Un moldovean va plăti 500.000 de lei pentru că și-a distrus plantația de coacăză

Un moldovean va plăti 500.000 de lei pentru că și-a distrus plantația de coacăză

Un producător agricol este obligat să întoarcă în buget peste 500 de mii de lei din cauza că a dus în eroare Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură.

În luna iunie 2014, între SRL „A” şi AIPA a fost încheiat contactul de acordare a sprijinului financiar. Agenția a dat companiei agricole sprijin financiar în mărime de 550 mii lei pentru subvenționarea plantației de coacăză. Peste trei ani, în martie 2017, reprezentanții AIPA au verificat la fața locului investiția şi au constatat inexistența plantației. Respectiv, investiția nu a fost utilizată conform destinației.

Potrivit Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, beneficiarul de subvenții destinate înființării plantațiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuști fructiferi şi căpșun, inclusiv pentru sistemele antiîngheţ şi instalațiile antigrindină nu este în drept să le înstrăineze, să le caseze sau să le defrișeze, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice înainte de expirarea a cel puțin 1/3 din termenul de exploatare a plantației de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, cu excepția cazurilor de forță majoră. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenției. 

Termenul de exploatare utilă a plantației se calculează după intrarea pe rod a plantației. Astfel, conform anexei nr. 1 la Regulamentului cu privire la modul de evidență a grupurilor de vîrstă şi a intrării pe rod a plantațiilor perene, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995, plantația perenă de coacăz intră deplin pe rod în anul 3 de vegetație, indiferent că are un grad de creștere viguros, mijlociu sau slab. 

Conform anexei nr. 1 la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 cu privire la aprobarea catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, durata de exploatare utilă a plantației perene de coacăz este de 7 ani. Prin urmare, 1/3 din termenul de exploatare de 7 ani a plantației perene de coacăz constituie 2 ani şi 3 luni. Anterior, producătorul agricol beneficiar de subvenție s-a angajat, pentru înființarea plantației perene de coacăz, să nu înstrăineze casa, să nu defrișeze sau să abandoneze plantația timp de 5 ani şi 3 luni de la înființare. SRL „A” a fost anunțat despre rezoluţiunea contractului şi despre necesitatea rambursării subvenţiei acordate, însă s-a eschivat de la recepţionarea scrisorii. 

AIPA a depus cerere de chemare în judecată către SRL „A”, prin care a solicitat încasarea din contul pîrîtului (SRL „A”) în beneficiul său a subvenției acordate în sumă de 550 mii lei, a dobînzii de întîrziere în cuantum de 8030 lei, a penalității în mărime de 354614,38 de lei și a cheltuielilor de judecată.

Prin hotărîrea din 19 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost admisă parțial acțiunea depusă de AIPA și au fost încasate din contul SRL „A” în beneficiul AIPA subvenția în sumă de 550 mii lei, dobînda de întîrziere în mărime de 17095,20 de lei și penalitatea în mărime de 8030 de lei. În rest, acțiunea a fost respinsă. Recursul, declarat de SRL „A”, a fost respins de Curtea de Apel, fiind menținută hotărîrea primei instanţe, motivîndu-și concluzia prin faptul că, instanța de fond corect a statuat asupra necesității rambursării subvenției acordate SRL „A”, or, după cum rezultă din materialele cauzei, întreprinderea nu a respectat obligația asumată de a întreține obiectul investiției, a păstra plantația de coacăză şi a continua activitatea subvenționată.

Conform constatărilor Grupului de lucru al AIPA, SRL „A” nu a respectat obligația să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu practica în domeniul vizat, or, nici în prima instanță și nici în instanța de apel, aceasta nu a prezentat careva probe că plantaţia era întreţinută conform practicii. Suplimentar, SRL „A” nu a notificat Agenţia referitor la defrişarea plantaţiei, cu toate că era obligată să informeze, fără întîrziere, într-un termen cel mult de 10 zile, despre orice circumstanţă ce poate împiedica executarea corespunzătoare a contractului.

Astfel, instanţele de judecată au concluzionat că probele prezentate de AIPA demonstrează cu certitudine că SRL „A” nu a respectat condițiile contractuale. Mai mult ca atît, plantația de coacăză nici nu exista, fapt care-i conferă dreptul AIPA de a solicita încasarea subvenției alocate, a dobînzii de întîrziere și penalității (subvenția în sumă de 550 lei, dobînda de întîrziere în mărime de 17095,2 lei și penalitatea în mărime de 8030 lei).

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load