COVID-19 în MOLDOVA  Mai multe detalii

17 reguli de respectat în perioada stării de urgență în R. Moldova

17 reguli de respectat în perioada stării de urgență în R. Moldova

Pandemia de COVID-19 a schimbat viața moldovenilor. În timp ce unii stau cît mai mulți în case, alții își continuă viața fiind siguri că virusul nu le poate afecta sănătatea.

Vineri, Republica Moldova a prelungit starea de urgență în sănătate publică pînă pe 31 august, astfel moldovenii sînt îndemnați să respecte un șir de reguli și restricții. Mai jos găsiți principalele dispoziții ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică:

 1. Se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice
 2. Se interzice aflărea persoanelor în vîrstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă
 3. Se interzice aflarea pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement
 4. Se stopează activitatea cluburilor de noapte, discoteci (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaolce, night-club, discotecă, club etc.)
 5. Grădinițele, taberele de odihnă rămîn închise
 6. Se interzice desfăşurării activităţilor în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte
 7. se permite desfăşurarea activităţilor organizate de turism şi recreere în aer liber (spre ex: ciclism, drumeţii, alergat, canotaj, pescuit), cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane, cu respectarea măsurilor de prevenţie şi control a infecţiei COVID-19
 8. se permite reluarea, din data de 1 august 2020, a repetiţiilor şi activităţilor de pregătire a artiştilor, desfăşurate de instituţiile teatral-concertistice, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la desfăşurarea repetiţiilor şi a activităţilor de pregătire a artiştilor în instituţiile teatral-concertistice
 9. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
 10. Se permite reluarea din data de 1 august 2020, a acţiunilor culturale desfăşurate în aer liber de către instituţiile teatral-concertistice şi de cinema, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, cu număr limitat de spectatori (mai mic de 50 de persoane), cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale, în aer liber, de către instituţiile teatral-concertistice şi de cinema
 11. Se admite, din data de 1 august 2020, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepţia nunţilor şi cumetriilor, în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică
 12. Se permite reluarea, din data de 1 august 2020, a antrenamentelor şi competiţiil sportive, desfăşurate în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică, a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspîndirii infecţiei COVID-19, la organizarea procesului de instruire şi antrenament în spaţii închise, pentru probele sportive individuale, de echipă şi contact, conform Anexei nr. 5 şi a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspîndirii infecţiei COVID-19, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în spaţii închise, fără spectatori
 13. Se interzice intrarea în țară a cetățenilor străini cu excepția: membri de familie ai cetăţenilor RM; persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi; persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent; membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar; persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative); lucrătorii transfrontalieri; conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.
 14. Impunerea regimului de autoizolare pentru moldovenii reveniți acasă din alte state rămîne în vigoare cel puțin pînă pe 7 august
 15. se impune respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor cînd, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public; respectarea regulilor de igienă a mîinilor; respectarea regulilor de igienă respiratorie
 16. se impune purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise, în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît şi nasul
 17. Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu

​Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cît şi activităţile conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto,etc.,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:

 • asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: (i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectînd (pentru mîini şi suprafeţe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);
 • ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele de vîrf;
 • automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
 • limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional şi interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
 • purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;
 • respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus;
 • verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internaţional, care nu trebuie să depăşească 37° grade Celsius.

Unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

 • distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;
 • triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;
 • asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;
 • asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;
 • accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;
 • prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
 • aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisir permanentă.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

5 reguli pentru organizarea antrenamentelor sportive pe timp de pandemie

Chiar dacă starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită, cîteva restricții au fost anulate, unele referindu-se și la organizarea procesului de instruire şi de antrenament în spaţii închise, pentru probele sportive individuale, de echipă şi contact.

Oricum, resposabilii din domeniul sănătății amintesc și despre cîteva instrucţiune cu privire la măsurile de prevenire a răspîndirii infecţiei COVID-19.

Federaţiile Sportive Naţionale care organizează şi desfăşoară procesul de antrenament sînt în drept de a adapta instrucţiunile conform specificului activităţii şi ramurii de sport practicate, cu condiţia ca acestea nu contravin măsurilor de sănătate publică aprobate de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică .

Astfel, pentru diminuarea riscului de infecţie COVID-19, administratorul edificiului sportiv va asigura:

1.1. Informarea antrenorilor (personalului) şi a sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar - epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucţiuni, după care vor semna declaraţia de asumare a răspunderii.

1.2. Pînă la organizarea antrenamentelor în spaţii închise se va efectua curăţenia generală şi dezinfecţia tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaţilor, vestiare, băi.

1.3. Evaluarea şi asigurarea funcţionalităţii sistemelor de aerisire şi ventilare a încăperilor.

1.4. Accesul persoanelor ce participă la procesul de instruire şi antrenament în spaţii închise se va efectua conform graficului şi programării prealabile, cu intrare eşalonată pentru a evita aglomeraţia şi a asigura păstrarea distanţa socială.

1.5. Se interzice accesul vizitatorilor în edificiul sportiv de tip închis. Excepţie constituie minorii care pot avea ca însoţitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la sala de antrenament.

1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependenţă de capacitatea edificiului sportiv ( 1 - 6 persoane), cu evitarea aglomeraţiei şi păstrarea distanţei sociale.

1.7. Plasarea recipientelor cu soluţii dezinfectante pentru mîini la intrarea în incinta entităţii sportive de tip închis, precum şi echiparea personalului angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectaţi.

1.8. Afişarea la intrarea în instituţia sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfăşurării antrenamentelor, numărul maxim de participanţi la procesul de instruire şi antrenament (sportivi, antrenori, medici).

1.9. Desemnarea unei persoane responsabile de organizarea, coordonarea şi controlul aplicării prevederilor prezentei instrucţiuni.

1.10. Efectuarea triajului epidemiologie zilnic, cu includerea informaţiei în fişele personale pentru sportivi şi membrii Staff - ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăţi ale respiraţiei ş.a.).

1.11. Procesul de antrenament organizat în spaţii închise, va fi desfăşurat în edificiile sportive (săli de sport, centre sportive, terenuri de sport, bazine de înot) acreditate de către Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării la solicitarea Federaţiilor Sportive Naţionale prin ordin intern al MECC

2. în cadrul fiecărei instituţii sportive:

2.1. Va fi stabilit graficul şi orarul organizării procesului de antrenament/instruire conform programării prealabile, precum şi lista personalului a cărei prezenţă este absolut necesară.

2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.

2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie, atît pe zonele şi locaţiile utilizate, cît şi pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.

2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (de ex. mînerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse dezinfectante şi biocide autorizate în acest scop.

2.5. Toate materialele şi echipamentele sportive folosite trebuie dezinfectate riguros după fiecare antrenament desfăşurat.

2.6. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, etc.) se permite în baza listei nominale aprobate de către Administrator .

2.7. Se interzice accesul persoanelor în edificiile sportive care au peste 63 de ani, precum şi a persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii comice, diabet, boli cardiovasculare ş.a.) Prin excepţie, la solicitarea Federaţiei Sportive Naţionale se permite în componenţa membrilor Staff-ului, persoane care au vîrsta peste 63 de ani, cu semnarea declaraţiei de asumare a răspunderii.

2.8. Coordonarea administratorilor instituţiilor sportive de tip închis cu autorităţile de sănătate şi cele locale, astfel încît asigurarea sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, procesul competiţional să reprezinte obiectivul prioritar.

2.9. Asigurarea triajului observaţional zilnic la intrarea în edificiul sportiv. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gît) şi febră mai mare de 37,3.

3. Procesul de instruire şi antrenament

3.1. Procesul de instruire şi antrenament va fi organizat strict conform graficului stabilit de către Federaţia Sportivă Naţională coordonat cu administratorul edificiului sportiv.

3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe antrenamente sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilităţii mai multor săli de sport, terenuri sportive sau bazine de înot, în entitatea sportivă.

3.3. în incinta instituţiei sportive este interzisă vînzarea, oferirea gratuită sau regim de auto - deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.

3.4. Pentru probele sportive de echipă număml persoanelor ce vor participa la procesul de instruire/antrenament va fi limitat, în funcţie de capacitatea/suprafaţa sălii, 7 m2 pentru o persoană (inclusiv antrenor/instructor, medic, etc.)

3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condiţiile prezentei instrucţiuni cu privire la reluarea procesului de instruire şi antrenament în spaţii închise, în acest caz reluarea procesului de antrenament va fi interzis.

4. Desfăşurarea procesului de instruire şi antrenament la probele sportive de contact

4.1. În primele 2 săptămîni de reluare a antrenamentelor se va omite maxim posibil contactul fizic, practicîndu-se exerciţii de gimnastică şi relaxare, exerciţii cu propria greutate, exerciţii de tehnică şi tactică individuală, exerciţii de forţă, execuţia tehnică/tactică de tip box de umbră, cruce alergare, lupta cu manechine, execuţia proiectărilor cu banda elastică/cauciuc, etc.

4.2. Participanţii la procesul de instruire şi antrenament pot fi divizaţi în grupuri, un grup de sportivi să efectueze pregătirea fizică generală, iar alt grup pregătirea fizică specială.

5. Pentru acreditarea edificiului sportiv de către Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind reluarea procesului de antrenament în spaţii închise, Federaţia Sportivă Naţională urmează să prezinte :

5.1. Declaraţia de asumare a răspunderii de respectare a normelor sanitar - epidemiologice de prevenire a infectării COVID - 19 şi a prezentei Instrucţiuni;

5.2. Lista sportivilor şi a Staff - ului care participă la organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor în spaţii închise.

De la 1 august, concertele în aer liber vor fi permise, dar cu anumite condiții:

De la 1 august, instituţiile teatral-concertistice şi de cinema din țară vor avea voie să organizeze evenimente sau acţiuni culturale, în aer liber, însă vor fi obligați să respecte o serie de măsuri de precauţie întru evitarea îmbolnăvirii şi limitarea răspîndirii infecţiei cu COVID-19.

Înaintea organizării unui spectacol, instituţiile teatral-concertistice şi de cinema trebuie să solicite acreditare din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării a evenimentelor/acţiunilor culturale în aer liber.

Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi participanţii: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.

La eveniment nu vor participa mai mult de 50 de persoane, iar spațiul va trebui să fie amenajat astfel încît să permită menţinerea distanţei fizice de 1 metru între persoane, excepţie făcînd membrii aceleaşi familii şi/sau grupuri de pînă la 3 persoane.

Printre regulile impuse se numără:

 • Delimitarea clară a spaţiului în care se va desfăşura evenimentul.
 • Evitarea aglomeraţiei la intrarea în spaţiul delimitat; accesul în spaţiu se va face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1 metru; stabilirea fluxurilor de intrare/ieşire separate, unice pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice.
 • Evitarea ruperii sau atingerii biletelor.
 • Angajaţii/organizatorii/publicul vor purta obligatoriu mască pe toată durata evenimentului, masca trebuie să acopere atît gura, cît şi nasul.
 • În cazul în care angajaţii/organizatorii evenimentului au fost în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu COVID-19 se vor izola la domiciliu şi vor respecta regulile de siguranţă generale.
 • Promovarea măsurilor de igienă individuală; plasarea de soluţii dezinfectante la intrare în spaţiul evenimentului; instruirea personalului privind măsurile de igienă; menţionări repetate pentru măsuri de siguranţă; igienizarea frecventă a mîinilor şi evitarea atingerii feţei cu mîinile neigienizate.
 • Plasarea, la loc vizibil, a anunţurilor scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului.
 • Măsurarea temperaturii, precum şi efectuarea triajului observaţional la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică şi pentru public. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) şi nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,0°C.
 • Dezinfectarea frecventă a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană.
 • Dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încît procedura de curăţare şi igienizare a acestora, să nu afecteze calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor.
 • Se vor evita scenele cu contact apropiat (la o distanţă mai mică de 1 metru).
 • Se va evita organizarea consumului de produse alimentare şi băuturi alcoolice; pot fi distribuite băuturi răcoritoare pentru consum individual.
 • Interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic.

În cazul în care spaţiul va dispune de scaune, acestea vor fi poziţionate de către organizator la o distanţă de 1 metru între ele. în cazul în care spaţiul nu dispune de scaune, iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încît să creeze spaţii care să respecte distanţarea socială pentru fiecare persoană, precum şi spaţii mai mari pentru familii şi/sau grupuri de pînă la 3 persoane.

Dezinfectarea tuturor scaunelor va avea loc după şi/sau înaintea fiecărui eveniment. Obligatorie va fi și asigurarea cu personal de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient. La fel, este necesară și asigurarea cu personal de suport, instruit profesional pentru evitarea aglomeraţiilor în timpul evenimentului.

Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi distanţarea socială să poată fi respectată.

Persoanele care organizează şi coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director, director tehnic etc.) sînt responsabile de verificarea modalităţii de implementare a acestor măsuri obligatorii, în vederea reducerii riscului de infecţie.

Măsuri care privesc prestaţii artistice, unde este aplicabil:

 • Accesul şi evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor şi artiştilor se vor realiza prin locuri/porţi separate de cele pentru spectatori şi/sau la intervale orare diferite.
 • Artiştii interpreţi trebuie să îşi aducă propriile microfoane, instrumente, căşti şi alte echipamente pe care le folosesc.
 • Dacă scena se situează la acelaşi nivel cu spectatorii, distanţa între interpreţi şi public va fi de cel puţin 3 metri. Dacă scena este mai sus decît spectatorii, distanţa minimă va fi de 4 metri.
 • Scena va fi marcată pentru a facilita distanţarea dintre artişti.
 • Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca spectacolul/evenimentul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi distanţarea socială să poată fi respectată.
 • Toate măsurile de siguranţă şi sănătate vor fi respectate şi în timpul repetiţiilor şi probelor etc.
 • Machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale: menţinerea distanţei fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mîinilor şi dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor.
 • Asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil.
 • Vestiarele vor fi dezinfectate ori de cîte ori este nevoie.

Acreditarea de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a evenimentelor/actiunilor culturale desfăşurate în aer liber de către instituţiile teatral-concertistice si de cinema se efectuează în baza unui demers înaintat la minister cu minimum 2 săptămîni înainte de desfăşurarea acestora.

Demersul se depune exclusiv în format electronic la adresa mecc@mecc.gov.md şi va include în mod obligatoriu Regulamentul evenimentului pentru care se solicită acreditarea.

Nu pot fi acreditate evenimentele/acţiunile culturale care nu includ în Regulament menţiuni exprese legate de măsurile de respectare normelor de sănătate publică.

Respectarea Regulamentului evenimentului va fi asigurată de către organizatori.

Organizatorii vor informa în mod obligatoriu organele de respectare a ordinii publice despre data, ora şi locul desfăşurării evenimentului şi la solicitare, le vor prezenta acestora scrisoarea de acreditare de la minister.

Ce trebuie să știi dacă organizezi o petrecere în această perioadă

Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită pînă pe data de 31 august curent. Chiar și așa, sînt permise evenimentele festive la care pot participa cel mult 50 de persoane, dar cu respectarea strictă a cîtorva măsuri impuse de autorități.

Astfel, dacă organizați sau găzduiți un eveniment în unităţile de alimentaţie publică, trebuie să îndepliniți următoarele instrucțiuni:

 1. Organizarea şi efectuarea, pînă la desfăşurarea evenimentului, a dezinfecţiei întregului utilaj/inventar de lucru, suprafeţelor din spaţiile de depozitare, producere şi deservire.
 2. Asigurarea prezenţei în locuri vizibile a materialelor informative referitor la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 aprobate de autorităţi.
 3. Efectuarea termometriei şi monitorizarea stării de sănătate a tuturor persoanelor implicate în organizarea şi deservirea evenimentului cu neadmiterea persoanelor care prezintă semne caracteristice infecţilor respiratorii acute.
 4. Asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi şi şorţuri). Măştile de protecţie vor fi schimbate la fiecare 2 ore.
 5. Instalarea la intrare, în locuri vizibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mîini, pe bază de alcool.
 6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori.
 7. Igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore.

La fel, merită să știm că se va admite deservirea la mese a maximum 6 persoane, cu asigurarea respectării distanţei fizice de 1,5 metri între persoane şi de 2 metri între mese.

