TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

mai multeminimizează

CEDO a pronunțat șase hotărîri noi împotriva Moldovei

Republica Moldova a fost condamnată, din nou, la CEDO! Înalta curte a emis șase hotărîri noi împotriva țării noastre.

Cauza PREPELIŢA c. Moldovei

Reclamantul s-a plîns în faţa Curţii de rele-tratamente la reţinere şi pe durata custodiei la poliţie şi de lipsa unei investigaţii efective în această privinţă.

Curtea a concluzionat că leziunile reclamantului au apărut în urma maltratării de către poliţie şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect material.

De asemenea, Curtea a concluzionat că investigaţia în privinţa maltratării reclamantului nu a fost efectivă.


Curtea a acordat reclamantului suma de 18 Euro cu titlu de prejudiciu material şi 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

Cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei

Compania reclamantă s-a plîns în faţa Curţii de anularea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile favorabile.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,400 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărîre separată.

Cauza CIOBANU c. Moldovei

Reclamantul s-a plîns de faptul că procedurile penale împotriva acestuia nu au fost echitabile, deoarece Curtea de Apel, inversînd soluţia de achitare, a eşuat să audieze martorii.

Curtea, avînd în vedere şi recunoaşterea violării de către Guvern, a concluzionat că a avut loc violarea dreptului la un proces echitabil. Astfeol, a acordat reclamantului suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 810 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Cauza SNEGUR c. Moldovei

În faţa Curţii, reclamantul s-a plîns de repunerea neîntemeiată în termen, subminîndu-se astfel principiul securității relațiilor juridice. De asemenea, a reclamat lipsa de răspuns a instanțelor naționale cu privire la respectarea de către partea opusă a termenului de prescripție aplicabil procedurilor administrative. De asemenea, reclamantul s-a plîns de violarea dreptului la respectul proprietăţii.

Potrivit înaltei Curți, instanţele naţionale au evitat să se pronunţe în privinţa unei chestiuni esenţiale pentru reclamant, respectarea termenului de prescripţie, concluziile fiind arbitrare; la rîndul său aceasta a dus la violarea dreptului la respectul proprietăţii, or procedurile naţionale nu au oferit reclamantului garanţii procesuale necesare pentru justificarea drepturilor sale.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărîre separată.

Cauza Roman c. Moldovei

În faţa Curţii reclamantul s-a plîns că autoritățile moldovene au fost pasive și nu au pus capăt zgomotului cauzat de activitatea unui restaurant.

Curtea a concluzionat că statul pîrît a eșuat în obligația sa pozitivă de a garanta dreptul reclamantului la respectarea locuinței sale și a vieții sale private și de familie, în consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 4,500 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,685 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Cauza Consocivil S.A. c. Moldovei

Compania reclamantă s-a plîns de hotărîri judecătorești pe care le-a considerat arbitrare. Compania a susținut că a fost victima unei ingerințe nejustificate în dreptul său la respectarea proprietății sale. În cele din urmă, ea s-a plîns că nu a avut un remediu naţional eficient în sensul articolului 13 din Convenție.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie, pe motiv că instanţele naţionale nu au oferit răspuns specific și explicit, la argumentele esenţiale ale companiei reclamante.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,700 de Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


Știrile partenerilor noștri
Mai multe

Sondaj Toate

load