AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI   STATISTICA:   Au intrat 471 287  Au ieșit 387 046   Au rămas 84 241     Mai multe detalii
Cazul Dodon stiri: 47
Cazul Șor stiri: 403
Criza energetică stiri: 744

Cum pot fi obținute informații personale privind traversarea frontierei de stat

20 ian. 05:02   Societate
3984

De multe ori cetățenii se întreabă cum pot obține informaţiile referitor la traversarea frontierei de stat.

Poliția de frontieră vine cu precizări căci informaţiile privind traversarea frontierei de stat reprezintă date cu caracter personal, acestea pot fi solicitate de persoana propriu-zisă sau de un reprezentant legal, printr-o cerere.

Cererile pot fi depuse:

- la sediul central al Poliţiei de Frontieră, mun. Chişinău, str. Petricani 19, între orele 8:00 şi 16:00;
- poșta electronică politia.frontiera@border.gov.md, în cazul deținerii de către solicitant a semnăturii electronice avansate calificate;
- la reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova în respectivele state, cu respectarea prevederilor Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.

La cerere se anexează următoarele documente:

  • copia buletinului de identitate atunci cînd se solicită eliberarea extraselor ce conțin informații oficiale cu accesibilitate limitată ce vizează însăși solicitantul;
  • copia buletinului de identitate a unuia din părinți, copia certificatului de naștere al copilului minor, în cazul cînd de către părinte/ți, care acționează în calitate de reprezentant/ţi legali, se solicită eliberarea informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată ce vizează minorul/ii;
  • copia certificatului de înmatriculare a vehiculului sau altui act ce atestă dreptul de posesie sau de folosință asupra vehiculului, în cazul solicitării informațiilor ce țin de mijloacele de transport;
  • în cazul în care cererea privind eliberarea informațiilor este depusă de reprezentantul titularului de drepturi/avocat, aceasta se completează și se semnează de reprezentant/avocat cu anexarea copiilor buletinelor de identitate ale reprezentantului/legitimației de avocat și reprezentatului, copiei procurii/mandatului avocatului, autentificate în modul corespunzător și care să ateste dreptul de a solicita și primi informații de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
  • dovada achitării tarifelor la serviciile prestate contra plată.

Important!!!

Extrasul din Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră este eliberat exclusiv:

a) solicitantului la prezentarea actului de identitate;
b) reprezentantului solicitantului, cu prezentarea originalului procurii autentificate, în modul stabilit.

Faptul înmânării extrasului din Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră se consemnează contra semnătură, în registrul de evidență respectiv, ținut de Secretariatul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În această ordine de idei este necesară prezența fizică a solicitantului la eliberare.

1

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

În opinia dvs., ce ar trebui de întreprins în prezent pentru a asigura cel mai eficient autoapărarea Republicii Moldova?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав