De ce nu sîntem români?

De ce nu sîntem români?

1. Strămoșii noștri au fost un popor care în decurs de 8 mii de ani (începînd cu cultura Cucuteni-Tripolie) a viețuit în același areal: spațiul Carpato-Dunăreano-Nistrean. În cadrul acestui areal teritoriul populat se micșora, atunci cînd în vremuri de restriște strămoșii noștri se retrăgeau în păduri sau munți și revenea la limitele sale cînd pericolul trecea. Continuitatea de habitat a strămoșilor noștri pe teritoriul lor istoric este dovedită de cercetări istorice, antropologice, genetice și lingvistice.

2. Acest popor a stat la originea multor civilizații antice  –  de la cele orientale pînă la majoritatea celor europene, inclusiv greacă și romană.  

3. Dacă ne referim la strămoşii moldovenilor care au trăit la începutul erei noi, aceștia au fost geto-dacii - locuitorii unui stat antic mare Dacia, care ocupa teritoriul de la Bug (Ucraina) pînă la frontierele Germaniei moderne. Dunărea era frontiera de sud a Daciei.  Geto-dacii erau purtătorii culturii și limbii getice (tracice), care aparţine grupului limbilor protolatine (anterioare limbii latine).

4. În anul 106 Imperiul Roman a ocupat circa 20 % din teritoriul vechii Dacii, formînd provincia Dacia, pe care au fost nevoiți să o părăsească sub loviturile dacilor liberi în anul 271. Ca urmare a acestor evoluții în istoriografia românească și cea moldovenească au apărut teorii cu privire la romanizarea dacilor și ca urmare a originii romane a valahilor și moldovenilor. Menționăm faptul că adept al acestei teorii a fost și cronicarul moldovan Miron Costin, educat în Polonia catolică (latinizată), care a invocat în susținerea versiunii sale privind originea romană a moldovenilor, argumente care mai tîrziu au fost infirmate de cercetările arheologice. Prin romanizare se înțelege latinizarea, adică trecerea populației la limba latină (romană). Dar o asemenea tranziție nu a avut loc, deoarece locuitorii Daciei romane (încă pînă la includerea teritoriului ei în cadrul Imperiului Roman) vorbeau o limbă asemănătoare cu cea latină, avînd o cultură bogată și originală. Anume prin aceasta se explică faptul că limba moldovenească este apropiată de limbile așa-numitei grupe romanice.

5. Pe parcursul istoriei lor (cel puțin din secolul al XII-lea) moldovenii niciodată  nu s-au autodenumit români, iar limba lor – română. Ei își numeau limba moldovenească, iar pe sine – moldoveni! Despre aceasta mărturisesc numeroase documente – letopisețele moldovenești (inclusiv opera lui Miron Costin), actele cancelariei domnești, documentele din arhivele altor state.  

6. Românismul, în lipsa cunoștințelor despre adevărata lor origine, a apărut și s-a dezvoltat în mediul valahilor transilvăneni, teritoriul cărora intra în componența regatului Ungar.  Această teorie, după cum a fost arătat mai sus este greșită, însă românismul i-a ajutat pe valahii transilvăneni să se autoconștientizeze ca națiune „nobilă” cu vechi rădăcini și în așa mod să se păstreze și să se salveze de asimilarea de către națiunile privilegiate ale regatului Ungar.  Astfel, la o anumită etapă a dezvoltării valahilor transilvăneni, românismul a jucat un rol pozitiv.

7. Românismul a avut rolul său, la drept vorbind discutabil, în perioada unirii Principatelor la mijlocul secolului al XIX-lea. O parte a intelectualității moldovenești – scriitorii, politicienii, militarii cei mai activi, tineri, romantici, dar puțin experimentați au adoptat românismul ca stindard pentru unirea și salvarea, după cum credeau ei, a națiunii. Ca urmare a șmecheriei Bucureștiului și lipsei de experiență a „tinerilor” și romanticilor moldoveni au fost încălcate înțelegerile internaționale despre denumirea noului stat – „Principatele Unite a Moldovei și Valahiei”. Treptat limba și cultura moldovenească au fost „privatizate” de valahii mai numeroși sub o denumire comună – românești.

8. Astfel, românismul nu poate fi acceptat astăzi de moldoveni (și posibil de românii contemporani) din următoarele cauze:

•  Noi nu sîntem urmașii Romei și avem puțin în comun cu populația Imperiului Roman, eterogenă din punct de vedere etnic și cultural. Strămoșii noștri, purtători ai unei bogate și pozitive culturi nu se puteau bucura de masacrele în masă a gladiatorilor stînd în tribunele „arenelor”, la fel cum nu puteau să împărtășească principiile fundamentale ale Romei – „dezbină și stăpînește”, „pîine și distracții”. Poporul și cultura noastră au nu 1900 de ani, cum încearcă să demonstreze majoritatea istoricilor români, ci mult mai mult.  

