AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI   STATISTICA:   Au intrat 471 287  Au ieșit 387 046   Au rămas 84 241     Mai multe detalii
Transnistria stiri: 912
Criza energetică stiri: 742
Preşedintele stiri: 3210

Cum influențează Complexul Hidroenergetic Nistrean asigurarea cu apă în diverse sectoare socio-economice

20 dec. 2021,, 10:27   Societate
1603 0

Complexul Hidroenergetic Nistrean (CHN) influențează considerabil diverse sectoare care depind de calitatea apei provenite din Nistru, arată rezultatele „Studiului impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsc" semnat de Petru Bacal și Daniela Burduja.

Studiul arată că numărul maxim de utilizatori de apă provenită din Nistru se înregistrează în cursul inferior al fluviului - de la orașul Dubăsari pînă la gura de vărsare, iar numărul minim ˗ în zona nordică din proximitatea CHN. În sectorul de la Naslavcea pînă la orașul Soroca, aflat în zona de impact semnificativ al CHN, au fost înregistrați doar 47 utilizatori primari ai apelor (2,8%).

Riscuri

În cazul nerespectării Regulamentului de funcționare a CHN în privința asigurării debitelor stabilite, vor fi semnificativ afectate întreprinderile agricole, precum și întreprinderile industriale din mun. Bălți și Chișinău, Rîbnița, care nu au surse alternative de aprovizionare suficientă cu apă. În plus, impactul asupra întreprinderilor industriale și agricole se va majora și datorită priorităților stabilite de aprovizionare cu apă potabilă a populației.


Deversarea insuficientă a apei din lacul de acumulare a CHN va genera dificultăți în asigurarea necesarului de apă pentru irigare, în special pentru terenurile irigabile nu doar din fîșia riverană din proximitatea complexului respectiv, dar și pînă la gura de vărsare a fluviului Nistru și va limita semnificativ capacitățile de distribuție a apei pentru irigare prin intermediul apeductelor magistrale.

Deversarea apelor reziduale la temperaturi mai scăzute la CHN, în lunile mai-iunie, limitează semnificativ capacitățile și volumele de utilizare a apei în irigare pe terenurile aflate în zona de impact direct și impune căutarea unor soluții alternative costisitoare în acest scop.

Ca urmare a deversărilor periodice și excesive de la CHN, dar și efectului pulsatoriu al apei Nistrului generat de acest obiectiv economic, sînt frecvent afectate perimetrele miniere de extracție a nisipului și prundișului aflate pe terasele inferioare frecvent inundabile.

Soluții

În scopul elaborării și implementării reușite a politicilor de valorificare durabilă și gestionare a resurselor de apă, este necesară o analiză complexă a surselor și capacităților de captare a apei, precum și utilizării apelor pentru diverse activități social-economice și funcții ecologico-economice.

Este necesară extinderea capacităților de captare, tratare și distribuție a apei din fluviul Nistru, cu condiția asigurării debitului necesar în condițiile funcționării CHN.

Pentru asigurarea necesarul de apă, în special în scopuri menajere și de irigare este necesară extinderea capacităților de distribuție și utilizare a apei captate la stațiile de pompare a apei construite în amonte de orașul Soroca și operate de SA Acva Nord.

„Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsc" - „Impactul socio-economic al Complexului Hidroenergetic Nistrean" a fost comandat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova și elaborat de un grup de experți independenți, la solicitarea Ministerului Mediului.

0

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Scumpirea carburanților vă poate motiva să renunțați la mașină?
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав