Cum poți obține permis de conducere în baza permisului de conducere eliberat în Transnistria

16 sep. 2022,, 10:37 (reactualizat 24 sep. 2022,, 08:00)   Societate
7664 0

Persoanele care dețin permis de conducere eliberat în stînga Nistrului sau în mun. Bender pot solicita eliberarea permisului de conducere național, fără susținerea examenului.

Pentru aceasta, solicitantul urmează să întrunească lipsa restricțiilor asupra dreptului său de a conduce vehicule potrivit evidenţelor Ministerului Afacerilor Interne şi ale Agenţiei Servicii Publice şi să depună la subdiviziunea competentă a ASP următoarele documente:

- cererea-tip și declarația pe proprie răspundere, că asupra dreptului de a conduce vehicule deținut/solicitat nu sunt aplicate restricții, datele completate în cerere, precum și cele ce se conțin în documentele anexate la cerere sunt veridice, iar documentele prezentate sunt autentice;

- actul de identitate (aprobat prin Legea RM nr.273/1994);

- permisul de conducere eliberat în stînga Nistrului sau în mun. Bender;


- adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e), cu excepția cazurilor în care acest document este înscris în Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”, iar informația respectivă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este înregistrată în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”;

- dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice.

Pentru obţinerea permisului de conducere naţional în baza permisului de conducere eliberat în stînga Nistrului sau în mun. Bender, nu este necesară programarea prealabilă la subdiviziunea competentă a ASP.

Toate subdiviziunile Agenției Servicii Publice de calificare a conducătorilor auto, dislocate în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova recepționează cererile de eliberare a permisului de conducere naţional în baza permiselor de conducere eliberate în stînga Nistrului sau în mun. Bender.

În mun. Chişinău serviciul respectiv prestează următoarele subdiviziuni:

- Secţia perfectare urgentă a actelor mecanolizibile – str. Puşkin, 42.

- Secţia înmatriculare a transportului şi documentare a conducătorilor auto nr.10 –str. Calea Ieşilor, 14.

- Secţia înmatriculare a transportului şi documentare a conducătorilor auto nr.11 – str. Socoleni, 1.

Tariful pentru serviciul de eliberare a permisului de conducere naţional este unic pentru toate categoriile de solicitanţi, şi anume:

în termen de 20 zile lucrătoare - 340 lei;

în termen de 10 zile lucrătoare - 680 lei;

în termen de 5 zile lucrătoare - 1020 lei;

în termen de 3 zile lucrătoare - 1360 lei;

în termen de 1 zi lucrătoare - 1700 lei;

în ziua adresării - 2040 lei.

Informația statistică privind eliberarea permiselor de conducere naționale în baza permiselor de conducere eliberate în stînga Nistrului și mun. Bender:

în perioada de 01.01.2017 – 30.04.2022 au fost emise 25367 de permise de conducere naţionale;

în perioada de 01.01.2021 – 30.04.2021 - 930 de permise;

în perioada de 01.01.2022 – 30.04.2022 - 2112 de permise.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?