Totodată, se permite muzica de ambianţă, inclusiv cu participarea interpreţilor, cu respectarea măsurilor de protecţie individuală, dar se interzic jocurile de divertisment şi dansurile. Iar comanditarul va prezenta, pînă la desfăşurarea evenimentului, lista de evidenţă epidemiologică, completată de fiecare oaspete.

Administraţia instituţiei de alimentaţie publică va asigura admiterea la eveniment a invitaţilor conform listei de evidenţă epidemiologică.

Noul an școlar, pe drum: În ce condiții se vor desfășura lecțiile?

Sîntem pe ultima sută de metri pînă a saluta noul an școlar. Nu se știe deocamdată în ce format se vor desfășura orele de curs, însă autoritățile au venit cu un set de instrucțiuni, care vor trebui să fie implementate chiar de la 1 septembrie.

Pînă la redeschiderea instituţiei (sau grupelor de educaţie timpurie) şi reluarea activităţii acesteia, APL/fondatorul privat împreună cu directorul vor evalua toate oportunităţile şi riscurile potenţiale privind redeschiderea instituţiei şi vor asigura buna funcţionalitate a acesteia în condiţiile pandemiei Covid-19, prin:

 • organizarea şi efectuarea reparaţiilor curente şi/sau capitale necesare, curăţenia generală, deratizarea şi dezinfecţia întregului teritoriu, a spaţiilor şi suprafeţelor, a utilajului/ inventarului, inclusiv cel dejoacă, a jucăriilor şi a materialelor didactice;
 • asigurarea cu cantităţile necesare de săpun lichid, detergenţi si dezinfectanţi pentru realizarea măsurilor de igienizare şi dezinfecţie a terenului şi spaţiilor educaţionale şi de îngrijire, precum şi cu echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, halate, viziere - la necesitate), termometre non-contact pentru efectuarea termometriei copiilor şi al personalului;
 • asigurarea necesarului de cadre didactice şi personal nedidactic şi auxiliar, în mod obligatoriu - asistent medical. în acest scop şi în funcţie de necesităţile concrete vor fi cooptaţi şi lucrătorii medicali din cadrul centrelor medicilor de familie din comunitate;
 • asigurarea funcţionalităţii blocurilor sanitare (WC) din interiorul instituţiei; dotarea acestora cu săpun lichid, detergenţi, soluţii/ substanţe dezinfectante;
 • evaluarea şi asigurarea funcţionalităţii sistemelor de aerisire şi ventilaţie - toate spaţiile instituţiei (săli de grupă şi vestiare, scări, coridoare, galerii, birouri, blocuri sanitare, blocul alimentar) vor fi aerisite şi ventilate periodic - obligatoriu în lipsa copiilor în aceste spaţii.

In funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice şi adaptarea restricţiilor legate de aceasta în localitatea concretă, deschiderea grupelor se va putea realiza eşalonat, gradual cu un număr redus de copii - cîte 7-8 copii de 2-4 ani şi cîte 10-12 copii de 4-6(7) ani, în funcţie de suprafaţa din grupă, dar nu mai mică de 4 m2 pentru 1 copil. Aceasta este necesar pentru a evita aglomeraţia şi pentru ca să se poată face mai uşor managementul grupei de copii privind păstrarea, pe cît e posibil, a distanţei sociale (ca regulă, copiii mici au tendinţa de a se aduna grămadă).

La etapa iniţială, după redeschiderea instituţiei de educaţie timpurie, grupele se vor completa cu copii de 4-6(7). Pe măsură ce situaţia epidemiologică din comunitate se va îmbunătăţi, vor putea fi admişi şi copii de 2-4 ani.

La decizia comună a APL/fondatorului privat şi administraţiei instituţiei şi în funcţie de condiţiile concrete şi situaţia familiilor (gradul de implicare în muncă), frecventarea de către copii a instituţiei poate fi eşalonată pe ture, pe parcursul zilei (ex.,de dimineaţă - jumătate din copiii din grupă, după amiază - altă jumătate din copii) sau a săptămînii (ex., în zilele pare - un grup de 10-12 copii, în zilele impare - celălalt grup de 10-12 copii), sau 10-12 copii cîte 2 săptămîni consecutiv şi alţi 10-12 copii - alte 2 săptămîni consecutiv.

