Cum poate să ajungă în Rusia un cetățean al Moldovei în actualele condiții

În legătură cu întrebările tot mai frecvente venite în adresa redacției Noi.md din partea cetățenilor Moldovei în ceea ce privește călătoriile în Rusia, vă reamintim:

1. Este menținută interdicția temporară privind cursele regulate din Republica Moldova în Federația Rusă.

2. În același timp, mai multe companii aeriene efectuează transportarea pasagerilor:

- compania aeriană "S7 Airlines" efectuează curse de mărfuri și pasageri pe ruta Moscova-Chișinău-Moscova (în fiecare miercuri). Bilete poate procura cetățenii ruși și cetățenii Republicii Moldova, care au motive de intrare în Rusia, în conformitate cu ordinul guvernului Federației Ruse nr. 635-р din 16 martie 2020.

- companiile aeriene "Air Moldova" și "Fly One" efectuează zboruri charter pe ruta Chișinău-Moscova (sau alte orașe din Rusia)-Chișinău. Totodată, cursele de la Chișinău spre Rusia sînt tehnice, care nu sînt autorizate pentru transportul pasagerilor. Poți folosi aceste curse doar dacă ai consimțămîntul Sediului operativ de pe lîngă Guvernul Federației Ruse.


La cursele tuturor transportatorilor aerieni menționați din Rusia spre Chișinău pot pretinde cetățenii RM, precum și rușii, care au motive să intre în Republica Moldova conform Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătatea Publică a Moldovei nr. 33 din 28 septembrie curent.
Cetățenii din Federația Rusă, care revin acasă, trebuie să completeze "Formularul pentru persoanele care vin cu cursele avia în Rusia pentru trecerea frontierei" la bordul avionului sau în format electronic ("Înregistrarea persoanelor care sosesc în Federația Rusă"), precum și în termen de trei zile calendaristice de la data sosirii trebuie să efectueze un test de laborator pentru COVID-19 prin metoda PCR și să plaseze informația despre rezultatul analizei într-un format special electronic. În același timp, înainte de a obține rezultatele testului de laborator pentru COVID-19, este necesar de respectat regimul de izolare la locul de reședință (ședere).

Cetățenii Republicii Moldova care au motive de intrare în Federația Rusă (Dispoziția Guvernului Federației Ruse din 16 martie 2020 nr. 635-p) sau acordul din partea Sediului Operativ pe lîngă Guvernul Federației Ruse, la trecerea frontierei de stat ruse sînt obligați să prezinte persoanelor cu funcție de răspundere care exercită controlul sanitar-de carantină, un document medical (în limba engleză sau rusă) cu privire la absența COVID-19, fapt confirmat de rezultatul negativ al testului de laborator pentru COVID-19 prin metoda PCR, efectuat cu cel mult trei zile calendaristice înainte de sosirea pe teritoriul Federației Ruse.

Motivele pentru intrarea în Rusia în conformitate cu ordinul guvernului rus din 16 martie 2020 nr 635-r, pot fi următoarele:

1. Cetățenii Federației Ruse;

2. Angajații acreditați sau desemnați ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine din Federația Rusă, precum și membrii familiilor acestora;

3. Cetățenii statelor în relațiile cu care Federația Rusă are contracte internaționale privind călătoriile fără vize ale cetățenilor care intră în Federația Rusă în baza pașapoartelor diplomatice și de serviciu valabile, precum și în calitate de angajați ai comunicațiilor interguvernamentale prin curier;

4. Angajații organizațiilor internaționale și reprezentanțelor acestora, altor reprezentanțe oficiale ale statelor străine situate pe teritoriul Federației Ruse și membrii familiilor acestora;

5. Membrii delegațiilor oficiale care intră în Federația Rusă, cu condiția prezentării vizei sau în regim fără vize în cazurile prevăzute de tratatele internaționale ale Federației Ruse;

6. Persoanele cu reședința permanentă pe teritoriul Federației Ruse, prin deținerea unui permis de ședere al cetățeanului străin/apatrid;

7. Persoanele care sunt membre ale familiei (soții, părinții, copiii, părinții adoptivi, copiii adoptați), tutorii și mandatarii cetățenilor Federației Ruse, sub rezerva prezentării unei copii a documentului care confirmă gradul de rudenie;

8. Cetățenii ai statelor în relațiile cu care Federația Rusă are tratate internaționale privind călătoriile fără viză, dacă acești cetățeni intră în Federația Rusă în legătură cu moartea unei rude apropiate (soț, soție, părinte, copii, părinte adoptiv, copil adoptat, tutor și mandatar), cu condiția prezentării unei copii a unui certificat de deces și a unui document care confirmă gradul de rudenie;

9. Persoanele care dețin vize diplomatice, de serviciu sau private emise în legătură cu moartea unei rude apropiate, precum și vize private obișnuite emise prin decizia Ministerului rus de Externe;

10. Persoanele care intră în Federația Rusă în scopul tratamentului, sub rezerva prezentării documentelor (copii ale documentelor) emise de o organizație medicală, care confirmă invitația pentru tratament, indicînd perioada tratamentului”
11. Cetățenii străini și apatrizii implicați în activitatea de muncă pe teritoriul Federației Ruse ca specialiști de înaltă calificare;

12. Cetățenii Ucrainei și apatrizii, care au reședință permanentă pe teritoriile anumitor regiuni din regiunile Donețk și Lugansk ale Ucrainei, cu condiția deținerii în documentele (originale) a mențiunii privind înregistrare la locul de reședință pe teritoriul regiunii respective din Donetsk sau Lugansk din Ucraina;

13. Persoanele care participă la relocarea voluntară în Federația Rusă, cu condiția prezentării vizei sau în regim fără viză în cazurile prevăzute de tratatele internaționale ale Federației Ruse;

14. Cetățenii străini, care pleacă în regim fără vize tranzit prin Moscova în țări terțe, în prezența confirmată a biletului de continuare a zborului și a unui document medical (română sau engleză), care să confirme rezultatul negativ al testului pentru COVID-19 prin metoda PCR cu data de testare nu mai mult de 72 de ore înainte de plecare.

De menționat că, începînd cu 1 septembrie 2020, Moldova a deschis hotarul pentru cetățenii Rusiei și așteaptă măsuri de răspuns din partea autorităților ruse.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Mai multe

Sondaj Toate

load