Cum se numeau locuitorii Moldovei istorice?

Cum se numeau locuitorii Moldovei istorice?

În toate actele oficiale ale Moldovei din veacul al XIV-lea pînă în ziua de azi, în letopiseţele moldo-slavone, în cronicile moldoveneşti în limba moldovenească, în lucrările cărturarilor din veacul al XVII-lea  ̶ începutul celui de al XVIII-lea Grigore UrecheMiron Costin, Nicolae Costin, Dimitrie Cantemir, fondatorii Statului Moldovenesc sînt numiţi moldoveni (moldavos, moldavanos, moldaviensis, moldavorum, moldavanae, moldavi  ̶ în limba latină), „молдаване, молдавцы, молдавские” ̶ în documentele în limba slavonă, „посольство, народ Молдавии”, „moldava gente”,” Moldavae nationis, „sua gente”; neamul moldovenilor, moldoveni, norodul Moldaviei... Izvoarele străine scrise demonstrează în mod incontestabil că de acum în secolul al XIV-lea spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru este acoperit de termenul moldoveni.

Etnonimul moldoveni, numele Moldova sînt fixate documentar nu numai în actele oficiale ale Ungariei, Lituaniei, Cehiei, Poloniei, Curiei papale, Țaratului Bulgar, ci şi în legăturile comerciale ale Ţării Moldovei cu Lvovul, Cameniţa, Bistriţa, Braşovul, centrele negustoreşti nord-pontice, precum şi în cronicele de limbă germană, latină din Polonia, Ungaria.

În Moldova pătura conducătoare, dominantă, domnitorii, curtea domnească, dregătorii în majoritatea lor covîrşitoare erau moldoveni: slujeau Moldova, luptau pentru Moldova: ţarii Moldovei („Letopiseţul anonim al Ţării Moldovei”, 1359-1507; „Letopiseţul lui Eftimie”, 1504—1554); boieri moldoveni „молдавских властель” („Letopiseţul lui Macarie”, 1504-1551, „Letopiseţul lui Eftimie”); conducerea moldovenească „начальство молдавское” („Letopiseţul lui Eftimie”); gospodarii/domnitorii moldoveni „молдавских господарей” („Letopiseţul de la Putna” Nr. 1, 1359-1526; „Letopiseţul de la Putna” Nr. 2, 1359-1518); comandantul oştenilor moldoveni „молдавских воем начальник» („Letopiseţul lui Macarie”).

În documentele semnate de ei domnitorii moldoveni se bazează pe credinţa boierilor moldoveni („бояр молдавских”) din 30.03.1392, pe credinţa tuturor boierilor moldoveni mari şi mici („вcex бояp молдавских великих и малых”)  ̶  din 8.03.1407.

O altă componentă influentă a clasei conducătoare moldovene o formau ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova, care în letopiseţele moldo-slavone sînt desemnaţi învăţătorul moldovenilor „молдавский учитель” (mitropolitul în letopiseţele lui Macarie şi al lui Eftimie); arhierei moldoveni „архиереи молдавские” („Letopiseţul lui Macarie”); egumeni moldoveni „молдавские игумены” („Letopiseţul lui Eftimie”).

Chiar de la întemeierea ei, în Moldova trăiau rusini, bulgari, greci, saşi/nemţi, armeni, tătari, ţigani ş.a. Reprezentanţii acestor comunităţi, inclusiv cei „iertaţi de robie”, după cum a judecat Ştefan al III-lea cel Mare la 8.02.1470, li se da toata voia „să şadă în țara noastră slobod şi în bună voie, fără nici o siluire, cum şed şi trăiesc în ţara noastră toţi moldovenii după dreptul lor moldovenesc”.

Numele istoric al comunităţii est-carpatice nu este născocit de forţe politice oculte, nu este impus din afară. Numele de moldoveni este creat de comunitatea, etnosul care şi-a însuşit, a conştientizat şi păstrează acest semn fundamental identificator, unificator pe plan intern, deosebitor pe plan extern. Popoarele vecine cu Moldova ungurii, valahii, polonii, dar şi din ţări îndepărtate  ̶ cehii, lituanienii, germanii, curia papală ştiau cu certitudine de acum din veacul al XIV-lea că ţara de la răsărit de Carpaţi se numeşte Moldova, iar populaţia care a întemeiat această ţară se numeşte moldoveni.
 

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu36 comentari

Валерий 14 mar. 02:14

Для Ciocana. Мы уже на «ты»? Или это просто такая форма хамства?
Вы перечисляете гласные звуки «а, э, е, и, ы о, у» и даже не замечаете, что «е» это мягкое «э», «и» это мягкое «ы». Здесь разделение на твёрдые и мягкие звуки с Вашей точки зрения возможно. Но Вы не допускаете, что «я» просто мягкое «а», «ё» это мягкое «о», «ю» это мягкое «у». И это потому, что Вас просто так учили те, для которых мягкий звук «я» сочетается с двумя звуками «и-а» (это ничего Вам не напоминает?), причём, второй звук твёрдый. Более того, тот же звук «я», оказывается, может сочетается и с двумя звуками «е-а». Как хочешь, так и сочетай: «и-а» или «е-а». Всё равно будет звук «я» (у нормальных людей мягкое «а»).
С этим всё ясно. Однако очень хочется узнать у Вас (такого умного) для чего румынам в алфавите три буквы «К», а в «бесперспективном алфавите» только одна? Это для особого шика?

Ciocana 13 mar. 23:59

Для Валерия: У тебя в голове полная неразбериха. Ты используешь немного правильной информации задом наперёд, а остальное - полный бред. Латинский алфавит основан на естественных голосовых возможностях человека, который может раздельно произвести только следующие гласные звуки: а, э, е, и, ы о, у. Так называемые тобой мягкие звуки: я, ё, ю на самом деле являются сочетанием двух звуков иа или еа, ио или ео, а также иу. Попробуй, когда произносишь эти три буквы (я, ё, ю) проследить за своими голосовыми связками и ты поймёшь, о чем я пишу, ты почувствуешь, что каждая из этих трёх гласных букв состоит из двух звуков. Римляне создали естественный для человека, гениальный алфавит. По прошествии многих сотен лет некоторые народы, использующие латинские буквы, для собственного удобства добавили в свой алфавит некоторые буквы из двух звуков. Итальянцы, например, и румыны оставили заложенный римлянами принцип неизменным. У них (нас) нет в алфавите гласных букв, состоящих из двух звуков. А кириллица - это вообще дешевый плагиат, это смесь латинского и греческого алфавита, где некоторые буквы и звуки поменяли местами. Этот никому не нужный, бесперспективный алфавит. А остальную ерунду, которую ты написал, я даже комментировать не хочу. Это абсолютная чушь, переписанная тобой из работ каких-то идиотов.

Валерий 13 mar. 22:37

Для гоши. У даков, конечно же, был свой язык и письменность. Это был отголосок санскрита. Ciocana прав в том, что часть культуры римляне переняли у даков, но латинские корни у них засели накрепко.
Например, в нормальном человеческом языке всего 5 гласных звуков. Эти звуки разделены на твёрдые (А, О, У, Ы, Э) и мягкие (Я, Ё, Ю, И, Е) - итого 10 букв (к примеру, "ё" - это мягкое "о" и т.д.).
Все 10 гласных букв присутствуют только в "кириллице", ибо это самый современный языковый инструмент в мире (основан на древнейшем санскрите). А вот, в "латинице" явная нехватка гласных букв (зато имеется три буквы "К"). Кстати, в ассирийском и древнееврейском алфавитах вообще не было гласных букв.
Поэтому, носители языков, пользующихся отсталой "латиницей" (в основном - католики), вынуждены (повторяю - вынуждены) писать тексты алфавитом, а читать транскрипцией. Увы. Но это их Рок. У нас, у Православных, всё толковее и проще.

Валерий 13 mar. 22:11

Для Ciocana. Нормальная дискуссия всегда опирается на факты, а не на предположения. А факты таковы:
- даки занимали территорию на Восток до Днепра (по отдельным документам – до Крыма);
- траянский вал действительно существовал и мы даже знаем где он проходил;
- римляне не смогли уйти на Восток за Прут, ибо за ним у даков находился укрепрайон под названием молт – дава (много крепостей). Это отрицает только тот, кто хочет считать, что Молдова была названа по имени собачки, утонувшей в реке (хочет принизить имидж Молдовы);
- всех оставшихся западнее Прута даков, без исключения, римляне превратили в рабов на долгие четыре века и это неоспоримый ФАКТ (понятно, что восточные даки остались свободными и стали называть себя славными даками);
- герб даков «Атакующий сокол» ныне является гербом Украины.
Подобных фактов можно привести ещё много, но для нашей дискуссии, думаю, что достаточно. История знает даков, затем знает молдаван и валахов, и уж потом (всего полтора века назад) появились румыны (валахи не хотели «ложиться» под молдаван, а называться валахами далее им тоже было несподручно, ибо это были потомки рабов – вспомните походы Штефана Великого на валахов). И это тоже неоспоримый факт.

DAN 13 mar. 19:05

daca rusii pot sa va conduca acum e pentru ca au reusit sa -si unesca cnezatele si sa-si urmareasca interesul ca o natiune

русский 13 mar. 18:41

гоша а у чиканутого все доказательства-это соответствующие документы.....которые сидят и рисуют в румынии великие "ученые"..еу хоть кол на голове теши-он все свое-молдоване это румыны..ну подстика что с него взять?

Ciocana 13 mar. 17:22

Для гоши: Пройдём мимо несуразности объявления молдавского (несуществующего) и румынского языка государственными, что аналогично объявлению австралийского (несуществующего) и английского языков официальными - курам на смех. Давай представим, что объявили румынский, русский и гагаузский языки государственными в РМ и каждый выбирает тот язык, который ему больше по душе. А как будут граждане между собой общаться, если их души выбрали разные языки? А как будут вести свою работу всевозможные государственные структуры и частные предприятия, если их служащие и работники знают и говорят на разных языках? Да никак - это просто маразм. Поэтому в Европе официальными языками являются только языки коренного большинства населения. Живёшь, например, в Италии - будь добр выучи итальянский язык общения. А в кругу семьи и друзей можешь говорить на любом языке без проблем. И так везде. Есть единичные исключения, например в Швейцарии или Бельгии, где существуют несколько официальных языков. Но все эти языки принадлежат коренным этносам, населяющим свои исторические территории и используются только там. У нас же русские и гагаузы, а также украинцы, болгары, евреи и т.д. не явялются коренными жителями РМ. Их исторические территории находятся в других местах. Именно там их языки являются государственными. Выдвигая теорию нескольких гос. языков вы пытаетесь сохранить неестественное состояние дел, когда часть населения не знает языка народа, среди которого живёт, и знать не хочет. Хотите, чтобы у нас было, как в Приднестровье - объявлено 3 гос. языка, а используется только один, русский. Дурачками прикидываетесь или нас за дураков считаете?

гоша 13 mar. 16:13

Не спорьте с Ciocana он никогда не признается что он не румын и будет всегда гнуть свою линию и выдавать ее за правду .И на этом всех сталкивать лбами .Я вот предлагаю таким как он не хотят ли они чтобы в стране было 4 гос. языка молдавский ,румынский ,русский и гагаузкий чтобы раз и на всегда убрать все споры и каждый пусть выбирает тот язык который ему больше по душе и никто не останется ущемленным и никто не будет ни кого упрекать !
Как тебе такое Сiocana борец за демократию и свободу выбора.

гоша 13 mar. 16:00

Валерий вы бы уточнили еще про язык ,графику , что с ними было и на каких территориях кто, как и с кем общался . И как язык трансформировался в период того времени которое вы описали .
Уверен эта полезная инфа для всех кто ни как не может прийти у единому мнению .

Иван 13 mar. 15:49

Братцы не спорьте по пустякам , этими агитками просто хотят отвлечь внимания от действительно серьезных проблем .

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

trimite știrea ta

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load