La grupa de copii vor activa concomitent cîte 1 educator per 4-5/6 copii (adică 2 educatori per grupa de 10-12 copii şi 1 asistent de educator) - pentru toată perioada cît persistă pericolul de infectare cu Covid-19.

APL/fondatorul privat este în drept să decidă politica de înmatriculare a copiilor şi completarea grupelor. Se va asigura, cu preponderenţă, accesul copiilor, ambii sau unicul părinte ai cărora sunt angajaţi şi prezintă dovada prezenţei fizice la serviciu (cu accent pe lucrătorii medicali, poliţişti, educatori/ personalul din IET), a copiilor din familiile cele mai dezavantajate (ex., cu 2-3 şi mai mulţi copii, cu dizabilitate/CES etc.) cel puţin pentru o primă perioadă, în funcţie de îmbunătăţirea situaţiei epidemiologice si de recomandările Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

La înscrierea în grupele de copii, părinţii vor semna o declaraţie pe proprie răspundere privind prezentarea certificatului medical al copilului, cu toate vaccinurile administrate şi morbidităţile copilului din momentul frecventării de către acesta a grădiniţei.

Pentru toată perioada cît persistă pericolul de infectare cu Covid-19 APL/ fondatorul privat şi administraţia instituţiei de educaţie timpurie va stabili un program redus de activitate al IET, nu mai mare de 7-9 ore, cu aflarea copiilor în instituţie nu mai mult de 5-7 ore, pentru a minimaliza riscurile pentru copii, dar şi pentru a avea timp de curăţenie, aerisire/ventilare şi dezinfectare a terenului, spaţiilor, suprafeţelor, inventarului, jucăriilor şi materialelor didactice. Părinţilor li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme.

Pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a instituţiei de educaţie timpurie şi a controlului infecţiei Covid-19, APL/fondatorul privat şi administraţia instituţiei va întreprinde următoarele:

 • Igienizarea şi dezinfectarea periodică (la fiecare 3 ore) cu produse de curăţat pe bază de clor sau alcool, a spaţiilor şi suprafeţelor utilizate din interiorul instituţiei şi a obiectelor frecvent atinse (ex. mînerele uşilor, robinete, obiecte sanitare, rafturi, tastaturi, monitoare, diverse echipamente, mese, jucării, rechizite, întrerupătoare de lumină, tocul uşilor, echipamente dejoacă, accesorii didactice utilizate de copii).
 • Spălarea şi dezinfectarea inventarului/ utilajelor de pe terenul de joacă şi sport înainte de fiecare ieşire a copiilor la plimbare. Inventarul dejoacă şi sport, jucăriile, materialele didactice şi ustensilele din sala de grupă se vor spăla şi dezinfecta la fiecare sfîrşit de zi.
 • Asigurarea măsurilor de protecţie pentru a preveni intoxicarea copiilor cu produse igienice/dezinfectanţi, precum si asfixia (sufocarea) cu materiale de ambalare sau utilaj de protecţie (ex., măşti etc.).
 • Igienizarea şi dezinfectarea periodică a blocului alimentar, a utilajului, inventarului, instrumentarului de lucru, a echipamentului de protecţie personală cu dezinfectanţi uzuali admişi în blocuri alimentare de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.
 • Stabilirea unui grafic eşalonat de sosire/ plecare a copiilor din instituţie, cu respectarea distanţei fizice/sociale, pentru a evita supraaglomerarea. La aducerea la instituţie şi la luarea copilului acasă, părinţii vor fi echipaţi cu măşti şi vor aştepta la poarta instituţiei - păstrînd distanţa socială. Despre aceste şi alte reguli obligatoriu de respectat părinţii vor fi informaţi online înainte de redeschiderea instituţiei de educaţie timpurie.
 • Asigurarea accesului pe teritoriul şi în incinta instituţiei doar a copiilor şi personalului angajat şi doar după efectuarea filtrului de dimineaţă, la poarta instituţiei (sau la intrarea în blocurile grupelor - în cazul instituţiilor mari), prin verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37,0°C), în absenţa stării febrile, a semnelor/simptomelor bolii respiratorii acute virale, şi dezinfecţia mîinilor. în cazul depistării temperaturii ridicate la copil, acesta va fi predat părintelui/ reprezentantului legal pentru a fi consultat la medic. Angajatul cu semne de viroză respiratorie acută nu se admite la serviciu, se autoizolează în carantină şi informează medicul de familie.
 • în incinta instituţiei, în spaţiile închise personalul IET va purta măşti şi la necesitate - alte mijloace de protecţie personală (ex., halate, ecrane de protecţie, mănuşi).
 • Se va restricţiona categoric accesul părinţilor şi al altor persoane străine pe teritoriul şi în încăperile instituţiei de educaţie timpurie pe toată perioada cît persistă pericolul infectării cu Covid-19. Porţile/ uşile de la intrare vor fi închise pe parcursul întregii zile şi nopţi.
 • Reprezentanţii agenţilor economici şi specialiştii invitaţi (lăcătuş, electrician etc.), reprezentanţii organelor de verificare şi control şi părinţii/ reprezentanţii legali ai copilului (dacă există necesitate stringentă de a intra în incinta instituţiei) vor solicita acces prin programare prealabilă sau apel telefonic (după caz), vor fi întîmpinaţi la poartă şi conduşi de către personalul desemnat de directorul instituţiei către locul destinaţiei, după verificarea temperaturii, dezinfectarea mîinilor cu soluţie pe bază de alcool de 70%, iar la finisarea activităţii/ lucrării - iarăşi conduşi spre poartă/ ieşire. Aceştia vor purta, în mod obligatoriu, măşti, ecrane de protecţie (după caz) şi botoşei de unică folosinţă (pentru interior) şi vor respecta distanţa socială recomandată.

