De ce nu sîntem români?

De ce nu sîntem români?

1. Strămoșii noștri au fost un popor care în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripolie) a viețuit în același areal: spațiul Carpato-Dunăreano-Nistrean. În cadrul acestui areal teritoriul populat se micșora, atunci cînd în vremuri de restriște strămoșii noștri se retrăgeau în păduri sau munți și revenea la limitele sale cînd pericolul trecea. Continuitatea de habitat a strămoșilor noștri pe teritoriul lor istoric este dovedită de cercetări istorice, antropologice, genetice și lingvistice.

2. Acest popor a stat la originea multor civilizații antice  –  de la cele orientale pînă la majoritatea celor europene, inclusiv greacă și romană.  

3. Dacă ne referim la strămoşii moldovenilor care au trăit la începutul erei noi, aceștia au fost geto-dacii - locuitorii unui stat antic mare Dacia, care ocupa teritoriul de la Bug (Ucraina) pînă la frontierele Germaniei moderne. Dunărea era frontiera de sud a Daciei.  Geto-dacii erau purtătorii culturii și limbii getice (tracice), care aparţine grupului limbilor protolatine (anterioare limbii latine).

4. În anul 106 Imperiul Roman a ocupat circa 20 % din teritoriul vechii Dacii, formînd provincia Dacia, pe care au fost nevoiți să o părăsească sub loviturile dacilor liberi în anul 271. Ca urmare a acestor evoluții în istoriografia românească și cea moldovenească au apărut teorii cu privire la romanizarea dacilor și ca urmare a originii romane a valahilor și moldovenilor. Menționăm faptul că adept al acestei teorii a fost și cronicarul moldovan Miron Costin, educat în Polonia catolică (latinizată), care a invocat în susținerea versiunii sale privind originea romană a moldovenilor, argumente care mai tîrziu au fost infirmate de cercetările arheologice. Prin romanizare se înțelege latinizarea, adică trecerea populației la limba latină (romană). Dar o asemenea tranziție nu a avut loc, deoarece locuitorii Daciei romane (încă pînă la includerea teritoriului ei în cadrul Imperiului Roman) vorbeau o limbă asemănătoare cu cea latină, avînd o cultură bogată și originală. Anume prin aceasta se explică faptul că limba moldovenească este apropiată de limbile așa-numitei grupe romanice.

5. Pe parcursul istoriei lor (cel puțin din secolul al XII-lea) moldovenii niciodată  nu s-au autodenumit români, iar limba lor – română. Ei își numeau limba moldovenească, iar pe sine – moldoveni! Despre aceasta mărturisesc numeroase documente – letopisețele moldovenești (inclusiv opera lui Miron Costin), actele cancelariei domnești, documentele din arhivele altor state.  

6. Românismul, în lipsa cunoștințelor despre adevărata lor origine, a apărut și s-a dezvoltat în mediul valahilor transilvăneni, teritoriul cărora intra în componența regatului Ungar.  Această teorie, după cum a fost arătat mai sus este greșită, însă românismul i-a ajutat pe valahii transilvăneni să se autoconștientizeze ca națiune „nobilă” cu vechi rădăcini și în așa mod să se păstreze și să se salveze de asimilarea de către națiunile privilegiate ale regatului Ungar.  Astfel, la o anumită etapă a dezvoltării valahilor transilvăneni, românismul a jucat un rol pozitiv.

7. Românismul a avut rolul său, la drept vorbind discutabil, în perioada unirii Principatelor la mijlocul secolului al XIX-lea. O parte a intelectualității moldovenești – scriitorii, politicienii, militarii cei mai activi, tineri, romantici, dar puțin experimentați au adoptat românismul ca stindard pentru unirea și salvarea, după cum credeau ei, a națiunii. Ca urmare a șmecheriei Bucureștiului și lipsei de experiență a „tinerilor” și romanticilor moldoveni au fost încălcate înțelegerile internaționale despre denumirea noului stat – „Principatele Unite a Moldovei și Valahiei”. Treptat limba și cultura moldovenească au fost „privatizate” de valahii mai numeroși sub o denumire comună – românești.

8. Astfel, românismul nu poate fi acceptat astăzi de moldoveni (și posibil de românii contemporani) din următoarele cauze:

•  Noi nu sîntem urmașii Romei și avem puțin în comun cu populația Imperiului Roman, eterogenă din punct de vedere etnic și cultural. Strămoșii noștri, purtători ai unei bogate și pozitive culturi nu se puteau bucura de masacrele în masă a gladiatorilor stînd în tribunele „arenelor”, la fel cum nu puteau să împărtășească principiile fundamentale ale Romei – „dezbină și stăpînește”, „pîine și distracții”. Poporul și cultura noastră au nu 1900 de ani, cum încearcă să demonstreze majoritatea istoricilor români, ci mult mai mult.  

•  Sîntem un etnos – urmaș al vechilor popoare (omogen din punct de vedere antropologic, genetic și cultural), Carpato-Dunăreano-Nistrean în decurs de 8 mii de ani. Acest lucru este dovedit de cercetările istorice, arheologice, lingvistice și genetice contemporane.

