COVID-19 în MOLDOVA

TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

mai multeminimizează

Se caută un procuror general pentru Moldova. În ce constă concursul

Ministerul Justiției a ininițat preselecția candidaților la funcția de procuror general al Republicii Moldova. Astfel, termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie, ora 23:59.

Pentru funcția de procuror general poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba română;

c) are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător ori 8 ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală;


d) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

e) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor;

f) se bucură de o reputație ireproșabilă;

g) anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvîrșirea unei infracțiuni;

h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;

i) are calități manageriale;

j) în ultimii 3 ani până la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

k) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Candidații pot depune personal la sediul Ministerului Justiției (municipiul Chișinău, str.31 August 1989, 82), prin poștă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va conține:

a) cererea de participare la concurs;

b) scrisoarea de motivare;

c) conceptul de management și dezvoltare instituțională care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; conceptul se va încadra într-o limită de nu va depăși 20 de pagini, iar anexele nu vor depăși 10 pagini;

d) curriculum vitae;

e) copia de pe diploma de studii;

f) copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;

g) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

UNIMEDIA amintește că recent Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de lege cu privire la modificarea Legii Procuraturii, cu referință la procedura de numire a procurorului general. Conform noilor modificări, concursul pentru funcția de procuror general constă din două etape: preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției și selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.

De menționat că noul proiect de lege prevede modificarea procedurilor de numire în funcție a procurorului general și implică preselecția candidaților de către Comisia de concurs constituită de Ministerul Justiției. Astfel, proiectul de lege stabilește ca numirea procurorului general de către președintele țării să se facă la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul candidaților propuși de către Comisia de concurs.

Componența Comisiei de concurs constă din următorii membri: ministrul justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anti-corupție, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. Un expert național recunoscut va fi desemnat în Comisie de Președintele Parlamentului Republicii Moldova. În activitatea sa, Comisia este asistată de un psiholog. Membrii Comisiei trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să aibă cel puțin 10 ani de vechime în domeniul de specialitate În acest sens, Consiliul Superior al Procurorilor urmează

Candidatul la funcția de procuror general este ales prin concurs public la care pot participa persoanele care întrunesc condițiile stipulate la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2016. Potrivit modificărilor propuse candidatul la funcția de procuror general trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror, judecător sau avocat.

Numărul candidaților selectați de Comisia de concurs și propuși Consiliului Superior al Procurorilor nu va fi mai mic de doi, astfel, se va acorda posibilitatea organului colegial de alegere a unei singure candidaturi și propunerea acesteia spre numire Președintelui țării.

Întrucât, proiectul de lege prevede modificarea procedurilor de numire în funcție a Procurorului General și implică preselecția candidaților de către Comisia de concurs constituită de Ministerul Justiției, a fost necesară intervenirea cu modificări și în partea ce ține de instituția respingerii candidaturii pentru funcția de procuror general de către Președintele țării.

În acest sens, art.17 se completează cu un nou alineat (11ˡ), care stabilește, că în situațiile de respingere a candidaturii de către Președintele Republicii Moldova în condițiile alin. (11), Consiliul Superior al Procurorilor restituie Comisiei de concurs lista candidaților prezentată anterior.

În urma înlăturării încălcărilor constatate, Comisia poate prezenta Consiliului Superior al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de candidați din rândul candidaților care au depus dosarele pentru concurs, iar în funcție de abaterile constatate, Comisia poate anunța un nou concurs.

Concomitent, alte modificări propuse în proiect constau în completarea art. 57 alin. (3) cu prevederea conform căreia, încetarea mandatului Procurorului General în condițiile alin. (1) art. 57 are loc prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, iar condiția de verificare și testare cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului) a candidaților la funcția de Procuror General, procuror-șef și procuror este exclusă, întrucât nu reprezintă o metodă științifică acceptată la nivel european sau internațional.

Citește-ne pe Twitter, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load