COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 857 485 INFECTAȚI 330 799(+1505)   TRATAȚI 308 832     DECESE 7576(+41)   Mai multe detalii
Preşedintele stiri: 2959
Puterea stiri: 6922
Coronavirus stiri: 7689

Textul integral al Hotărîrii Comisiei Naționale Estraordinare de Sănătate Publică (DOC)

23 sep. 07:12 (reactualizat 23 sep. 17:00)   Societate
9293 2

Din 1 octombrie intră în vigoare noi restricții, astfel pentru zonele roșii devine obligatoriu Certificatul COVID-19 care oamenii vor trebui să îl prezinte atunci cînd vor merge la locul de muncă, la restaurant, la cinema, la teatru, la spectacole, la petreceri private ș.a.m.d.

Purtarea măștii rămîne a fi obligatorie în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, respectarea distanței fizice de cel puțin 1 m și a regulilor de igienă.

Pragul de alertă galben va fi stabilit în cazurile în care incidența COVID-19 va fi între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ.

În acest caz instituțiile de învățămînt vor activa în regim obișnuit, cu prezența fizică a elevilor, iar unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor de protecție în vigoare.

Pragul de alertă galben prevede cîteva scenarii pentru organizarea evenimentelor private: participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare, cu asigurarea spațiului de cel puțin 4 m2, fie participarea a maxim 300 de invitați, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19. De asemenea, vizitatorii cinematografelor, a sălilor de concerte în spații închise și deschise, a cluburilor de noapte sau a festivalurilor, vor trebui să prezinte certificatul COVID-19.


În cazul în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se va situa între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, va fi stabilit un prag de alertă portocaliu.

Un astfel de scenariu prevede activitatea instituțiilor de învățămînt general cu prezență fizică, în timp ce instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior vor activa în regim online. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare, în baza uneia din opțiuni: cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior sau cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Certificat de vaccinare vor prezenta și vizitatorii evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive), care vor fi organizate cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare, respectiv 250 de persoane în spații exterioare. La o capacitate de 50% vor activa teatrele, cinematografele, sălile de concert, cu obligația ca toți vizitatorii să prezinte certificatul COVID-19.

Pragul de alertă roșu va fi activat în cazul în care care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 va constitui 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ. În acest caz, instituțiile de învățămînt general vor activa în regim obișnuit, cu prezența fizică a elevilor, iar instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior vor activa în regim online. Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă cu introducerea muncii la domiciliu, fie vor opta pentru un program de lucru diferențiat.

Totodată, va fi interzis accesul vizitatorilor în instituțiile medico-sanitare și instituții de plasament. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente și cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau, respectiv, 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19.

Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspîndirii și controlul infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2021.

În baza acestor indicatori Agenția Națională de Sănătate Publică este obligată să publice în fiecare zi de luni, pragul de alertă pentru nivelul național și pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întîi și doi ca municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi şi ale UTA Găgăuzia.

La momentul de față, în baza indicatorilor incidenței de cazuri în Republica Moldova sînt: 366 de localități în cod verde, 156 localități în cod galben, 311 - în cod portocaliu și 178 - în cod roșu.

Totodată, membrii CNESP au decis că Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora un pachet de măsuri de încurajare a vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu grad înalt de risc de infectare.

Comisia Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit prima dată în noua componență așa cum prevăd modificările la Legea Sănătății Publice și anume, cu 50% din componență medici și specialiști în sănătate publică. Din comisie fac parte reprezentanți ai UTA Găgăuzia, autorităților municipale din Chișinău, profesori universitari, șefi de catedre, directori de spitale, epidemiologi, medici, astfel ca deciziile să fie bazate pe dovezi argumentate științific dar și axate pe nevoile oamenilor.

