11 defileuri din Moldova care trebuie văzute

11 defileuri din Moldova care trebuie văzute

Astăzi vom relata despre cele mai frumoase colțuri ale țării noastre. În studiul nostru vom vorbi despre defileuri în care pot fi auzite sunete de harpă, pot fi văzute amfiteatre stîncoase și peisaje extraordinare ale Moldovei.

Defileul este o vale de munte adîncă, cu pante abrupte inaccesibile. El se formează acolo unde rîul traversează un lanț muntos, o culme sau o regiune de podiș înalt, constituită din roci mai dure. Spre deosebire de canion, defileul nu este complet ocupat de rîu (cealaltă parte a fundului de multe ori este împădurită), astfel încît defileul deseori constituie o cale naturală de trecere între munți.

Defileul Trinca

Satul Trinca este un sat vechi moldovenesc, aflat la 10 km de orașul Edineț și cunoscut prin faptul că aproape de el, chiar dincolo de defileul Trinca, se află o carieră din care se extrage cel mai bun var din Moldova. Chiar la marginea localității, de-a lungul albiei rîului Draghiște se întinde cel mai mare defileu din Moldova, între două recife de toltre. Lățimea lui la punctul său cel mai larg este de 250 m. Lungimea defileului este de aproximativ 1 km, înălțimea pantelor abrupte – de aproximativ 120-140 de metri. De pe pantele defileului se deschide o vedere frumoasă a satului, iar de pe partea opusă se vede cariera de calcar și zona cu numeroase cuptoare de obținere a varului.

Rîul Draghiște, deși are o lățime ce nu depășește 10 m, curgînd prin defileu, creează un vuiet destul de perceptibil, auzindu-se chiar și în partea superioară a defileului.

Defileul Brînzeni

Defileul Brînzeni, de lîngă satul omonim, se întinde de-a lungul cursului unui alt rîu – Racovăț. El e situat la o oarecare distanță de sat, este mai lung decît defileul Trinca, dar adîncimea lui este mai mică, de maximum 100 m, lățimea fiind de aproximativ 150 m. Este mai sinuos, fapt ce îi conferă un anumit caracter pitoresc.

Rîul Racovăț, de asemenea, este mic și îngust, lățimea lui este mai mică de 10 m, dar este mult mai sinuos. Defileul Brînzeni diferă de defileul Trinca printr-o vegetație mai puțin bogată pe vîrfuri și pante. Însă acest lucru nu-l face mai puțin frumos, el rămînîd pentru multă vreme în memoria celor care l-au vizitat.

Defileul Buzdugeni

La o distanță de 22 km de centrul raional Edineț se află satul Buzdugeni. Puțin mai jos de sat, spre rîul Racovăț, este situat un alt monument al naturii Moldovei – defileul Buzdugeni, pe al cărui fund curge rîul Racovăț care a săpat timp de milioane de ani defileul în masivul de toltre. Acesta este cel mai adînc defileu din Republica Moldova, adîncimea lui depăşind 200 m. Are o lungime de aproximativ 1 km. Deosebit de pitoresc este versantul lui drept, pe care cresc arbuşti, ierburi şi flori. Toate acestea, împreună cu proeminenţele stîncilor multicolore acoperite cu muşchi şi licheni, creează un tablou deosebit de pitoresc.

În interiorul versantului drept, la circa 10 m de la vîrful lui, se află faimoasa peşteră neolitică de formă rotundă, cu o adîncitură uşoară în partea sa dreaptă.

Defileul Burlănești

Este unul dintre cele mai frumoase defileuri din toltrele de lîngă Prut, din apropierea satului Trinca. Partea stîngă a defileului reprezintă un perete înalt şi abrupt, acoperit doar de vegetaţie vestejită, înălțimea acestei pante atingînd circa 70 de metri. Peretele stîng al defileului este format de un recif domol, care doar deasupra se întrerupe brusc, formînd o pantă destul de abruptă, dar foarte pitorească. Defileul Burlăneşti este relativ scurt, avînd o lungime de maximum 0,5 km. Fundul lui este presărat cu bolovani mari și mici, care s-au rostogolit de pe pantele sale, iar din acest motiv rîul Draghiște în acest loc este deosebit de şerpuitor şi capricios.

