X 
Arşiţa stiri: 188
Jocurile Olimpice stiri: 141
Transnistria stiri: 1412

Programe municipale de susținere a familiilor din Capitală

16 mai. 19:00   Capitala
2574 0

Prioritățile Primăriei Municipiului Chișinău în ceea ce privește protecția familiilor din Capitală se axează pe următoarele dimensiuni: politici de prevenire a separării copilului de familie, politici de protecție socială a familiilor vulnerabile; politici ocupaționale și de protecție a salariaților în cîmpul muncii; politici de prevenire și combatere a violenței în familie etc.

PROGRAM DE SUSȚINERE A CUPLURILOR LONGEVIVE din municipiul Chișinău care împlinesc jubileul de 50 de ani și aniversările de 60 și 70 de ani de la înregistrarea căsătoriei.

Primăria Chișinău acordă un suport financiar în sumă de 5700 lei per cuplu, cuplurilor care au marcat jubileul de 50 de ani de la înregistrarea căsătoriei, 7500 lei per cuplu, cuplurilor care au sărbătorit aniversarea de 60 de ani de la înregistrarea căsătoriei și 10.000 lei per cuplu, cuplurilor care au sărbătorit 70 de ani de la înregistrarea căsătoriei.

Astfel, în perioada anului 2023 și în perioada a 5 luni a anului 2024 au fost celebrate 654 de cupluri, printre care: 586 cupluri care au împlinit jubileul de 50 de ani, 65 cupluri care au aniversat 60 de ani de la căsătorie și 3 cupluri cu 70 de ani de la înregistrarea căsătoriei.

PROGRAM DE ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU FAMILIILE CU COPII.


Primăria Chișinău asigură implementarea politicii de sănătate și asistență socială familiilor vulnerabile din municipiu, inclusiv a celor din rîndul familiilor cu mulți copii, familii monoparentale, copii cu dizabilități etc.
Pe parcursul anului 2023 și în trimestrul I al anului 2024 au fost efectuate următoarele acțiuni de asistență:

Servicii de suport:

1. Serviciul de alimentare - în cadrul căruia 92 de familii cu copii aflați în situații de dificultate au beneficiat în anul 2023 de prînzuri calde. Pentru anul 2024, serviciile sînt în proces de achiziționare.

2. Asistenţă umanitară - cu suportul partenerilor au fost susținute circa 8000 familii vulnerabile, inclusiv familii cu copii cu dizabilităţi, familii monoparentale, familii cu mulți copii, cupluri singuratice cu vîrste înaintate etc., prin acordarea:

  • 1417 pachete cu produse alimentare;
  • 243 cadouri de Crăciun;
  • 3268 vouchere în valoare de 500 lei/725 lei pentru procurarea produselor alimentare și produselor igienice;
  • 130 carduri în valoare de 800 lei/lunar timp de 6 luni – ianuarie–iunie 2024 pentru procurarea produselor alimentare și igienice/casnice;
  • 450 colete cu produse igienice;
  • 1524 biberoane pentru copii;
  • 80 cutii cu haine;
  • 80 perechi de încălțăminte.

De asemenea, în cadrul unui proiect social, 1500 familii (4982 persoane) au efectuat cumpărături gratuite de produse alimentare de la Dignity Centru (magazin al Asociației LaOlaltă, în baza unor puncte puse la dispoziție de donator. O familie poate face cumpărături în fiecare săptămînă, timp de 4/5 săptămîni).

3. Servicii sociale de Echipă mobilă - servicii de consiliere, recuperare şi reabilitare psihosocială la domiciliul persoanelor cu dizabilități, precum și consiliere și suport membrilor familiei, persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora.

În perioada 2023 - 2024 - 163 familii au beneficiat de serviciile specialiștilor.


4. Servicii sociale de zi în cadrul centrelor START și ADIR - oferă suport familiilor care au copii adulți cu dizabilități de intelect și tulburări din spectrul autismului pentru a îmbunătăți abilitățile acestora de autodeservire și independență.
În perioada de referință, 55 familii au beneficiat de serviciile Centrelor.

5. Servicii integrate de asistență specializată persoanelor care trăiesc cu HIV și familiilor acestora.
Circa 500 persoane și familiile acestora, anual beneficiază de servicii de informare, medicale, psihologice, juridice, de recuperare fizică, servicii de integrare în familie/comunitate în cadrul Centrului regional Renașterea, care are o acoperire de activitate pentru 16 raioane.

6. Servicii de orientare pentru persoanele fără domiciliul stabil Anual, în cadrul Centrului de găzduire și orientare sînt prestate servicii pentru circa 500 persoane fără adăpost, dintre care prin serviciile de orientare 30% anual sînt integrați în familie.

7. Servicii de asigurare cu produse lactate pentru copii în primul an de viață, din familii vulnerabile și cu indicații medicale.
În anul 2023, au beneficiat de produse lactate 306 copii.

PROGRAME DE SUSȚINERE FINANCIARĂ PENTRU FAMILII VULNERABILE

1. Ajutoare materiale în baza cererilor și necesităților evaluate, precum și prin intermediul programelor cu destinație specială - pentru familiile care cresc şi educă copii minori cu dizabilitate, familii cu mulţi copii, familii monoparentale.

În perioada 2023-2024 au beneficiat de ajutoare 7296 familii, în sumă de 7 149 100 lei.

