Cum pot obține compensații victimele represiunilor politice din Moldova

Cum pot obține compensații victimele represiunilor politice din Moldova

Victimele represiunilor politice, care și-au pierdut bunurile în urma naționalizării sau confiscării acestora, pot solicita compensarea valorii acestora, notează Noi.md.


Conform legii, cererile privind achitarea de compensaţii se depun la comisiile speciale create de autorităţile administraţiei publice locale la nivel de raioane sau municipii, în a căror teritoriu persoanele reabilitate îşi aveau domiciliul la momentul pierderii bunurilor.


Cererea se înaintează în decurs de 3 ani de la data înştiinţării persoanei supuse represiunilor despre reabilitarea acesteia. De menționat că pînă la solicitarea compensațiilor, persoanele care au avut e suferit sau rudele lor trebuie să urmeze procedura reabilitării, ceea ce înseamnă că se vor adresa la Ministerul de Interne, Procuratura Generală sau anumite cazuri, în instanța de judecată. Acesta sînt organele competente care adoptă decizia de reabilitare și eliberează un certificat în acest sens.


Astfel, pentru obținerea compensației, victimele represiunilor trebuie să prezinte la comisia specială următoarele acte:


 - buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;


- decizia de reabilitare adoptată de către autoritatea publică de resort;


- actele ce atestă confiscarea, naţionalizarea bunurilor sau scoaterea lor în orice alt mod din posesie, eliberate de arhive şi de alte instituţii abilitate;


- certificatul de moştenitor şi actele ce confirmă starea de rudenie cu persoana supusă represiunii politice, dacă cererea este depusă de moştenitorii persoanei supuse represiunii politice;


- actele de evaluare a bunurilor, conform preţurilor de piaţă în vigoare la data examinării cererii 


Comisia hotărăște, în termen de pînă la 6 luni din data depunerii cererii, suma ce urmează a fi achitată solicitantului. Deciziile comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor. Dacă valoarea bunurilor nu depăşeşte 200 mii lei, plata compensaţiei poate fi făcută într-o perioadă de pînă la 3 ani. Compensaţia se plăteşte în rate, pe parcursul a 3 ani, a cîte 33,3 la sută anual.


Dacă valoarea bunurilor depăşeşte sumă de 200 mii lei, plata compensaţiei poate fi eşalonată pe o perioadă de pînă la 5 ani.


Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load