Deosebit de impresionantă este vederea împrejurimilor din vîrful pantei defileului. Lunca rîului Draghişte arată foarte pitoresc înspre satul Fetești, ca în palmă poate fi văzut Defileul Feteşti, cariera imensă din fața acestuia, partea de sus a rezervaţiei Feteşti.

Defileul „Harpa eoliană"

Trei rîpi adînci din apropierea satelor Arionești, Rudi și Tătărăuca Nouă, precum și pantele abrupte ale Nistrului creează Rezervația peisagistică „Rudi-Arionești". Lungimea rîpilor este de la 2 pînă la 5 km, adîncimea – de 140-250 m, lățimea maximă – de 700 m. Aflorimentul rîpilor şi pantelor malului drept face vizibilă întreaga stratificare geologică. Deosebit de spectaculoase sînt proeminențele sarmatice calcaroase, care încadrează treimea superioară a pantelor cu forme bizare ale eroziunii eoliene.

În zilele cînd vîntul suflă într-un anume fel spre pereţii aeraţi din defileuri, aceştia emit sunete melodioase. De aceea și sînt numiţi din vremuri străvechi „Harpa eoliană". Legendele leagă existenţa acestei harpe cu numele cîntăreţului mitologic Orfeu.

Defileul „Borta Ciuntului"

Există o peșteră care separă satul Caracușeni Vechi de Corjeuți. Numele acesteia este „Borta Ciuntului", derivat de la numele haiducului Ciuntu, care și-a găsit refugiu în ea și îi apăra pe țăranii din Caracușeni.

În partea de sus a pantei se afla un platou destul de mare, cu arbuști, năpădit de arbori și stejari. Vîrfurile toltrelor sînt extraordinar de pitorești. Aici pot fi găsite o mulțime de plante rare și aflate pe cale de dispariție. Dar cel mai impresionant peisaj rămîne cel care se deschide din vîrful şirului de toltre spre defileul însuşi – valea rîului Lopatnic, care şerpuieşte capricios, făşiile cîmpiilor şi pădurea de un verde intens cu nuanţe de galben, auriu, brun de la orizont. Anume în aceste locuri te convingi, a cîta oară, că natura Moldovei e unică, ademenitoare şi plină de surprize.

Defileul de lîngă satul Berlinți

Lîngă satul Berlinți se află un defileu-depresiune confortabilă formată de trei şiruri de ridicături de toltre, care se unesc radial.

De pe dealul central sub formă de cupolă pot fi admirate împrejurimile. La vest de deal, la poalele lui se află un mic lac, iar după el – o fîșie de pădure. Este o pădure destul de mare, iar în raionul Briceni se află cîteva astfel de păduri. În partea de est se deschide vederea spre depresiunea în care se află albia pîrîului, cărăruile de pe pantele defileului și ruinele construcţiilor.

Defileul Duruitoarea

În apropiere de orășelul Costești, la est de satul cu acelaşi nume, curge rîul Duruitoarea, un afluent al rîului Ciugur, care a săpat în toltre un defileu adînc. Pantele lui calcaroase abrupte sînt marcate de grote înfrumuseţate cu stînci, avînd cele mai neobişnuite forme. Grota Duruitoarea Veche este cunoscută ca o aşezare străveche din epoca de piatră. În urma săpăturilor arheologice, aici au fost descoperite pietrificaţii din epoca de gheaţă şi rămăşiţe ale unei civilizaţii străvechi, care au făcut-o cunoscută în lumea întreagă. De menționat că natura, relieful acestor locuri şi bogăţia monumentelor istorice şi arhitecturale merită o atenție deosebită.

