai multe Rapoarte prezentate de Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică și, în urma audierilor, a fost constatată disfuncționalitatea și ineficiența managerială a Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică în calitatea sa de autoritate națională de reglementare învestită cu competențe de reglementare și de monitorizare a activităților din sectoarele energeticii.

Mai mult, Parlamentul s-a expus deja prin adoptarea Hotărîrii nr.29 din 12.03.2021, prin care s-a constatat activitatea ANRE drept ineficientă, fapt pentru care s-a solicitat demisia Consiliului de Administrare al ANRE.


Deputații BCS au menționat că, analizînd activitatea instituției în prezent, din perspectiva eficienței, argumentele referitoare la ineficiența acesteia sînt conturate de politica tarifară și de stabilire a prețurilor produselor sectorului energetic, prin prisma tendențioasă de aprobare majorată a tarifelor în structura cărora sînt incluse și taxele de reglementare - unica sursă de finanțare și de acoperire a cheltuielilor Instituției ANRE.

Or, această atribuție este una expres reglementată de art.12 din Legea nr.174/2017: „promovează o politică tarifară echitabilă şi argumentată economic, prin elaborarea și aprobarea metodologiilor de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor şi prețurilor reglementate, în baza unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legile sectoriale.

Potrivit deputaților BCS, în acest sens, rezumînd realitățile de pe piața produselor energetice din ultima perioadă, obținem următoarea imagine: în prim plan aceasta denotă o sarcină economico-financiară nesustenabilă pentru cetățeni și pentru sectorul real al economiei țării. Mai mult ca atît capacitatea reală de cumpărare a fiecărui cetățean în special, or agent economic deseori este sub posibilitatea de acoperire a costului total al tarifelor impuse de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, furnizori și prestatori de servicii energetice.

”Prin urmare, considerăm oportun și necesar luarea măsurilor ce se impun pe marginea celor enunțate, prin inițierea procedurii de demitere in corpore a tuturor membrilor Consiliului de Administrație ale ANRE și transferul competențelor acesteia către o subdiviziune specializată din cadrul Ministerului Energiei”, au remarcat autorii inițiativei legislative.

30
1
0
0
2

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce va duce decizia de a fuziona fizica, chimia și biologia într-o singură materie școlară?