Totodată, conducătorii instituțiilor publice și private vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 • asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă, facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID- 19, ca cea mai eficientă măsură de sănătate publică și intervenție de bază în prevenirea și controlul infecției SARS-CoV-2;
 • asigurarea respectării măsurilor sanitare la locul de muncă, precum aerisirea spațiilor închise, respectarea distanței sociale și purtarea măștii în toate spațiile închise de către toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;
 • realizarea strictă a măsurilor de control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului (după caz) cu purtarea măştii de protecţie;
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În cazul prezenței simptomelor unei infecţii respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, viziere, după caz);
 • monitorizarea utilizării corecte a măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul);
 • Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
 • în vederea evitării aglomerării transportului public, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, angajatorii din sistemul public și privat vor organiza, în cazul posibilității de ajustare la tipul de activitate desfășurat, programul de muncă astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră („în evantai”). Programul salariaților care au copii de vârstă preșcolară și școlară va fi ajustat la programul de activitate a instituțiilor de învățământ.

Totodată, administratorii unităţilor comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 • asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul unităţii comerciale;
 • admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, exclusiv asigurați cu măști de protecție, reieşind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spaţiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 12 ani nu vor cădea sub incidența acestor restricții şi vor fi admişi în spaţiul comercial împreună cu adulţii care îi însoţesc;
 • instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor;
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine la începutul şi pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În cazul depistării unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi vizier, după caz). Monitorizarea utilizării corecte a măştilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul), precum şi a frecvenţei de schimbare a echipamentului de protecţie;
 • admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;
 • crearea unui număr maxim de case, cu organizarea lor în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanţei fizice de 1 (unu) metru în apropierea caselor;
 • instalarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case;
 • vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 (unu) metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;
 • prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor cu care contactează fizic cumpărătorii (coşurilor, cărucioarelor etc.) şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

Totodată, administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

 • admiterea în centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani;
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanţei fizice de 1 (unu) metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;
 • monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în centrul comercial, la ascensoare, în WC şi la fiecare nivel/etaj;
 • admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieşind din normativul de cca. 1 vizitator per 4 m2 din suprafaţa comercială;
 • plasarea la intrare în centrul comercial a informaţiei privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta centrului comercial;
 • monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare şi ieşire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază;
 • amplasarea avertismentelor despre limita numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spaţiile de uz comun din incinta centrului comercial (de ex.: WC, ascensor etc.), reieșind din necesitatea asigurării unei distanțe de cel puțin 1 (unu) metru dintre persoane;
 • deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomeraţiilor la intrare/ieşire în/din centrul comercial;
 • separarea punctelor de intrare și ieşire prin instalarea indicatoarelor respective, în cazul în care unitatea dispune de așa posibilități tehnice;
 • instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în faţa utilajelor de deservire automată (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanţei fizice de 1 (unu) metru între persoane;
 • Asigurarea cu o igienizare de cel puţin 2-3 ori pe zi a suprafeţelor de exploatare intensă (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.);
 • informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, dacă acestea există, precum şi prin afişarea materialelor informative care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

Totodată, administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiei COVID -19:

 • admiterea pe teritoriul pieţei exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepţia copiilor cu vîrsta mai mică sau egală cu 12 ani;
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • atenţionarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice de 1 (unu) metru, inclusiv la solicitarea vînzătorilor/ comercianţilor;
 • organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu asigurarea unei distanțe dintre fluxurile de ieşiri şi intrări separate;
 • instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor;
 • asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi);
 • organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele;
 • Asigurarea bunei funcţionări a unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii/substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare;
 • organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare;
 • efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecţiei utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu;
 • informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19.

Din 1 octomvrie intră în vigoare reguli noi de traversare a frontierei naționale.

Astfel, persoanele care revin în Republica Moldova și vor să fie scutite de carantină trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:

 • prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS- CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile de stat, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
 • prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile de stat, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
 • prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile de stat, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației;

Persoanele care nu prezintă unul dintre actele menționate mai sus vor fi obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile.

Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică (descarcă fișa), precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile în locurile declarate.

