Denaturarea de MILIOANE de lei, în rapoartele instituțiilor administrative din Strășeni

Denaturarea de MILIOANE de lei, în rapoartele instituțiilor administrative din Strășeni

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat rezultatele auditului rapoartelor financiare a unităților administrativ teritoriale din raionul Strășeni: de nivelul II – bugetul raional și de nivelul I a municipiului Strășeni și a orașului Bucovăț la situația din 31 decembrie 2018.

Pe anul 2018, bugetele entităților verificate au fost executate în total la venituri de 261,4 mil. lei, la cheltuieli și active nefinanciare, respectiv, de 237,6 mil. lei. Activele totale înregistrate în bilanțul autorităților auditate la 31 decembrie 2018 constituie 447,7 mil. lei.

În urma verificărilor au fost depistate un șir de neconformități:

1. Denaturarea mijloacelor fixe ca urmare a creșterii valorii mijloacelor fixe:

2. Diminuarea valorii construcțiilor în curs de execuție a rezultat urmare a excluderii din evidența Aparatului președintelui a lucrărilor în sumă de 12,5 mil. lei efectuate la bunurile ce nu aparțin Consiliului raional, dar Consiliului mun. Strășeni, în lipsa actului de predare-primire a lucrărilor către proprietarul bunurilor. Ca urmare, primăria mun. Strășeni a diminuat valoarea clădirilor instituțiilor de învățământ cu 7,0 mil. lei și a construcțiilor speciale cu 6,7 mil. lei, ceea ce a condiționat necalcularea uzurii anuale în sumă de 0,9 mil. lei.

3. S-a constatat clasificarea și raportarea incorectă a mijloacelor fixe prin majorare, și, respectiv, prin diminuare în sumă de 2,1 mil. lei la entitățile din cadrul Consiliului raional, cu 3,7 mil. lei la primăria mun. Strășeni și de 1,0 mil. lei la primăria or. Bucovăț.

4. Entitățile nu au evaluat și raportat în evidență terenurile proprietate publică:

5. Nu au fost raportate în evidență ca: construcții speciale în mun. Strășeni - 151 străzi cu suprafața de 91,46 ha; în or. Bucovăț - 22 străzi. Nu sînt delimitate și înregistrate în registrul bunurilor imobile 20 drumuri de importanță raională în gestiunea Aparatului președintelui cu lungimea de 83,2 km.

6. Raportarea valorii activelor sub formă de participări de capital în entitățile fondate nu este susținută prin documente justificative și evidență analitică a valorii activelor investite în întreprinderile fondate de Consiliul raional Strășeni în sumă totală de 82,8 mil. lei și de mun. Strășeni în suma de 41,0 mil. lei.

Deși, la 31 decembrie 2018 au fost lichidate 2 întreprinderi municipale: Rețele Termice Strășeni cu valoarea capitalului social de 11,1 mil. lei și Direcția de Producție pentru Gospodăria Comunală și de Locuințe cu 18,4 mii lei, aceste fapte economice nu au fost înregistrate în evidența contabilă.

De asemenea, nu au fost raportate, conform municipiului, valoarea activelor transmise în gestiune întreprinderilor fondatoare de circa 59,5 mil. lei.

 

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load