Programe cu destinaţie specială:

  • pregătirea anuală a 8000 copii care cresc în familii defavorizate, către noul an şcolar, prin acordarea unui suport financiar în sumă de 700 lei/pentru fiecare copil;
  • susţinerea părinţilor care cresc şi educă copii cu necesităţi speciale - fiind acordate ajutoare materiale către Sărbătorile de Paşti, Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de vedere etc.

2. Ajutor material la naşterea copiilor - Program, prin care Primăria Municipiului Chișinău asigură acordarea unui sprijin financiar minim, în sumă de 2000 lei la naşterea copiilor.

În perioada de referință 486 familii au beneficiat de ajutor material pentru nașterea a 497 copii.

3. Susţinerea financiară a familiilor cu 3 şi mai mulţi copii în instituţiile de educaţie timpurie - program prin care actualmente 64 familii beneficiază de suport financiar lunar în mărime de 700 lei.

În 2023-2024 au fost acordate ajutoare financiare în sumă totală de 798700 lei.


PROGRAME DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI, DESTINATE FAMILIILOR CU COPII

Primăria Municipiului Chișinău a pus un accent deosebit pe domeniul de prevenire a separării copilului de familie prin dezvoltarea mai multor servicii sociale care vin în suportul și sprijinul familiilor aflate în dificultate și copiilor în situație de risc.
Serviciile create, dezvoltate și consolidate sînt un răspuns prompt și punctat la necesitățile familiilor și copiilor din municipiul Chișinău care se află în situație de dificultate sau risc.

1. Serviciul de sprijin pentru familii cu copii (destinat susținerii familiilor cu copii din mun. Chișinău aflate în dificultate, cu posibilitatea acordării unui ajutor bănesc în mărime de pînă la 4000 lei pentru fiecare copil).

Suma bugetata de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 1352,8 mii lei.

2. Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități (4 centre). Centrele oferă asistență și susținere pentru copii, în special copiilor cu dizabilități, întru dezvoltarea abilităților necesare pentru încadrarea acestora în procesele socio-educative și contribuie semnificativ la respectarea dreptului primordial al copilului de a crește și a fi educat într-un mediu familial.

Suma bugetata de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 6595,7 mii lei.

3. Serviciul social Centrul de zi pentru copii în situație de risc (10 centre amplasate cîte 2 în fiecare sector al capitalei). Serviciul este creat pentru asistența copiilor și familiilor aflate în dificultate. Un efect special este că în fiecare Centru a fost creat un birou al psihologului pentru o abordare a problemelor cu care se adresează familia într-un format prietenos copilului.
Suma bugetată de mun. Chișinău – 6186,4 mii lei.

4. Serviciul social „Echipa mobilă pentru copii” (50 de beneficiari copii cu dizabilități severe). Serviciul este acordat la domiciliu persoanelor cu dizabilități severe.

Suma bugetată de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 1 610,6 mii lei.

5. Serviciul de asistență personală (610 asistenți + 22,5 personal destinat oferirii asistenței și îngrijirii individualizate (pentru fiecare copil este angajată o persoană care oferă suport în conformitate cu necesitățile acestuia) copiilor cu dizabilități severe.

Suma bugetată de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 50937,9 mii lei.

6. Serviciul de asistență socială comunitară (51 de asistenți sociali) destinat prestării asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de criză.

Suma bugetata de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 5524,3 mii lei.

7. Serviciul social „Locuința Socială Asistată” (22 beneficiari). Acest Serviciu are un impact foarte frumos pentru tinerii din evidența DGPDC. Este un serviciu extrem de necesar pentru copii și tineri în situație de risc din municipiul Chișinău, care au statut de copii rămași fără ocrotire părintească, care își continuă studiile cu frecvență la zi în cadrul sistemului educațional, iar instituția nu le poate asigura cazare în cămin. Este un serviciu care acordă șansă copiilor și tinerilor pentru a studia, a-și dezvolta deprinderi de viață independentă.
Suma bugetata de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 1906,4 mii lei.

8. Serviciul Casă de copii de tip familial și Serviciul Asistență Parentală Profesionistă (50 de beneficiari). Aceste servicii sînt create pentru a asigura îngrijirea familială substitutivă a copilului care se află în situație de risc, a fost separat de familia sa biologică și plasat în familia unui părinte educator în timp ce părinții biologici se confruntă cu diverse probleme.
Suma bugetată de mun. Chișinău pentru CCTF – 947,3 mii lei și 5730,8 mii lei pentru APP.

9. Serviciul Centrul de plasament Cuplul mama-copil. Acest Serviciu este destinat pentru a oferi asistență imediată mamelor cu copii, victime ale violenței în familie.

Suma bugetată de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 1349,2 mii lei.

10. Asigurarea cu abonamente pentru călătoria în transportul public urban a copiilor aflați în situații de risc (250 de beneficiari).
Suma bugetata de mun. Chișinău pentru anul 2024 – 263,3 mii lei.

11. Complexul de servicii sociale pentru copii în situații de stradă, în anul 2023 au fost asistați 123 de copii, care au avut parte de o asistență imediată, atunci cînd au fost identificați în situație de stradă, în special în perioada rece a anului.
Suma bugetată de mun. Chișinău pentru anul 2024 este de 3237,7 mii lei.

0
0
1
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce va duce decizia de a fuziona fizica, chimia și biologia într-o singură materie școlară?
CAII MOLDOVENEȘTI, ÎN CENTRUL UNUI SCANDAL!Сандуляк Владислав