•  Sîntem un etnos – urmaș al vechilor popoare (omogen din punct de vedere antropologic, genetic și cultural), Carpato-Dunăreano-Nistrean în decurs de 8 mii de ani. Acest lucru este dovedit de cercetările istorice, arheologice, lingvistice și genetice contemporane.

•  Conștiința originii străvechi s-a manifestat în faptul că fondatorii statului moldovenesc au adoptat în calitate de simboluri statale ale Moldovei nu vulturul roman, ci vechile simboluri ale strămoșilor noștri – capul zeului-taur de foc, culoarea roșie a steagului și oșteanul care învinge dragonul.  

•  Cunoașterea de către popor a istoriei sale adevărate, a denumirii etnosului fundamentată din punct de vedere istoric și cultural permit păstrarea continuității în dezvoltarea sa, fac inteligibile particularitățile sale, oferă posibilitatea de a păstra vechile simboluri și tradiții, memoria strămoșilor și a adevăraților eroi ai națiunii.   Istoria adevărată explică originea limbii, culturii și tradițiilor poporului, formează un fundament viguros, sprijinindu-se pe care națiunea se poate dezvolta stabil. Cu cît mai profund sînt cercetate originile națiunii și istoria ei, cu atît mai explicit este prezentul și mai clar viitorul.  Doar în această bază poate fi consolidat poporul pentru atingerea unui viitor mai bun al țării, inclusiv dezvoltarea plenară a minorităților naționale.

•  Strămoșii noștri întotdeauna, pe parcursul întregii istorii a Moldovei și a moldovenilor s-au numit moldoveni iar limba lor – moldovenească. Deaceea noi nu sîntem români! Noi sîntem moldoveni! Așa își spuneau strămoșii noștri, așa ne vom numi noi și urmașii noștri! 

Ați găsit eroarea în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu39 comentari

Mircea 14 mar. 09:06

Понятно - римляне от молдован произошли.....История я ля додонки с васями стати.... Бедные дети...им это будут вбивать в головы....

Эмилит 14 mar. 09:44

Правильно мы нация молдоване. . И тёр тория их тоже мьрод о всех по кусочку. Румын не любили молдоване в период с 18 по 40 год. В поминают как страшный сон не дай Бог возврата Будем просить Бога стоб жто не повтор лось и будем стоять на защити своей родины на. И без румвн хорошо. Кому плохо пусть едут к ним Думаю коттеджей понастроили за ворованое деньги. Ведь там нашего брата много. Не в обиду бывшим Молдванам если приняли др гражданство у каждого своя цель. Истинный молдованин не продаётся

victor 14 mar. 09:45

Sîntem noi moldoveni și nici de cum romăni, nici basarabeni și ne mîndrim cu asta
Iar limba noastă, limba mamei, limba strămoșească
E cea moldovenească, și nu un derivat cu nume romănească
Acesta este adevărul nostru sfănt și basta!

vasile 14 mar. 09:55

voi sinteti rusi, nu moldoveni

Slavic 14 mar. 10:03

Prostii!
De cind si de unde Tyrageti, Carpi, Bastarni, Roxilani triburi geto-dacice amplasati in spatiul dintre Carpati si Nistru , sau autodenumit Moldoveni!?
Mai informativa din izvoare cu veridicitate rationala, independenta de sursele istorice al dusmanilor nostri

