X 
Incendii stiri: 687
Cazul Șor stiri: 587
Preşedintele stiri: 3731

O întîlnire a istoricilor moldoveni la Căpriana

28 mai. 05:30   Societate
3304 0

Vineri, 21 mai, mai mulți istorici moldoveni s-au întîlnit la Căpriana pentru a-și împărtăși cercetările legate de istoria originii satului Căpriana. Anul 2023 marchează cea de-a 603-a aniversare de la prima menționare a satului Căpriana într-un document oficial moldovenesc.

La întîlnire au participat Gheorghe Melnic, istoriograf local, istoric-cercetător, Iurii Dubrovschi, istoric, prorector al Universității Slavone, Anatolii Dirun, cercetător științific-istoric, Valerii Daraban, arhitect, Iurii Glavan, pădurar al satului Capriana. Unul dintre principalii inițiatori și inspiratori ai reuniunii istoricilor a fost Vitalii Răilean, antreprenor, proprietar al "Cuib Complex Turistic" din Căpriana.

Un document oficial moldovenesc din 1420 menționează pentru prima dată posesia moșierului Ciprian, care deținea și cîteva mori la gura de vărsare a rîului Bîc. Documentul menționează, de asemenea, "poienile de la Căpriana", situate în pădure, unde se aflau stupinele proprietarului. Acest lucru este în contradicție cu binecunoscuta legendă conform căreia domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, obișnuia să vîneze în aceste locuri.

Potrivit legendei, slujitorii domnitorului au prins un pui de căprioară, care i s-a părut lui Ștefan să se închine în fața lui. Domnitorul a avut milă de căprioară și i-a dat drumul. În timpul nopții, Ștefan a primit o viziune potrivit căreia urma să fie construită o mănăstire în poiană unde fusese prinsă căprioara. Numele mănăstirii urma să fie format din două cuvinte: după numele fiicei nou-născute Anna și al smeritei căprioare, "Capra". Așa se presupune că a luat naștere numele satului Căpriana.

Dar această frumoasă legendă este în contradicție cu referința istorică la "Cheile Căprianei" din 25 aprilie 1420, care spune că domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, a dăruit aceste pămînturi, potrivit unei versiuni, boierului Merca din Mereni, iar potrivit alteia - soției domnitorului, pentru construcția unei mănăstiri. Mai mult, însuși Alexandru cel Bun a fost ctitorul noii mănăstiri de lemn, construită în mijlocul codrilor deși, și a oferit mijloace financiare pentru construcția și întreținerea mănăstirii.


Potrivit unei a treia versiuni, aceste pămînturi au fost dăruite lui Ciprian, care a devenit mai tîrziu starețul noii mănăstiri, purtînd numele de "Vîșnovăț". Mai tîrziu, domnitorul Moldovei, Petru Rareș, a dăruit o Evanghelie în limba slavonă mănăstirii menționate ca fiind "Mănăstirea Vîșnovăț".

În mănăstire au fost păstrate multă vreme cărți religioase vechi, manuscrise vechi și daruri ale enoriașilor nobili și ale vizitatorilor. În acele vremuri, biblioteca mănăstirii din Căpriana era considerată cea mai semnificativă și mai bogată.

Etnograful și cercetătorul local Gheorghe Melnic, originar din satul Capriana, a petrecut mult timp studiind documente istorice vechi. Acesta a declarat: "Ne-am întîlnit aici pentru a face schimb de informații și a vorbi despre semnificația și istoria acestei zone încîntător de frumoase de lîngă Mănăstirea Căpriana. Dorim să îi mulțumim lui Vitalie Railean, proprietarul complexului turistic local "Cuib", care se află pe teritoriul fostei posesiuni a boerului Ciprian. În același timp, dorim să împărtășim cîteva informații istorice care vor fi de interes pentru cei care iubesc istoria Moldovei. De asemenea, dorim să oferim cîteva idei de care ar putea beneficia localnicii care sînt interesați de istoria satului lor. Sperăm să punem în aplicare planurile noastre de informare a locuitorilor din Căpriana și a altor concetățeni despre istoria acestor locuri. Eu însumi m-am născut în Căpriana, în 1950, și, deși am fost nevoit să mă mut cu părinții mei în altă zonă cînd aveam 11 ani, am păstrat o dragoste pentru satul meu natal pe tot parcursul vieții. Cînd am plecat, pe 6 iunie 1961, în acea zi a plouat torențial, inundînd multe locuri din sat și spălînd chiar și podurile peste rîul Vîșnovățul de Jos. Am luat-o ca pe un semn trist al naturii, pentru că plecam din satul meu natal. A fost începutul peregrinărilor mele prin Moldova. Dar tot timpul am simțit chemarea satului meu natal, chemarea casei părintești și, de fiecare dată cînd mă întorc din nou aici, simt un sentiment de recunoștință pentru că m-am născut în acest sat frumos, cu o istorie veche și bogată. Simt în permanență chemarea satului meu natal.

Întrebat cînd a început istoricul local Gheorghe Melnic să se intereseze de istoria satului său, acesta a spus că a fost întotdeauna fascinat de istorie în general, fiind interesat și de istoria originilor satului Căpriana și a altor localități istorice din Moldova.

