Doi judecători constituționali, selectați prin concurs public. Care sînt condițiile

Doi judecători constituționali, selectați prin concurs public. Care sînt condițiile

Guvernul urmează să examineze în ședința de astăzi Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului, care stabilește criteriile în baza cărora vor fi selectați cei doi judecători din partea Executivului, scrie bizlaw.md


Potrivit proiectului de regulament, candidatul la funcția de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerințe: 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are domiciliul în țară;
 • are pregătire juridică superioară;
 • are înaltă competenţă profesională;
 • are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățămîntul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică; 
 • nu a atins vîrsta de 70 de ani; 
 • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică; 
 • are reputație ireproșabilă. 

Concursul se va organiza și se va desfășura în baza următoarelor principii: 

 • competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber la concurs al oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite; 
 • alegerea după merit, prin selectarea în baza rezultatelor obţinute, a celor mai buni candidați; 
 • asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaţilor şi femeilor; 
 • asigurarea transparenţei, prin publicarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului; 
 • tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale. 

Concursul va fi organizat şi desfăşurat de către Comisia de concurs constituită după cum urmează: prim-ministru, ministru al justiției, secretar general adjunct al Guvernului responsabil de actele guvernamentale, Avocatul Poporului sau un reprezentant delegat de Avocatul Poporului, doi reprezentanți ai societății civile delegați de Platforma Societății Civile a Parteneriatului Estic, un fost judecător al Curții Constituționale cu reputație ireproșabilă și un doctor în drept cu reputație ireproșabilă. Comisia de concurs va fi asistată de către un psiholog și un specialist în managementul resurselor umane. Componența nominală a comisiei de concurs se aprobă, după recepționarea delegărilor, prin dispoziția Guvernului. 


În termenul indicat în anunț, candidații depun personal, prin poștă sau prin e-mail, dosarul de participare la concurs, care va conține: 

 • scrisoarea de motivare; 
 • curriculum vitae; 
 • copia buletinului de identitate; 
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • declarația pe propria răspundere că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică. 

Concursul va avea loc peste cel puțin cinci zile lucrătoare de la decizia Comisiei de concurs cu privire la admiterea candidaților la concurs. Candidaţii vor fi anunţaţi despre data, ora și locul desfăşurării concursului prin e-mail/telefon. 


Concursul constă va consta din competiţia dosarelor și interviul.


Potrivit Legii cu privire la Curtea Constituțională, instituția este formată din șase judecători dintre care doi sînt propuși de către Guvern, doi de către Parlament și doi de către Consiliul Superior al Magistraturii.


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load