Ce riscă funcționarii care nu-și vor prezenta declarațiile de avere

Ce riscă funcționarii care nu-și vor prezenta declarațiile de avere

Termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și interese personale de către funcționarii de stat expiră la 31 martie curent, notează Noi.md.


Despre aceasta a anunțat Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Instituția a amintit că subiecții sînt obligați să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, semnînd-o în formă electronică, prin utilizarea semnăturii electronice emise cu titlu gratuit, prin intermediul Centrului de Telecomunicații Speciale, în modul stabilit de Guvern. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de ANI dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia.


În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă.


ANI a ținut să atenționeze, de asemenea, asupra consecințelor de ordin legal a neprezentării declarațiilor de avere de către subiecții vizați.


Răspunderea disciplinară: în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către persoanele desemnate responsabile de completarea și actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale.


Sancțiunea contravențională, în cazul nedepunerii declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării, – amenda contravențională de la 60 la 90 de unități convenționale (de la 3000 la 4500 de lei) și în cazul depunerii tardive a declarațiilor – amenda contravențională de la 30 la 60 de unități convenționale (de la 1500 la 3000 de lei). 


Inițierea unui control al averii și al intereselor personale de către ANI, în privința subiecților declarării, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, în cazul nedepunerii sau depunerii tardive a declarațiilor.


Încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu a subiectului declarării, în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la recepționarea demersului inspectorului de integritate.


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load