X 
Preşedintele stiri: 3600

Dările de seamă pentru perioadele fiscale se vor prezenta doar în mod electronic

3 ian. 18:45   Politică
2705 0

Începînd cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr.356/2022.


Dările de seamă se vor prezenta în mod electronic obligatoriu aferent perioadelor fiscale începînd cu 1 ianuarie 2023.

Excepție sînt persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% impozitul pe venit, iar prezentarea dărilor de seamă utilizînd metodele automatizate de raportare electronică este la alegere.

În acest sens, pentru a vă asigura că puteți depune dările de seamă fiscale, în mod electronic, urmează să parcurgeți următorii pași:

Să obțineți semnătura electronică


Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, este nevoie ca persoana să dețină semnătură electronică sau mobilă, aceasta fiind emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specific fiecărui prestator de servicii de certificare, în parte, și poate fi consultat pe paginile oficiale ale acestora.

Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, accesează aici

P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, accesează aici

M. Orange Moldova S.A., accesează aici

M. Moldcell S.A., accesează aici

P. Agenția Servicii Publice, accesează aici.

Să vă logați în Cabinetul personal al contribuabiluluipe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md

Contribuabilul beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”), accesibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat. În partea dreaptă a paginii web, se accesează compartimentul destinat sistemului și se efectuează procedura de Autentificare prin semnătura electronică sau mobilă.

Ulterior, se va accesa opțiunea „Acceptare”, pentru efectuarea procedurii de semnare electronică a documentului, drept dovadă a semnării tuturor obligațiilor stabilite în Regulament.

Atenție! Recomandăm efectuarea Pașilor 1 și 2 pînă la momentul survenirii obligației de prezentare a dării de seamă fiscală.

Prezentarea online a dărilor de seamă

În funcție de impozitele și taxele pe care urmează să le achite contribuabilul, precum și termenul de prezentare a declarației, după efectuarea pașilor 1 și 2, se va accesa serviciul Declarație electronică din Cabinetul personal al contribuabilului.

Pentru crearea unei declaraţii, contribuabilul tastează butonul „Declarație nouă”.

Din lista categoriilor de formulare disponibile pentru a fi prezentate online de către contribuabili, se va selecta darea de seamă fiscală/declarația ce urmează a fi prezentată.

Documentul se va completa cu informațiile necesare conform instrucțiunii de completare, se va salva, semna și expedia.

La acceptarea declarațiilor, automat este recepționată Recipisa, care conține un număr de înregistrare în sistem. După acceptare, declarația nu mai poate fi modificată sau ștearsă din sistem.

Pentru mai multe detalii poate fi accesat Ghidul de utilizare a Cabinetului personal al contribuabilului sau Ghidul de utilizare a serviciului Declarație electronică, care poate fi accesat din rubrica „Ajutor” din cadrul sistemului.

Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 080001525 (apel gratuit) sau la Direcții deservire fiscală.

0
0
0
1
1

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Majorarea salariilor miniștrilor pînă la 50 de mii de lei va contribui la îmbunătățirea activității Cabinetului de Miniștri?
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий