Neregularități mari în rapoartele financiare ale or. Vatra, găsite de Curtea de Conturi

Neregularități mari în rapoartele financiare ale or. Vatra, găsite de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului privind rapoartele financiare ale orașului Vatra încheiate la 31.12.2017. În opinia echipei de audit, situațiile financiare ale or. Vatra nu oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și financiare.


Potrivit datelor din Rapoartele financiare ale or. Vatra, valoarea totală a activelor, la situația din 31.12.2017, a constituit 45,8 mil. lei, executate venituri și cheltuieli efective în sumă de 15,6 mil. lei și, respectiv, 10,6 mil. lei.


Denaturările semnificative au fost determinate de evidența fragmentară a situațiilor financiare, lipsa unei evidențe analitice la unele conturi contabile și nerespectarea normelor metodologice privind aplicarea Clasificației economice și raportarea neveridică a cheltuielilor.


Neorganizarea și neimplementarea unui sistem de management financiar și control corespunzător în cadrul primăriei or. Vatra a generat unele neconformități și iregularități, ceea ce au dus la:

  • Majorarea valorii clădiri cu 3,5 mil. lei, ca rezultat al neexcluderii din evidența contabilă, a valorii a 32 apartamente privatizate în sumă 3,2 mil. lei, precum și a clădirii proprietate a primăriei cu 100 % apartamente privatizate în sumă de 264,7 mii lei.
  • Diminuarea valorii „Construcțiilor speciale” cu 131,52 mii lei, urmare a clasificării incorecte a reparațiilor capitale ca reparații curente.
  • Totodată, valoarea construcțiilor speciale a fost diminuată în rezultatul neînregistrării a 30 de străzi (datele RBI), în sumă de circa 23,6 mil. lei. De menționat, că în lipsa înregistrării străzilor și drumurilor, la 31.12.2017 în evidența contabilă a primăriei or. Vatra se înregistrau lucrări de reparații capitale a străzilor și drumurilor în sumă de 15,9 mil. lei și valoarea uzurii acestora în suma 2,0 mil. lei.
  • Primăria or. Vatra a diminuat valoarea instalațiilor de transmisie cu suma de 620,4 mii lei, prin nereflectarea în totalitate în evidența contabilă a valorii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare proprietate publică din domeniul public, aflat la balanța SA „Apă Canal Chișinău” la 31.12.2017. Totodată, în evidența contabilă a primăriei or. Vatra la instalații de transmisie sînt înregistrate 3 apeducte în valoarea totală de 352,6 mii lei, dar fără a fi indicat metrajul, tipul rețelelor de apă și canalizare.

Mai multe detalii din raportul de audit aflați AICI.


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load