Malul abrupt al Nistrului

Acesta este situat între satele Verejeni şi Naslavcea, fiind o rezervaţie naturală luată sub protecția statului în anul 1998. Suprafaţa ei este de 153 de hectare. În afară de malul lui abrupt și extrem de pitoresc, rezervația include şi ocolul silvic Verejeni, situat într-un defileu scurt, însă foarte frumos, cu pante acoperite de pădure. Lungimea totală a acestei pante abia depăşeşte 1 km, în partea ei de jos se află calea ferată care leagă Moldova de Ucraina și Rusia.

Această porţiune a coastei are o pantă foarte abruptă, pe multe sectoare – de la 30 şi pînă la 45 de grade, iar pe alocuri este practic suspendată. Călătoria de-a lungul pantei este o misiune destul de dificilă, din cauză că este foarte abruptă, iar pe alocuri chiar imposibilă, fără echipament pentru alpinism.

Defileul rîului Saharna

Două rîuleţe nu prea mari – Saharna şi Stohnaia – întretaie panta podişului, formînd împrejurul satului un amfiteatru stîncos. Rîuleţele şi, respectiv, rîpile lor, formează văgăuni, a căror adîncime atinge 160 m, iar în unele locuri şi 175 m.

De pe vîrfurile înalte, călătorului i se deschid peisaje frumoase – defileul stîncos și împădurit al rîului Saharna, lung de 16 km, în care se află peste 30 de praguri și cascade. În apropierea mănăstirii și pe rîul Saharna există 22 de cascade nu foarte mari.

Cărarea din preajma mănăstirii duce spre culmea muntelui, unde se află o platformă panoramică. De acolo se poate vedea clar tot defileul și mănăstirea, precum și întinsurile Nistrului: de pe malul moldovenesc pînă la cel transnistrean. Tot aici se află un parc arheologic important, cu rămășițe din epoca fierului (sec. X-VIII î.Hr.).

Defileul Țîpova

Defileul de la Ţipova este unul dintre monumentele naturii din Moldova şi este protejat de Stat. Acest loc este foarte cunoscut, de acei care au vizitat mănăstirea din stîncă de la Ţîpova, raionul Rezina de pe Nistru. Printre turişti este răspîndit la fel şi un alt nume al defileului — Valea celor şapte cascade. De obicei turiştii îşi încep traseul de la Nistru şi pînă la poalele vîrfului stîncii, trecînd pe la numeroasele cascade şi praguri. Trebuie să vă spunem că cantitatea cascadelor este mult mai mare, dar pînă la unele dintre ele este foarte greu de ajuns.

Vă propunem să treceţi acest traseu începînd cu satul Horodişte, care se află la aproximativ 7 km de Ţipova, pentru că anume la marginea acestui sat începe şi defileul şi şirul de stînci care îl împarte în 2 părţi.

Trebuie să spunem, că acest traseu este în exclusivitate pietonal şi unul destul de dificil, care necesită atenţie şi o anume pregătire, inclusiv şi echipament corespunzător. În primul rînd încălţăminte de cauciuc cu reţea să nu alunece. Nu vor fi în plus un chipiu şi o scurtă uşoară, căci vîntul este puternic în vîrful stîncii. Traseul nu se recomandă oamenilor obezi şi copiilor mai mici de 10 ani. Copii trebuie să fie neapărat însoţiţi de maturi. Trebuie sa aveţi neapărat o trusă medicală cu dumneavoastră (vezi sfaturile pentru turişti). Cele mai complicate sectoare ale traseului sînt coborîrea de pe stîncă în defileul unit şi ramificaţiile traseului pe drumul spre cascade în partea de sus a lui. Cel mai reuşit moment pentru traseu este sfîrşitul lunii mai − începutul lunii iunie, cînd întreaga vale se umple de mireasma ierburilor în floare şi a arbuştilor sau mijlocul – sfîrşitul lunii octombrie, cînd valea este deosebit de pitorească. Vă propunem una dintre călătoriile din octombrie.

 

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load