Nereguli grave în administrarea resurselor financiare publice

Nereguli grave în administrarea resurselor financiare publice

Curtea de Conturi a constatat nereguli în administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare publice şi patrimoniului public pe exerciţiul bugetar 2016.

Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta se menţionează în raportul Curţii, prezentat joi, la şedinţa Parlamentului, de preşedintele acesteia, Veaceslav Untilă.

El a spus că în anul trecut au fost realizate 26 de misiuni de audit, au fost înaintate 1239 de recomandări către 314 entităţi. De asemenea, Curtea a desfăşurat auditul executării bugetului de stat al anului 2016 şi auditul calităţii administrării datoriei interne.

„Nivelul cheltuielilor şi al veniturilor bugetare este sub nivelul planificat. În domeniul prestaţiilor sociale, auditorii au identificat o serie de neconformităţi referitor la identificarea, înregistrarea şi evidenţa contribuabililor şi acordarea asistenţei sociale inclusiv în sezonul de iarnă. Toate materialele colectate în urma auditurilor au fost transmise organelor de drept spre examinare”, a spus Untilă.

Potrivit lui, în cadrul auditului programului de restructurare a sectorul vitivinicol au fost relevate un şir de neconformităţi care pot duce la costuri suplimentare în viitor pentru plata creditelor şi comisioanelor, precum şi la limitarea accesului antreprenorilor la resursele creditare.

Potrivit concluziilor Curţii de Conturi, combinatul de vinuri „Cricova” şi centrul de turism „Cricova-Vin” sunt ineficiente din punct de vedere managerial, iar situaţia la întreprinderile de stat pentru aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă ar trebui criticată, din moment ce 12 din cele 15 întreprinderi au înregistrat pierderi, iar investiţiile nu au dus la rezultatele scontate.

Untilă a subliniat că Curtea de Conturi nu este o instanţă care pronunţă hotărâri judecătoreşti sau aplică amenzi, ci una care realizează audituri publice externe. De asemenea, el s-a plâns de faptul că instituţia cu greu face faţă sarcinilor sale din cauza că specialiştii pleacă în locuri de muncă mai bine remunerate.

„Curtea are nevoie de independenţă financiară, deoarece numai conducerea ştie câte audite trebuie efectuate anual, câţi bani şi de câţi oameni are nevoie”, a spus preşedintele Curţii de Conturi.

Deputatul Partidului Socialiştilor, Oleg Lipschi, a propus extinderea competenţelor Camerei de Conturi, deoarece aceasta constată încălcările şi trimite materialele autorităţilor competente, dar nu poate urmări evoluţia investigaţiei din cauza accesului limitat la materialele anchetei.

Preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, consideră, de asemenea, că instituţia ar trebui să aibă mai multe competenţe, pentru ca, numai la auzul numelui Curţii de Conturi, hoţii să tremure din cap până-n picioare”.

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe, deputatul Ştefan Creangă, a menţionat că se constată o schimbare majoră a structurii auditelor conform tipurilor acestora în comparaţie cu perioada precedentă de raportare. Astfel, ponderea auditelor de performanţă a crescut de la 28% până la 42%, a auditelor financiare de la 16% până la 35%, iar ponderea auditelor de conformitate s-a micşorat de la 54% până la 15%.

Deputaţii şi-au exprimat îngrijorarea referitor la numărul şi mărimea neregulilor şi deficienţelor stabilite în urma acţiunilor de audit, la impactul negativ al acestora asupra gestionării fondurilor publice şi asupra raportării financiare, a căror valoare este estimată de Curtea de Conturi la peste 11 mlrd. lei. Structura acestor neconformităţi denotă că Guvernul urmează să perfecţioneze cadrul de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar, să asigure o instruire adecvată a contabililor şi auditorilor interni, să întreprindă măsurile necesare pentru înregistrarea patrimoniului public, utilizarea conformă şi eficientă a acestuia.

 

 


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load