•  Conștiința originii străvechi s-a manifestat în faptul că fondatorii statului moldovenesc au adoptat în calitate de simboluri statale ale Moldovei nu vulturul roman, ci vechile simboluri ale strămoșilor noștri – capul zeului-taur de foc, culoarea roșie a steagului și oșteanul care învinge dragonul.  

•  Cunoașterea de către popor a istoriei sale adevărate, a denumirii etnosului fundamentată din punct de vedere istoric și cultural permit păstrarea continuității în dezvoltarea sa, fac inteligibile particularitățile sale, oferă posibilitatea de a păstra vechile simboluri și tradiții, memoria strămoșilor și a adevăraților eroi ai națiunii.   Istoria adevărată explică originea limbii, culturii și tradițiilor poporului, formează un fundament viguros, sprijinindu-se pe care națiunea se poate dezvolta stabil. Cu cît mai profund sînt cercetate originile națiunii și istoria ei, cu atît mai explicit este prezentul și mai clar viitorul.  Doar în această bază poate fi consolidat poporul pentru atingerea unui viitor mai bun al țării, inclusiv dezvoltarea plenară a minorităților naționale.

•  Strămoșii noștri întotdeauna, pe parcursul întregii istorii a Moldovei și a moldovenilor s-au numit moldoveni iar limba lor – moldovenească. Deaceea noi nu sîntem români! Noi sîntem moldoveni! Așa își spuneau strămoșii noștri, așa ne vom numi noi și urmașii noștri! 

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu41 comentari

Oleg 21 aug. 18:05

Moldovenii se mai deferă de români prin aceia, că moldovenii se declară neam al Dacilor, iar românul se declară neam de romani trădînd prin aceasta strămoșii săi. Să te numești în cinstea vrăjmașului-dușmanului de moarte al strămoșilor tăi, trebuie să fii un Mancurt.

Резон 29 apr. 20:22

Тут пункт 5. - неправда, или попытка утвердить ложь! Если предоставите мне адрес почты, могу передать как минимум 3 документа (два из правителей соответственно 14 и 15 века и 1 документ о разрешении на торговлю в Брашове с 14 века). На этих документах хорошо читается язык. Он не румынский и не современный молдавский. Да и не некий старинный молдавский - такого в природе нету. Пусть автор статьи покажет те документы, на которые сослался. Если покажет фото оригинальных документов, от меня будет ему очеть хорошая премия!

BCNBYF 18 mar. 12:34

Много шума из ничего!.............Некоторые высказывания, притом многословные и многократные, напоминают излияния пациентов палаты №6..........Зачем эта шумиха?.......Во имя чего?......И для кого?.............Существуют же такие государства как Германия и Австрия с близкими языками и обычаями?..........Там даже не возникает таких вопросов по этому поводу!.........Пусть только кто-то попробует!....Мало не покажется!...Какие права имеют румыны на Молдавию?........Что за наглость!.....Это - агрессивный захват чужой территории!........Или это новый вид Майдана?........

вал 16 mar. 21:20

у кого-то сильно ягодичные мышцы свело- так бояться президента))))
еще и платон добавился понятно шо сократ следующий

Платон 16 mar. 21:13

Спасибо Ciocane за хорошее знание истории Нашего Народа и за достойный отпор новоявленным «патриотам Молдовы». И этот отпор можно подкрепить, не хуже, и уроками новейшей истории, свидетялями которой мы являемся.
Новоявленные» патриоты» оказались среди нас после того как между Сталиным и Гитлером был заключён преступный договор по разделу Европы и отторжении Молдовы от Румынии. Молдова была присоеденина к Румынии по решению Законодательного Органа- Sfatul Șării, который состоял из самых достойных Людей, а не из воров как « парламент» сейчас. Эти «патриоты» покинули свои Родные Места, свои, берёзы у калитки, бескрайные леса, поля, озёра. Что их побудило покинуть, предать, свои Родные Места? Думаю что они Сделали Это по двум причинам. С одной стороны они погнались как мухи на мёд на привелегии которые имели русские, перед местным населением, на получение квартир, хорошо оплачиваемым должностям и мест работы. С другой стороны ихний духовный уровень позволял им идти на такую сделку с самим собой. Наверное чувствовали в скбе и прерасположенность к тому чтобы быть свыше, старшим «братом» по отношению к другим Людям. Так почему мы ждём от таких людей чтобы они учили нас как жить? За это время они оторвались от своей Родной Страны, где всё пошло наизнанку. И где не менее 15% населения, которое не с Путиным, борется за будущее России.И подавну они не настроились на любовь к Молдове. Что нам стоили только несколько слов сказрнные одним из них в «парламенте Молдовы» в тот момент когда надо было решать кого избирать президентом Молдовы. Тогда заседания «парламента» передавались напрямую по телевизору. И я никак не забуду как один депутат говорящий на русском языке сказал:
- А зачем нам думать кого избирать президентом? У нас есть Пётр Лучинский!
И так и порешили!
И я думаю что все Милиардные, и поменьше, воровства начались с этого момента. И не прекращаются до сих пор. После Лучинского последовал Воронин. Теперь нас «наградили» Додоном...
Сказанное выше не касается тех Русских которые оказались среди нас, но ведут себя по-Человечески!

