X 
Transnistria stiri: 1423
Eurovision stiri: 506
Preşedintele stiri: 3996

Civilizația europeană de la triumf la declin. Partea 1

4 mar. 17:58   Analitică
5603 1

Ceva nesănătos are loc azi în lumea occidentală și nu doar în ea. Pleacă în neant toate valorile tradiționale. În locul lor vine toleranța patologică față de cercurile marginale ale societății, iar familia, religia, tradițiile dispar sau cineva în mod deliberat le stoarce din substanța societății.

Recent, prim-ministra Italiei George Meloni a delcarat următoarele: «Vă rog să-mi răspundeți la aceste întrebări. De ce familia a devenit dușman, de ce noțiunea de familie îi sperie pe unii în așa măsură? Există un răspuns la aceste întrebări. Pentru că aceasta ne identifică. Pentru că tot ce ne determină, azi este privit ca dușman. Dușmanul celor care nu mai dorește ca noi să fim identificați, ci doar să fim niște robi-consumatori. De aceea ei atacă identitatea națională, autodeterminarea religioasă, atacă identitate de gen, atacă identitatea familiei. Reiese că eu nu mă pot autodetermina: italiancă, creștină, mamă, femeie. NU! Ei vor ca eu să fiu locuitor, genul nr.1, părintele nr.1 și părintele nr.2, ca eu să fiu un număr. Pentru dacă aș fi doar un număr, nu aș avea rădăcini și voi fi sclavul ideal al speculanților financiari. Consumatorul ideal ».

Nu toate schimbările-s spre bine

Deci, ce se întîmplă în Occident și nu numai?

Secole în șir Europa a fost un fel de centru spiritual, politic, economic al civilizației umane. Cultura eu creștea din vechile tradiții indo-europene, din mitologia celtă și scandinavă, din antichitățile slave, se îmbogățea cu creștinismul și valorile biblice, cu umanismul și revelațiile geniale ale titanilor Renașterii. Dar totul curge, totul se transformă. Nu toate schimbările-s spre bine. Unele rup legătura timpurilor și îndepărtează omenirea de lumea strămoșilor. Îndepărtarea omului de lumea primordială (inițială), de proiectul Divin – iar realitățile triste și păguboase ale zilei de azi.


N-a rămas deoparte de aceste schimbări nici cultura europeană, lumea spirituală europeană. În ultimele două decenii ale secolului ХХ Europa a încetat să-și apere tradițiile, spiritualitatea, civilizația. Acest centru antic, care altă dată era formator de sistem pentru întreaga omenire, s-a scufundat într-o apărare surdă și auto-biciuire. Tot ce creștea aici din vremi străvechi, e motivat de ideile liberalismului extrem și a toleranței nesănătoase. Desigur, ultima nu are nimic rău. Dar e nevoie de măsură în toate. Dacă interziceți purtarea cruciuliței și rugăciunea de dimineață în școli, dacă încă nu demult în Germania era interzisă afișarea drapelului național, dacă toată mass-media vorbește despre aceea că preoții voștri ar fi pedofili și perverși, dacă sprijiniți comunitățile LGBT, obțineți realitățile europene de azi.

Ultimul bastion

Dar să nu ne surprindă, că fundamentalismul islamic, în formele sale cele mai radicale, nu va sta mult timp în pragul continentului european, în așteptarea unei invitații speciale să intre. Cantitatea treptat se transformă în calitate și valurile enorme de emigranți din lumea islamică au început să ofere din mediul lor cele mai marginale șui radicale răspunsuri la auto-identitatea europeană. Lumea în care s-au pomenit emigranții musulmani le este străină. Li-s străine Catedrala Notre Dame, Aachen - capitala vechilor carolingieni, Roma - tronul Pontifului Suprem, Praga - centrul sacru al ezoterismului european, Alpii elvețieni, Montsegur și Turnul, Oxford și Sorbona. Pentru ei toate acestea-s un alt univers, care în conformitate cu viziunile fundamentaliștilor islamiști trebuie distrus. Era doar o chestie de timp. Și de trecere a cantității acestei mase străine, care nu dorește integrarea în societatea europeană, într-o nouă calitate. Cum va fi aceasta se putea presupune demult, amintindu-ne de Siria, Irak, Libia, Liban etc.

Acum va fi dificil să fie stopat acest nou val de confruntare inter-civilizațională. Mai ales că această confruntare a început, în formele ei cele mai radicale, anume în spațiul european. Este distrus ultimul bastion al vechii culturi. Are loc erodarea fundațiilor, temelia lumii vechi, care a creat universul uman timp de multe secole, este distrusă. Azi Europa este un bastion care piere, fiind lovit în mod deliberat de culturile străine ei. Un bastion al civilizației odată puternice indo-europene și al valorilor creștine, al umanismului, al artei, al științei și al priceperii militare europene.