Ciocana 14 mar. 10:54

Нет в Европе больше такой страны, где бы откровенная ерунда и убогая ложь себя так хорошо чувствовали. Этот примитивный молдовенизм, созданный в российской и советской империях для обоснования оккупации Бессарабии, отчуждения этой территории и его населения от молдавского княжества, а затем от остального румынского народа, поддерживается и сейчас всякими прохвостами и предателями. Совершенно естественно, что летописцы называли в своих работах наших предков то молдаванами, как жителей княжества Молдова, то румынами, по их этнической принадлежности. В этом нет никакого противоречия. Просто шайка проходимцев выбирает только те выражения, которые им выгодны, вырывая, при этом, их из общего контекста. Так и российские летописцы писали о новгородцах, московцах, владимирцах, а не о русских. Так же обстоят дела и у других европейских народов, которые в средние века были разделены на мелкие княжества. Это настолько просто, что только дураки не могут понять. А слово ромын (румын) существует очень давно, задолго до возникновения средневековых княжеств, скорее всего еще со времён наших далёких предков. Известно, что гетами наших предков называли греки, а даками - римляне. Это вытекает из соответствующих документов. А как называли наши предки себя сами? Это точно не известно, так как у них не было письменности. Один из возможных вариантов говорит о том, что они называли себя романами. Допуск ко многим ранее засекреченным архивам Римской католической церкви всё больше наводит исследователей на мысль, что создателями Рима были наши предки, так называемые даки, часть которых отправилась со своих мест на поиски лучшей жизни. Этим объясняется название, данное городу его основателями - Рома (Рим), от слова роман. Эти же новые исторические данные говорят о том, что языком общения наших предков был латинский, который в последующем нашел своё более интенсивное развитие в окрепшей и расцветшей Римской Империи. А уже в первой половине I-го тысячилетия слово роман преобразовалось в слово ромын под воздействием славянского языка, носители которого были ассимилированы нашими предками в процессе и после великого переселения славянских племён с востока на запад. Так что название нашего румынского народа очень древнее, возможно древнее, чем какого-либо другого европейского народа. А молдаване - это вообще не название народа, а принадлежность к названной Молдовой территории средневекового княжества. Эти лгуны, проповедники примитивного молдовенизма, расчитывают на то, что люди совсем лишены разума и не способны разобраться в их галиматье. Эти псевдоученные, говоря о наших предках, проживавших на территории современной Румынии и РМ, вдруг резко выделяют только часть из них, называя их молдаванами, а остальных - румынами. Надо же, какие чудеса происходят в их мозгах, или что там у них этот орган замещает.

Victor 14 mar. 11:15

Для Ciocana Свою национальную принадлежность современные цивилизованные люди,не в пример архаичному примитивизму некоего провокатора Ciocana, определяют по названию государства,где проживают и где проживали их родители и деды.
Твои "аргументы", вырванные из контекста исторических событий, не учитывают, что в 21 веке, понятие "нация" прочно увязывается с понятием "гражданство", при этом никто не занимается, считая это проявлением расизма, подсчётами сколько и какой крови течёт в его жилах. Иди в библиотеку, премудрый пескарь ты наш. Те кого ты называешь лгунами войдут в историю как борцы за освобождение от лженаучного, агрессивного панромынизма, за честь и достоинство граждан Молдовы- наследников Великого и Святого Штефана. Прекратил бы ты свою жалкую антимолдавскую низкопробную пропаганду. Нехорощо это кончится для тебя и тебе подобным. С народом, вне зависимости от его численности, воевать нельзя, этому учит история.

Ciocana 14 mar. 12:06

Для Vitor: Не нужно путать национальную и этническую принадлежность, умник великодержавный ты наш. В твоей бандитской России русскими гражданами являюся все её жители, а этническими русскими - отнюдь не все. При этом свой едкий русский мир они навязывают всем, в том числе и гражданам других стран, которым не повезло находиться по соседству с агрессором. Поэтому, вместо жалкой антирумынской пропаганды, ты бы лучше занялся нейтрализацией великорусского шовинизма и панславизма, которые не просто стоят поперёк горла другим народам, но и приводят к конкретным человеческим жертвам. А мы, румыны, мирно и ненавязчиво пытаемся отстоять своё право на существование и развитие исключительно на своей исторической территории. Естественно, что при этом требуем уважительного к себе отношения и просим не лезть в нашу этническую, культурную и языковую проблематику. Это при условии, что живущие среди нас меньшинства обладают совестью и порядочностью.

Руський 14 mar. 13:05

Ciocana 14 мар. 10:54
"сали о новгородцах, московцах, владимирцах, а не о русских"

Новгородцы, москали та володимирци це угро-фины. Настоящие руськие люди це потомки Трипольско-Кукутенскои культуры, наши предки выкопали Руськое (Чёрное) море и вместе с румынами построили Карпаты.

pentru ,,Ciocana" 14 mar. 13:35

Ciocanu, каким образом тебя забросило среди ,,всяких прохвостов и предателей", среди ,,примитивного молдовенизма", которых ты всей своей ,,высокоинтеллектуальной, образованной румынской" душой ненавидишь и презираешь молдавское население, обзывая его ,,шайкой проходимцев" за то, что посмели иметь свою точку зрения, отличную от твоей, не согласных по твоей команде ,,превратиться" в румын.
Тебе, чтобы превратиться в толерантного европейца, в кого ты жаждешь ,,превратиться", твоей жизни явно не хватит, в азиата - возможно.

captcha

Întrebarea zilei Toate

load

PRIVESC EU

privesceu