Sînt recunoscător acelor oameni care au înnobilat complexul mănăstiresc în folosul oamenilor. Și am început să studiez documentele istorice, știind că la 25 aprilie 1420 a existat un decret emis de Alexandru cel Bun, cînd lui Ioan Vornicul i-au fost dăruite mai multe sate de pe malul rîului Bîcovăț, în care erau menționate "poienile lui Ciprian". De atunci am fost interesat de adevărul istoric. Mai tîrziu, la 10 februarie 1429, a apărut un alt document, în care domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, îi dăruiește soției sale Marena o mănăstire care era deja construită și unde egumen era Ciprian", a spus Gheorghe Melnic.

Astfel, datorită acestor documente istorice, putem concluziona că legenda căprioarei smerite rămîne doar un mit frumos, iar faptele istorice seci sînt de neclintit și poate chiar oarecum descurajatoare pentru iubitorii de legende naționale frumoase.

Istoricul, prorectorul Universității Slavone Anatoli Dubrovschi și-a împărtășit și el opinia: "Ne-am adunat în acest frumos complex la invitația lui Vitalie Railean, proprietarul harnic, pentru a vorbi despre semnificația acestei zone, a satului care a fost fondat după 1812. Aici a fost ridicată o mănăstire, fondată de egumenul Ciprian. Am avut o legătură cu restaurarea Mănăstirii Căpriana, pentru că în 2002-2003, în calitate de consilier cultural al președintelui Republicii Moldova, am propus ideea restaurării complexului mănăstiresc, care are o importanță culturală și istorică pentru țara noastră și nu numai. Și, bineînțeles, în primul rînd, ne-am concentrat atenția asupra mănăstirilor de la Căpriana, Curchi, precum și asupra altor locuri istorice, de exemplu complexului memorial Capul de Pod Șerpeni. Am fost membru al comitetului director care a supravegheat restaurarea mănăstirii. Iar astăzi, un grup de colegi de-ai mei a decis să sărbătorim această dată istorică a înființării mănăstirii. Prin urmare, sîntem recunoscători pentru ospitalitatea proprietarului Complexului Turistic Cuib, Vitalie Railean, care este, de asemenea, pasionat de istorie și, în special, de istoria acestei frumoase localități. El este un adevărat patriot al Moldovei, un om de mare cultură, care apreciază valorile culturale și istorice ale Moldovei și este întotdeauna gata să ajute la renovarea clădirilor mănăstirii.

A investit în acest complex pentru a atrage turiștii care ajung să cunoască mănăstirea, iar după ce o vizitează vin aici, la restaurantul "Cuib", pentru a se bucura de bucătăria locală. În acest fel, există un schimb reciproc de informații, care contribuie la o cunoaștere mai profundă a istoriei țării noastre."

La întrebarea cît de entuziaști sînt studenții de astăzi ai Facultății de Istorie față de istoria țării lor, prorectorul Anatoli Dubrovschi a răspuns că interesul tinerilor față de istoria și cultura moldovenească crește în fiecare an.

"Mulți studenți își doresc să devină specialiști de înaltă calificare profesională în domeniul științelor istorice. Și, bineînțeles, sînt interesați de monumentele istorice, de istoria Moldovei. Desigur, inernetul, influența culturii europene, mondiale are o anumită influență asupra tinerilor, dar nu aș spune că este o influență negativă și nu-i împiedică să iubească istoria strămoșilor lor, istoria pămîntului natal. Ei învață și cunosc istoria Moldovei", a declarat Anatoli Dubrovschi.

Vitalie Railean, proprietarul "Complexului turistic Cuib", unul dintre inițiatorii și participanții la întîlnirea istoricilor, a făcut mult pentru a promova în rîndul turiștilor locali și străini satul Căpriana, frumusețile și atracțiile sale naturale și, desigur, complexul mănăstiresc în sine.

"Ideea de a organiza evenimentul a venit atunci cînd l-am întîlnit și l-am cunoscut pe istoricul local, istoricul-cercetător Gheorghe Melnic. Deoarece complexul nostru este situat în codrii pitorești care înconjoară satul Căpriana, putem spune în inima satului, am dorit să împărtășim cu oaspeții și locuitorii noștri istoria zonei noastre, care este greu de găsit în cărți.

Întotdeauna am sprijinit și continui să sprijin evenimente legate de dezvoltarea turismului local și de istoria zonei noastre. Planificăm astfel de întîlniri atît anul acesta, cît și anul viitor.

Întîlnirea istoricilor a avut loc într-o atmosferă caldă și colegială, cu vedere spre mănăstirea și pădurea care înconjoară satul Căpriana. Schimbul de opinii a fost foarte util pentru cei prezenți, care au fost de acord să organizeze evenimente similare dedicate altor date importante din istoria Moldovei. Și ar fi foarte de dorit ca la astfel de întîlniri să participe cît mai mulți specialiști și cetățeni fascinați de istoria Moldovei noastre natale.

Text și fotografii: Alexandru Dimitrov

Totodată, vă reamintim că informații exhaustive referitoare la Istoria Moldovei în secolul al XX-lea; Moldova în anii Primului Război Mondial; Republica Democratică Moldovenească; Evoluția politică a Basarabiei în perioada dintre cele două războaie mondiale; Moldovenii din stînga Nistrului; Moldova în anii 1941-1944; Constituirea și evoluția politică a R.S.S.M. în anii 1940-1991; Știința și cultura în Republica Moldova pot fi găsite la compartimentul ISTORIA a proiectului moldovenii.md.

4
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Stare de urgență a fost prelungită pentru a 10-a oară. Cum calificați această decizie?