TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

MAI multeminimizează

Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 22 aprilie 2021 (LIVE)

14:00 // Deputații au aprobat, în cea de-a doua lectură, un proiect care urmărește soluționarea vidului legislativ în reglementările procedurale aferente autorizațiilor eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

14:00 // Proiectul nr. 73 a fost votat a fost votat în lectura a doua. Proiectul presupune modificarea unor acte legislative și anume – Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și Codului contravențional. Proiectul propune un mecanism de profilaxie/prevenție contra unor posibile abuzuri din partea organelor de control față de mediul de afaceri. Documentul este votat în cea de-a doua lectură, finală.

13:50 // Parlamentarii au revenit în ședință.

12:50 // Este prezentat proiectul nr. 117, Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la Legea cu privire la serviciul diplomatic.

12:40 // Parlamentul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.


12:30 // A fost adoptat un proiect de lege care prevede noi măsuri de stimulare a angajării persoanelor cu dizabilități în cîmpul muncii.

Deputații au adoptat și inițiativa ce prevede majorarea alocației lunară pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat, din rîndul participanților la lichidarea avariei de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl. Astfel, alocația va fi majorată de la suma fixă de 500 de lei pînă la 80% din cuantumul pensiei minime pentru limita de vîrstă.

11:53 // A fost adoptat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop majorarea bugetelor primăriilor prin o nouă redistribuire a taxei pentru resursele naturale. Astfel, va fi stabilită o cotă a defalcării din taxele pentru resurse naturale în mărime de 60% pentru bugetele satelor (comunelor) și orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău), și, respectiv, de 40% – pentru bugetele raionale.

10:50 // Statul și-ar putea asuma cheltuielile pentru protezele individuale și consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală și protetică a pacienților cu tumori maligne ale capului, gîtului și ale aparatului locomotor și a pacienților cu anoftalmie indiferent de etiologie. Cheltuielile ar urma să fie acoperite din bugetul Asigurărilor obligatorii de asistentă medicală gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, PROIECTUL de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către deputatul Fracțiunii PAS, Blocul ACUM, Dan Perciun.

10:40 // Persoanele cu dizabilități locomotorii imobilizate la pat ar putea fi scutite de plățile pentru întreținerea ascensoarelor și energia electrică utilizată pentru funcționarea acestora.

Deputații au votat pentru modificarea Legii cu privire la locuințe, în prima lectură.

10:10 // La ședința Parlamentului sînt prezenți 96 de deputați.

Subiecte Agenda

1.82 Proiectul de lege cu privire la blocul locativ din strada Alba Iulia nr.91/3, mun.Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl

2.60 Proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015

3.254 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5)

4.262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale

5.59 Proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995

6.61 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 38, 381)

7.83 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

8.496 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, ș.a.)

9.117 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.)

10.73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)

11.18 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu priv

12.23 Proiectul de lege cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei

13.115 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional nr.218/2008 – art.471, 472; Codul penal nr.985/2002 – art.79/1)

14.92 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 161 al Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008

15.28 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.4, 11, 13, ș.a.)

16.38 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.4, 10, 11, ș.a.)

17.107 Proiectul de lege pentru modificarea art.270 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova

18.87 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din r

19.13 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii N

20.90 Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a întreprinderilor micro în cazul imposibilității calculării, raportării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii

21.109 Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice

22.110 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 (art.1, 2)

23.249 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.7, 48, 49, 50; ș.a.)

24.120 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern

25.224 Proiectul de lege privind instituirea moratoriului asupra recoltării maselor lemnoase

26.101 Proiectul de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

27.104 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14, alineatul (2) din Legea privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave nr.118/2020

28.117 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.1.1, ș.a.)

29.91 Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015

30. ÎNTREBĂRIÎNTREBĂRI

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


MAI multe

Sondaj Toate

load