Însă toate acestea au fost călcate și transformate în valori noi, în care nu doar bărbatul și femeia s-au schimbat cu locurile, dar și valorile general-umane și-au schimbat culoarea și esența. Decenii în șir europenilor li s-a interzis să se împotrivească, li s-a insuflat că toleranța și auto-biciuirea este ceva normal, că europeanul este foarte rău, cultura lui e totalitară și aristocratică, ruptă din altă lume.

Elitele europene s-au predat – și iată rezultatul. Vechea cultură europeană a început să fie distrusă în propriul ei teritoriu, iar elitele ei și populația băștinașă trebuie să progreseze necontrolat, să-și liberalizeze legile și să-și atrofieze creierii. Asta trebuie stopat. Evenimentele de ultimă oră spun că nu avem unde ne retrage. Avem în spate casa, familia, soția, copiii, și dacă nu dorim ca monstrul cu creier și ambiții perverse să năvălească în casa europeană și să dicteze în cine să credem, trebuie să ne trezim voința și conștiința, auto-identificarea și să revenim la rădăcinile noastre istorice și spirituale.

Iată de ce astăzi e nevoie să analizăm aceste provocări radicale ale timpului, să ne conștientizăm izvorul, temelia istorică și culturală, să încetăm distrugerea lucrurilor bune, care secole în șir au ținut laolaltă identitatea europeană. Trebuie să revenim la cele care dădeau sens vieții strămoșilor. Să revenim la Toma de Aquino, la Goethe, Heine, Mickiewicz, Eliade și Dostoievski, Grieg, Cervantes și Kant, Wagner și Ceaikovski, Chopin și Dvorak, să renunțăm la dementul progres pseudo-moral, să readucem în universitățile și școlile europene, în biblioteci și librării credința și cultura societății tradiționale. Azi, la fel ca ieri, viața este lupta pentru suflete. Cel care trădează ideile strămoșilor, care uită minunatul său trecut, odată și odată va da propria casă, familie, memorie în robia idealurilor străine, din scopul existenței umane, din Fiul Domnului devenind sclav pe piețele orientale de robi, și atunci nimeni nu va da un ban pe tine, pentru că vei fi un obiect, nu scopul universului, nu cel creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci un jalnic dobitoc conformist, confuz pe drumurile timpului fără a avea propriul chip și necesitate istorică.

Ceva asemănător am văzut pe exemplul federației Iugoslave, cel mai puternic apărător al Europei fiind distrus în mod deliberat, iar radicalii albanezi au rupt de la el o parte a spațiului istoric al sîrbilor. Pentru ce au fost făcute toate acestea? Răspunsul este următorul. Cinema dezarmează în mod deliberat Europa, și deschide hotarele ei sudice pentru o posibilă invazie viitoare.

O profeție sumbră

Cum se va dezvolta acest proces? Vedem că resursele europene duc spre țările Lumii a Treia, SUA, China. Mai multe țări europene nu mai au deja o industrie grea. La fel și sfera bancară. Banii fug spre Hong Kong, China, Brazilia și alte centre noi. După ce va fi depășită masa critică, după ce vor păși peste pragul punctului de neîntoarcere, în Europa va începe revoluția conservatoare, prezisă altă dată de istoricul cultural german Arthur Möller van der Broek. În opinia sa, sensul acestei revoluții conservatoare va fi răsturnarea guvernelor radicale liberale, a elitelor care conștient au distrus cultura, tradiția, economia vechiului continent. După ce banii în numerar vor dispare în general, proces care este testat în unele țări europene, se vor ridica și masele elitele creștine de dreapta, eliminate de la putere în sec. ХХ. Ele vor intra în conducerea unui șir de țări și vor începe procesul de restaurare a vechilor tradiții și în cultură, și în economie. Nimeni nu le va putea sta în cale, cu excepția structurilor extreme liberale și troțkiste. Istoricul prezice, că va fi creată o nouă comunitate europeană în baza înțelegerii dintre elitele naționale – ceva asemănător Elveției confederale. Politica noilor elite va fi apreciată în mai multe țări ale lumii și la nivelul guvernului mondial ca fiind netolerantă. Vor începe, potrivit lui van der Broek, să ridice grupările care vor destabiliza societatea europeană. Vor acea loc demonstrații ale grupurilor radical-liberale, și a fundamentaliștilor islamiști. Elitele europene vor fi declarate netolerante și orientate rasial. Va urma teroarea și rebeliunea păturilor marginale ale societății. Asta va provoca represiuni de răspuns, va începe un război civil european. După care formațiunile protostatale islamice, create astăzi în Orientul Apropiat, vor invada Europa.

Așa, în opinia istoricului german, se va termina Vechiul Continent, care întregul secol XX a fost învățat să scuipe în propriul trecut, în credința strămoșilor, și să taie rădăcinile istorice. Fiind pusă problema confruntării, pur și simplu nu va avea cine apăra acest continent. Bărbații transformați în femei nu vor putea ține piept. Ei vor fi capabili doar de vaete și lacrimi. Armatele profesionale mici nu vor putea rezista expansiunii interne și invaziei externe. Acesta va fi începutul sfîrșitului întregii civilizații. Acesta va fi începutul prăbușirii proiectului uman și al moralității umaniste.

