Cu ce nu ai voie să intri într-o secție de votare

Cu ce nu ai voie să intri într-o secție de votare

În ziua alegerilor, la ora 07:00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare.


Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral şi un exemplar se introduce în urna de vot, după care preşedintele declară votarea deschisă, potrivit Codului Electoral.


Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secției de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăți și se distribuie de către președintele biroului electoral al secţiei de votare membrilor biroului pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.


Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.


În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.


Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi certificat medical. Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea “Votat la locul aflării”. Aceste prevederi din Codul Electoral nu se aplică la votarea în străinătate.


Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.


La toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare; reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;  observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi, precum şi interpreţii acestora, după caz; reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.


Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru votare, scrie Sputnik.


Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.


Pe data de 24 februarie 2019, în Moldova vor fi organizate alegerile parlamentare ordinare. Din acest an, scrutinul parlamentar va fi organizat în baza unui sistem mixt: proporţional şi majoritar, într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale. În circumscripţia naţională se vor alege 50 de deputaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În circumscripţiile uninominale se vor alege 51 de deputaţi în baza votului majoritar, cîte unul de la fiecare circumscripţie.


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load