În funcţie de vîrsta copiilor, se vor încuraja măsuri/abordări didactice care să formeze deprinderi igienice optimale la copii, bazate pe Joc şi pe conştientizare, cu o atenţie la sănătatea mintală a copiilor în contextul specific pandemiei (anxietate sporită a părinţilor şi copiilor, restricţii la joacă etc.).

Se interzice organizarea activităţilor festive (matinee, zile de naşteri), a activităţilor extraşcolare (excursii, marşuri turistice, concursuri cu participarea copiilor din alte grupe/ instituţii educaţionale sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului), a adunărilor de părinţi sau a activităţilor metodice (seminare, ateliere de lucru etc.) cu participarea specialiştilor din afara instituţiei.

Rolurile şi responsabilităţile actorilor implicaţi - APL/fondator privat, director, cadre didactice, nedidactice, personal auxiliar, precum şi ale părinţilor - vor fi detaliat explicite şi vor fi aduse la cunoştinţa acestora, pentru a permite o pregătire adecvată situaţiei şi o conştientizare a responsabilităţii personale (şi instituţionale) la redeschidere.

APL/ fondatorul privat de comun cu administraţia instituţiei vor informa şi instrui personalul, părinţii, agenţii economici referitor la măsurile de sănătate publică adoptate pentru prevenirea infecţiei Covid-19 în instituţia de educaţie timpurie prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi distanţare socială, prin sesiuni de informare/ instruire (online) cu solicitarea de a coopera şi de a contribui activ la punerea în aplicare a măsurilor nenegociabile, inclusiv igiena corespunzătoare şi frecventă a mîinilor, igiena respiratorie, purtarea măştii, păstrarea distanţei fizice/sociale, cunoaşterea simptomelor COVID-19 şi ce trebuie să se întreprindă dacă un copil sau un adult prezintă semne de boală etc.

Structurile teritoriale ANSP şi ANSA vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucţiune.

În situaţia nerespectării prevederilor prezentei Instrucţiunii de către toţi actorii implicaţi (APL, administraţia instituţiei, personalul şi părinţii) şi a nedeclarării cazului/ cazurilor de infectare sau de contactare cu persoane diagnosticate pozitiv cu COVID-19 în rîndul copiilor şi al personalului, activitatea instituţiei de educaţie timpurie se sistează.

Prevederile prezentei Instrucţiuni sunt obligatorii pentru toate instituţiile care oferă servicii de educaţie timpurie - publice şi private.

  Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

  Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


  Știrile partenerilor noștri
  loading...
  Mai multe

  Sondaj Toate

  load