Omul nou?

Pe acest fundal devin înțelese afirmațiilor unora de dreapta, cum este prim-ministra Italiei G.Meloni sau Marin le Pen. Dar nu poate fi înțeles atacul deliberat împotriva acestor partide în recentele discursuri ale liderilor UE, Franței, Germaniei etc.

Inamicul fiind în prag, și partea cea mai sănătoasă, orientată național, este declarată șovină, iar liderii ei "indezirabili" - ce este asta? O provocare sau o orbire, că doar azi dușmanul este unul și el stă dincolo de dealul geopolitic. La ce bun să organizăm un nou val de confruntări și interne și acuzații reciproce? Nu-i clar. În loc să fie unite eforturile creștinilor, a iudeilor, a umaniștilor și tradiționaliștilor, încep certuri interne, care nu vor duce la nimic bun.

Așa are loc spălarea identității, culturii și civilizației europene, și în materialele viitoare noi vom încerca să ne dumerim ce înseamnă asta. Are loc o tragedie, căci sub ochii noștri și ai întregii lumi este distrusă civilizația, cultura, rasa. Azi nici nu-i voie să spui «rasa», asta fiind «neștiințific» și «necorect», dar în URSS, țara care a biruit fascismul, exista știința despre rase și popoare. Exista rasologia, etnografia și etnologia. În lumea materialismului dialectic și a socialismului dezvoltat, acolo unde se acorda ajutor popoarelor subjugate din Africa, Asia și Oceania, era voie, și o spuneau bărbații care luaseră Berlinul. Da în Europa liberă, în care părinților care le citesc copiilor Biblia li se iau copiii, este imposibil!

Înrobirea omului este în curs de desfășurare. Înrobirea umană este în curs de desfășurare. Înainte de a putea fi ucis, el trebuie să fie înrobit, iar apoi nucleul, pilonii de sprijin ai lumii, vor fi distruși primii. Azi aceasta este Europa. Mai exact, a fost ieri! Azi este creat un nou tip biologic, social, escatologic. Se referă, în special, la lumea occidentală. Ce fel de tip este acesta? Un tip susceptibil față de ideile liberale și existențialiste, un tip cu voință scindată, care este cultivat în Europa.

Dumnezeu a murit, scria Nietzsche. În locul lui va veni un supraom, dar el va fi manifestarea ateismului radical și a satanismului. El va distruge ce au făcut alte generații. El va aduce la putere downii spirituali ce luptă azi pentru lume și ecologie, dar ucid tot ce a mai rămas viu în om. Și acest tip nou va fi mai groaznic ca orice chingizid din trecut, căci nu va avea suflet și, prin urmare, moralitate și milă.

El deja a fost descris în romanele scriitorului austriac Gustav Meyrink, „Golem”, „Îngerul ferestrei de vest” și altele. Însă el va putea fi controlat doar cu puterea lanțului și a zgărzii, căci el nu este un rob – este un robot, unul social.

Și atunci răspunsul este simplu. Julius Evola scria în acest context: «În cunoscutul fragment din «Zarathustra» este exprimată laconic însăși esența crizei: «Tu te crezi liber? Eu vreau ce idei te posedă. Eu nu am treabă cu faptul că tu te-ai eliberat de jug: faci tu parte din cei care au dreptul să arunce jugul? Mulți oameni își pierd orice valoare, dacă nu slujesc. Liber de ce? Ce treabă are Zarathustra cu asta! Privirea ta calmă trebuie să-mi răspundă: liber pentru ce?». Și Zarathustra previne că e îngrozitor să te pomenești singur, fără o lege asupra ta, unu la unu cu propria libertate în atmosfera de ghiață a unui pustiu, judecător și răzbunător al propriei legi. Pentru cei care își găsesc valoare doar în slujire, pentru cei pentru care legăturile au fost nu ceea ce i-a paralizat, da ceea ce i-a susținut, singurătatea va părea un blestem, curajul și mîndria originară vor dispărea fără urmă».

Totuși, multimilionarul și președintele permanent al Forumului Economic Mondial de la Davos, Klaus Schwab ne prorocește o altă lume. «Peste 10 ani viața noastră va fi cu totul alta, se va schimba mult, și cine va deține aceste tehnologii va fi, într-un fel, stăpînul lumii », — a spus economistul și globalistul german. Desigur, e vorba despre miturile lumii modern. Stăpînul a și fost stabilit, și pentru a veni la putere el are nevoie doar de nimicirea omenirii de azi, a omului tradițiilor și familiei, religiei și culturii. A omului vechii Europe. Cum zicea Mircea Eliade, este necesar ca persoana să fie redusă de la nivelul sacru la cel profan, să fie devalorizată, dar acesta este subiectul următoarei părți a studiului nostru.

Veaceslav Matveev

(va urma)

33
2
0
2
2

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Veți participa la recensămîntul în desfășurare, în Moldova?