COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 832 171  INFECTAȚI  317 899(+1370)   TRATAȚI 297 796     DECESE 7273(+32)   Mai multe detalii
Preşedintele stiri: 2950
Puterea stiri: 6736

Restricțiile aplicate în funcție de Codul instituit în fiecare regiune a țării

23 sep. 10:48 (reactualizat 1 oct. 07:48)   Societate
8578 1

Din 1 octombrie intră în vigoare noi restricții care vor fi aplicate în mod diferențiat pentru fiecare localitate în parte în dependență de codul de pericol (verde, galben, portocaliu, roșu) atribuit de Agenția de Sănătate Publică.

Localitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă verde se stabilesc măsuri generale de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național:

 1. purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul;
 2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor cînd, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 3. respectarea regulilor de igienă a mîinilor;
 4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora este stabilit regimul respectiv;
 6. respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
 7. monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistenta medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

  Loclitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă galbenși se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 caracteristice pentru zona verde plus următoarele măsuri:

  • Instituțiile de învățămînt vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărîrile CNESP.
  • Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.
  • Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor prevăzute în anexa 1.

  Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă în baza uneia dintre opțiuni:

  • cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, sau cu participarea a cel mult 300 de persoane în spații interioare sau 350 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea, cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client.

  Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în baza uneia dintre opțiuni:

  • cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 4 m2 pentru fiecare persoană, sau la capacitate maximă, dacă toți clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  Evenimentele sportive vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

  • cu participarea spectatorilor pînă la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atît în interior, cît și în exterior, sau
  • la capacitate de 75 la sută, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  * Prin excepție evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

  Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate în baza uneia dintre opțiuni:

  • cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, sau cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană, fără limitarea numărului de participanți, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  Evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

  • la capacitatea maximă prevăzută pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  • la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  • evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  În localitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabileștepragul de alertă portocaliu și se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 precum și următoarele măsuri:

  Instituțiile de învățămînt general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărîrile CNESP, iar instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior vor activa în regim on-line, cu excepția orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.

  Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

  Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:

  • cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
  • cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv, să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
  • la stabilirea programului de lucru diferențiat angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.

  Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opțiuni:

  • cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior; sau
  • cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare sau 250 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  Zonele de agrement și parcurile de distracție își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația că toți vizitatorii/clienții prezintă la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea în următoarele condiții cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

  Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea spectatorilor pînă la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului, atît în interior, cît și în exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  * Prin excepție evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

  Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 de persoane în spații exterioare, cu obligația ca toți participanții să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  Evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

  • la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  • la capacitate care asigură o suprafață, în spațiul destinat vizitatorilor/clienților, de cel puțin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  • evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se organizează cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  În localitățile în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabileștepragul de alertă roșuși se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 precum și următoarele măsuri:

  Instituțiile de învățămînt general vor activa în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărîrile CNESP, iar instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior vor activa în regim online.

  Se interzice accesul aparținătorilor în instituțiile medico-sanitare și în instituțiile de plasament.

  Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiții:

  • cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activității permite;
  • cu introducerea programului de lucru diferențiat, dacă nu este posibilă munca la domiciliu, prin împărțirea angajaților pe grupe care să înceapă, respectiv să încheie programul la o diferență de cel puțin o oră;
  • la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate la stabilirea programului de lucru angajaților care au în întreținere copii minori.

  Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.

  Zonele de agrement și parcurile de distracție își sistează activitatea.

  Centrele de sport/fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligația ca toți clienții să prezinte, la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Se sistează antrenamentele de grup.

  Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor pînă la 50 la sută din capacitatea maximă a spațiului exterior, cu obligația ca toți spectatorii să prezinte la intrarea în spațiul unde se desfășoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

  * Prin excepție de la punctul 4.8 evenimentele sportive sub egida federațiilor internaționale de specialitate se vor desfășura conform protocoalelor stabilite de acestea.

  Întrunirile științifice, conferințele, seminarele sau alte evenimente similare cu prezență fizică se sistează și se organizează în regim on-line.

  Evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

  • la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior pentru activitățile din incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, în spații închise și deschise, cu obligația ca toți vizitatorii/clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens;
  • se sistează activitățile din incinta cluburilor de noapte și ringurilor de dans;
  • se sistează evenimentele în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri.

  De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor prevăzute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani. În sensul respectării normelor privind limitele de persoane și/sau spațiu prevăzute pentru accesarea spațiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani se includ în numărul de persoane care pot accesa respectivul spațiu sau eveniment.

  Notă

  Prin certificat Covid-19 se înțelege oricare din următoarele documente:

  • certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hîrtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19;
  • actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației; rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).

  Textul integral al hotărîrii poate fi citit aici.

  0
  Recomandă:

  Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


  Adăuga comentariu

  Demiterea și arestarea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, au provocat reacții contradictorii în rîndul societății. Cum credeți că vor evolua evenimentele?
  🔽🔽