вал 16 mar. 19:33

чокана, ты прям здесь бенифисишь
патриот румынский дуй в румынию и радуй там сородичей своим бредом
а за действия направленные на ликвидацию государства будет в недалеком будущем серьезная уголовная ответственность
перестраивайс я на другие темы пока не поздно

Ciocana 16 mar. 16:30

Для Мош Ион: Ты что-то прочитал, но ничего не понял. Шушера - это как раз такие как ты, представители меньшинства. А румыны живут на земле своих предков, которые занимали обширные территории, включающие современные Румынию и РМ. Столица их государства Сармизечетуса находилась на месте современного румынского города Алба Юлия, т.е. там, где твоя прямая извилина считает, что живут цыгане. На самом деле, цыгане - это вы, , которые выбрали себе Президента, потомка цыганского рода. Так что вы про цыган осторожней высказывайтесь, а то Додон обидится и повернёт политический вектор на 180 градусов. Для цыгана - это раз плюнуть, а для вас - облом.

Мош Ион 16 mar. 12:58

Как видно из этой статьи, все становится на свои места. Молдоване живут на землях своих предков, более 2000х лет,это исторические факты!!! А остальная шушара, путается у нас под ногами, и пытаются втереть нам, что мы- румыны! А эту Румынию, собрали в 1859г.из Венгерских, Болгарских,и Итальянских цыган!!! И пора уже это запомнить этой нечисти, раз и навсегда!!!

pentru ,,Ciocana" 16 mar. 12:24

Сiocanu, жил такой древнегреческий философ Цицерон, или современный деятель - Горбачёв, рассуждать о чём угодно, в результате ни о чём.
Интересно, чокану от слова молоток, или от слова чеканутый.
Где ты ,, увидел визг о бескорыстности и доброте великого русского народа"?
Своими комментариями на данную статью ты показываешь: сколько злобы и ненависти у тебя накопилось к русскому и молдавскому народу, всячески охаивая их, потому что они позволяют себе не согласиться с твоими постулатами.
При этом обвиняя их в ,,откровенной ерунде и убогой лжи", называя ,,прохвостами и предателями", обзывая ,,шайкой проходимцев", забывая, что возможно сам относишься к данной категории.
,,Великодержавный умник ты наш", чокану, ты сообщаешь что в ,,твоей бандитской России русский мир навязывает всем дух великорусского шовинизма и панславянизма", ,,а мы, румыны, мирно и ненавязчиво пытаемся отстоять своё право на существование и развитие исключительно на своей исторической территории".
Непонятно, где и кто в данной статье и комментариях кому то навязывает идею ,,русского мира" и навязывает кому то русский язык, за исключением великодержавного румыноида, румынского нацменьшинства в Молдове, который отказывает государственно-образующей нации в существовании.
Отдельные представители румынского народа пытаются молдавской нации ,,навязать свой язык, обычаи, бескультурье и образ жизни, всем окупированным вами народам и даже тем, которые официально освободились от ваших дружеских объятий".
Это и Добруджа, Трансильвания, Запрутская Молдова, которую обманом присоединили к Валахии, а затем объединителей депортировали, республика Молдова.
Если бы россияне проповедовали ,,нацисткий русский мир", то молдаване не творили бы свои произведения в Москве, не брали бы на себя лечение Марию Биешу, ставшего руссофобом и унионистом Михая Волонтира, которыми Молдова пренебрегла, а русофобы и унионисты их просто не заметили.
В мире выдающиеся личности живут и творят там, где для них существуют комфортные условия для их творения, вне зависимости от национальности, если не являются человеконенавистниками.
Ни в Молдове, ни в Румынии, ни одна семья не ассоциирует себя с принадлежностью к национальности даков или гетов, хотя вытравить подобное из сознания народа не возможно, сколько бы времени не истекло, и пример тому цыгане, евреи.....
Что касается схожести молдавского, румынского, итальянского. французского.... языков, то означает ли что схожесть русского, украинского, белорусского, болгарского, польского, словацкого, сербского....языков к чему то обязывает, кроме как равноправного, взаимовыгодного, миролюбивого проживания на планете?
Но наверно ты прав, когда в заключении о себе написал:
,,как задолбали... своими примитивными мозгами и животными замашками".
Так случается, когда пациенты спецмедучреждений иногда находятся за пределами месторасположения, вне зависимости от национальности и места проживания.

Ciocana 15 mar. 23:51

Для pentru: Опять старый визг о бескорыстности и доброте великого русского народа. А сколько выдающихся русских писателей, композиторов, исполнителей, актёров и ученых работают и творят за границей? Сколько знаменитых русских людей отдыхают и лечатся на Западе? И никто там не настаивает на подхалимной к себе благодарности, никто не навязывает России свои язык, традиции и жизненный уклад, никто не требует от вас подчиняться своей воле. Как задолбали вы своими примитивными мозгами и животными замашками.

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load