În cazul minorilor pînă la 14 ani, fişa epidemiologică (descarcă fișa) şi declaraţia pe propria răspundere sînt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR Covid-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

Excepţii de la prevederile menționate mai sus sînt pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

 • copiii cu vîrsta pînă la 12 ani;
 • elevii/studenţii cu vîrsta de pînă la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţămînt pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
 • echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă pînă la data de 30 septembrie 2021;
 • persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din Romînia său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi (această excepţie va fi valabilă pînă la data de 30 septembrie 2021);
 • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez- Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoanele care sînt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

Totodată, desfăşurarea activităţii cultelor religioase, ce ţine de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiţionale religioase cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

 • organizarea, dacă condițiile meteo permit, a activităților religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber cu menţinerea distanţei fizice de 1 (unu) metru între persoane și purtarea măștii de protecție;
 • admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 1 (unu) metru între persoanele participante la activităţile religioase (cu excepţia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct;
 • instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile;
 • purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
 • plasarea, la loc vizibil, a informației privind regulile de distanţare fizică, de evitare a aglomeraţiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie, respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor stabilite;
 • monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult la începutul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome specifice infecţiei respiratorii acute persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie;
 • evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult;
 • neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcaşului de cult;
 • promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului şi închinăciune, fără îmbrăţişări;
 • binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 (unu) metru;
 • dezinfectarea periodică, o dată la 3-4 ore, a obiectelor sau suprafeţelor de contact frecvent (mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.);
 • îndemnarea persoanelor din grupurile de risc, celor vârstnice şi cu boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă;
 • evitarea organizării pelerinajelor.

Localitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă verde se stabilesc măsuri generale de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național:

 • purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul;
 • respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor cînd, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 • respectarea regulilor de igienă a mîinilor;
 • respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 • respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora este stabilit regimul respectiv;
 • respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
 • monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistenta medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

Loclitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă galben și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 caracteristice pentru zona verde plus următoarele măsuri:

 • Instituțiile de învățămînt vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărîrile CNESP.
 • Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.
 • Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor prevăzute în anexa 1.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă în baza uneia dintre opțiuni:

 • cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, sau cu participarea a cel mult 300 de persoane în spații interioare sau 350 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea, cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client.

Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în baza uneia dintre opțiuni:

 • cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 4 m2 pentru fiecare persoană, sau la capacitate maximă, dacă toți clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

Evenimentele sportive vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

 • cu participarea spectatorilor pînă la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atît în interior, cît și în exterior, sau
 • la capacitate de 75 la sută, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

* Prin excepție evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

 • cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, sau cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, fără limitarea numărului de participanți, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

Evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • la capacitatea maximă prevăzută pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 • la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 • evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

În localitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabileștepragul de alertă portocaliu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 precum și următoarele măsuri:

Instituțiile de învățămînt general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărîrile CNESP, iar instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.

Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:

 • cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
 • cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv, să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
 • la stabilirea programului de lucru diferențiat angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.

Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opțiuni:

 • cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior; sau
 • cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare sau 250 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația că toți vizitatorii/clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în următoarele condiții cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea spectatorilor pînă la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atît în interior, cît și în exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

* Prin excepție evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

Evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 • la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 • evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

În localitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă roșu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 precum și următoarele măsuri:

Instituțiile de învățămînt general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărîrile CNESP, iar instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior vor activa în regim online.

Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:

 • cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
 • cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
 • la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.

Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

Zonele de agrement și parcurile de distracție își sistează activitatea.

Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte, la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor pînă la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

* Prin excepție de la punctul 4.8 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare cu prezență fizică se sistează și se organizează în regim on-line.

Evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
 • se sistează activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans;
 • se sistează evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri.

De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor prevăzute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani. În sensul respectării normelor privind limitele de persoane și/sau spațiu prevăzute pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani se includ în numărul de persoane care pot accesa respectivul spațiu sau eveniment.

Notă: Prin certificat Covid-19 se înțelege oricare din următoarele documente:

certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hîrtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19;

actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației; rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).

0
Recomandă:

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Adăuga comentariu

Ce veți face dacă tariful pentru încălzirea cu gaze va fi extrem de ridicat?
🔽🔽