COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 934 281   INFECTAȚI 363 110(+677)   TRATAȚI 347 118      DECESE 9090(+21)   Mai multe detalii 
Preşedintele stiri: 3014

Precizări din partea decanului Facultății de Drept de la USM cu privire la finalizarea studiilor superioare de licență

4 mai. 2020,, 07:40   Societate
2944 0

După ce, la data de 30 aprilie 2020 printr-o adresare pe Facebook pe pagina Promoția 2020 Drept USM.md, un grup de absolvenți ai Facultății de Drept au solicitat „în mod respectuos administrația Facultății de Drept, Universității de Stat din Moldova, să anuleze decizia de a susține examenul final, examenul de stat, așa cum s-a decis și procedat în favoarea studenților din cadrul Facultății de limbi străine – USM, și a studenților din cadrul USMF”, susținînd că „decizia de a nu exclude studenții Facultății de Drept – USM, de la susținerea examenului de stat, ar avea un efect demoralizant și discriminant pentru noi.

Toți studenții trebuie să fie tratați în mod egal”, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar a venit cu o reacție:

„Trebuie să remarc că, recent (la data de 16 aprilie 2020), am afirmat în cadrul unui interviu, publicat pe portalul de știri Unimedia.info că „astăzi (adică – la 16 aprilie) putem numai să proiectăm acțiuni orientative privind desfășurarea examenelor de licență, pentru a fi pregătiți pentru orice situație. Cert este că vom acționa, în funcție de încetarea ori extinderea stării de urgență, precum și în funcție de deciziile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la acea etapă.

În acel comunicat scenariile le-am prezentat ipotetic. Fiindcă, nici atunci cînd am fost intervievat, dar nici acum la această etapă Facultatea de Drept nu are competența de a decide în privința modificării procedurii curente de finalizare a studiilor de licență: fie că ne referim la modalitatea de examinare (online sau „față în față”), fie că avem în vedere excluderea unei probe ori chiar anularea examenului.

Pentru o informare corectă, intervin cu următoarele precizări:

  1. Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova nu a adoptat nicio decizie cu privire la modalitatea de finalizare a studiilor superioare de licență în anul curent. Fiindcă o astfel de decizie nu ține de competența Facultății de Drept.
  2. La Facultatea de Drept, absolvenții Ciclului I – Licență (promoția anului 2020) și-au realizat studiile în conformitate cu Planurile de învățămînt (domeniul de formare profesională 381.Drept) din anul 2015 – cazul studenților de la secția învățămînt cu frecvență redusă și din anul 2016 – cazul studenților de la secția învățămînt cu frecvență. Conform Planului de învățămînt din 2015 (forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență redusă) include probe la disciplinele disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal; Drept civil şi Drept procesual civil și susţinerea tezei de licenţă, iar potrivit Planului de învățămînt din 2016 (forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență), examenul de licență include: examen integrat științe juridice și susținerea tezei de licență. Examenul de licență şi teza de licență sînt creditate separat.
  3. În corespundere cu art.11 din Regulamentul cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență (aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1047 din 29 octombrie 2015), diploma de studii superioare de licenţă este eliberată absolventului, care a realizat integral programul de studii stabilit prin planul de învăţămînt la domeniul de formare profesională/specialitatea respectivă şi a promovat cu succes examenul de licenţă.
  4. O decizie privind excluderea examenului de licență din probele prevăzute în Planurile de învățămînt pentru evaluarea finală a programului de studiu la drept, dar și privind modalitatea de susținere a examenului de licență („față în față” sau online) nu poate fi luată la propria discreție de către administrația Facultății de Drept, ignorîndu-se prevederile legale și deciziile instituționale ori făcîndu-se abstracție de la recomandările, ordinele, dispozițiile emise de către Ministerul, Educației, Culturii și Cercetării.
  5. La etapa curentă, nici la nivel instituțional încă nu a fost adoptată o decizie privind modalitatea de finalizare a studiilor de licență în anul 2020 la facultățile USM. Cu privire la acest subiect (dar și altele), Senatul Universității de Stat din Moldova urmează să se întrunească online la data de 7 mai 2020.

Raportarea în mesajul postat pe facebook la Facultatea de Limbi Străine a USM, prin care se arată că ar fi decis anularea examenului final, examenului de licență, în favoarea studenților de la limbi străine reflectă o informație neveridică. Reiterez, în context că o astfel de decizie nu poate fi luată la nivel de facultate, decît, eventual, cu titlu de propunere. În realitate, la data de 14 aprilie 2020, Prorectorul pentru activitate didactică a USM, Doamna Otilia Dandara, doctor habilitat, profesor universitar a cerut decanilor facultăților USM de a afla opinia șefilor de departamente pe marginea mai multor subiecte, inclusiv cu referire la modalitatea de finalizare a studiilor superioare de licență în anul curent. În urma examinării subiectului în cadrul Biroului Facultății de Drept (la data de 17 aprilie), au fost analizate scenariile pe care le-am reflectat în interviul realizat de unimedia anterior cu privire la eventualele modalități de organizare a examenului de licență (în mediul online ori în sălile de curs), fără a se înainta sugestii privind anularea ori menținerea vreunei probe concrete a examenului de licență.

În plus, semnalez a fi nejustificată referirea la Facultatea de limbi străine a USM, fiindcă actualmente, la Universitatea de Stat din Moldova, limbile străine intră în oferta educațională a Facultății de Litere și nu constituie o facultate distinctă așa cum este prezentată în postarea de pe pagina de facebook Promoția 2020 Drept USM.

Stimați studenți, vă îndemn să manifestați răbdare și să demonstrați încredere în facultatea care a pus bazele formării dumneavoastre profesionale, care are validat deja un prestigiu binemeritat și deține cea mai largă experiență în domeniul învățămîntului juridic din țară (din 1959), fiind primul centru educațional cu profil juridic din Republica Moldova, conform originii, dar și a realizărilor.

Ne aflăm cu toții într-o situație fără precedent, tocmai de aceea deciziile instituționale nu pot fi adoptate în mod pripit, fără a fi fundamentate juridic ori prin deviere de la documentele normativ-regulatorii.

Optăm pentru readaptarea modalității de finalizare a studiilor superioare de licență la circumstanțele actuale și, reieșind din situația epidemiologică, vă asigurăm că se va prioritiza siguranța dumneavoastră. Nicio decizie nu va fi luată în detrimentul comunității academice ori cu discriminarea studenților de la drept.

Trebuie să aveți convingerea că, se va găsi soluția optimă de finalizare a studiilor superioare de licență, astfel încît să realizați integral programul de studii stabilit prin planul de învăţămînt la domeniul de formare profesională drept, în condiții de siguranță și conform obiectivelor educaționale.

Apreciem propunerile (chiar și critice) tinerilor studioși, dacă acestea sînt prezentate cu bună credință, corespund realității, sînt convingătoare și argumentate juridic și faptic, denotă cumpătare, responsabilitate, viabilitate, precum și dacă acestea sînt aduse la cunoștința facultății prin mijloace care corespund scopului invocat.

În cele din urmă, dragi studenți, vă îndemn să fiți mereu promotorii fideli ai: dreptății, echității și adevărului. Fiți curajoși, păstrați-vă calmul și fiți convinși că siguranța dvs. va constitui reperul de bază în funcție de care se va lua orice decizie instituțională privind finalizarea studiilor.”

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Adăuga comentariu

Guvernul anunță că există un deficit de personal în structurile de stat. În opinia dvs., cum am putea rezolva această problemă?
 X