Criza energetică stiri: 1641
Cutremure stiri: 272

Proiect: Remunerările nu vor putea depăși 100% din salariul de bază

28 sep. 09:00   Societate
1754 0

În cazul autorităților și instituțiilor publice cu autonomie financiară, inclusiv cele care beneficiază de dotații bugetare, precum și a întreprinderilor de stat, municipale, societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și a entităților monopoliste (în continuare – entități), cuantumul salariului suplimentar plătit din fondul de salarizare, cu excepția plăților salariale cu caracter de compensare pentru condiții specifice de muncă (nefavorabile, de risc sporit pentru sănătate și viață), a remunerării pentru munca suplimentară, de noapte, prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zile de repaus, a remunerării pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante/temporar vacante, nu va putea depăși 100% din salariile de bază ale personalului, scrie Monitorul Fiscal.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat, în scopul executării Legii nr. 219/2022, prin care au fost operate modificări la Legea salarizării nr. 847/2002, propuneri de ajustare a prevederilor HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, aprobarea cărora urmărește scopul revizuirii cuantumului lunar al salariului conducătorilor entităților enumerate supra. Inițiativele au fost analizate în cadrul ultimei ședințe a secretarilor de stat.

Autorii proiectului propun ca salariul de bază şi alte drepturi salariale stabilite în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii sau consiliul de administrație şi conducătorii respectivi, să poată fi revizuite anual în funcție de rezultatele economico-financiare ale unității conduse. Totodată, în condițiile aprobării inițiativei în redacția propusă, cuantumul lunar total al salariului conducătorilor entităților nu va putea depăși 5 salarii medii lunare în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară, tot în funcție de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.

Se mai propune și diminuarea mărimii maxime a premiului pentru conducătorii entităților care, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, nu va putea depăşi 5 salarii de funcţie lunare pe an (la momentul de față – 6 salarii).

Suplimentar, și cuantumul lunar total al salariului de bază și a altor plăți salariale, modul şi condițiile de salarizare a conducătorilor autorităților și instituțiilor publice cu autonomie financiară va fi stabilit de fondator şi fixat în contractul de management încheiat între părți. Potrivit proiectului, cuantumul lunar total al salariului conducătorilor acestor autorități și instituții nu va putea depăși 3 salarii medii lunare în ansamblu pe unitate.


De asemenea, se propune completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 743/2002, care stabilește coeficienții de complexitate recomandați la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) pe tipuri de lucrări şi ramuri ale economiei naționale, cu o nouă poziție, și anume „Unitățile cu autonomie financiară din domeniul tehnologiei informației”. La identificarea cuantumului maxim al coeficientului propus (1,5) s-a ținut cont de datele statistice din domeniul salarizării și indicii de salarizare din domeniul „Informații și comunicații”, raportați la indicii de salarizare din alte domenii economice.

Modificările propuse la Anexa nr. 4 la HG nr. 743/2002 vor permite revizuirea diapazonului recomandat pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități la fiecare modificare a salariului minim.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

În care categorie de vulnerabilitate ați fost plasat după înregistrarea pe compensatii.gov.com?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав