Avocatul Poporului propune îmbunătățiri la legislația privind asigurarea securității sociale a populației

3 feb. 15:58   Politică
1399 0

Avocatului Poporului prin atribuțiile sale de a contribui la perfecționarea legislației în domeniul drepturilor și libertăților omului, a înaintat Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie o propunere de perfecționare a legislației axată pe asigurarea securității sociale a populației Republicii Moldova.

Ca urmare a mai multor cereri examinate în ultima perioadă de către Oficiul Avocatului Poporului în care au fost identificate lacune de ordin legislativ care aduc atingere dreptului la protecție socială. O parte din acestea au fost identificate și de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, fiind discutate în cadrul unei ședințe de lucru comune.

Ceslav Panico a înaintat un set de recomandări cu privire la revizuirea listei locurilor de muncă în condiții deosebite, stagiului de cotizare în condiții deosebite de muncă, stagiului de cotizare al femeilor care au născut cinci și mai mulți copii.

În continuare prezentăm succint problemele identificate și conținutul recomandărilor înaintate.

Actul normativ care enumeră locurile de muncă încadrate în condiții deosebite a fost abrogat, iar cel nou nu mai cuprinde toate locurile de muncă care inițial erau încadrate în condiții deosebite. În consecință, persoanele care nu au reușit să realizeze stagiul special de cotizare nu pot beneficia de dreptul la pensie pentru limita de vîrstă în condiții avantajoase.


Tot cu referire la pensionarea în condiții deosebite, s-a menționat și faptul că pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi, vîrsta standard de pensionare stabilită se diminuează cu cel puțin 5 ani pentru un stagiu de 10 ani și cel mult 10 ani pentru un stagiu de 20 ani și mai mult. Deși este stabilită o vîrstă de pensionare diminuată pentru stabilirea pensiei în condiții avantajoase, prevederile legale au un grad de aplicabilitate redus, pentru că salariații antrenați în munci cu condiții deosebite trebuie să dispună de un stagiu de cotizare complet de 34 de ani, fapt care nu-i avantajează pentru că dreptul la pensia pentru limită de vîrstă oricum este obținut la atingerea vîrstei standard de pensionare.

De asemenea, femeile care au născut și educat cinci și mai mulți copii ar trebui să beneficieze de înlesniri la obținerea dreptului la pensie pentru limita de vîrstă. Actualmente, Legea nr. 156/1998 permite diminuarea vîrstei standard de pensionare. Astfel, pentru femeile care au născut și educat pînă la vîrsta de 8 ani cinci și mai mulți copii se aplică vîrstele standard de pensionare diminuate cu 3 ani, însă nu și stagiul de cotizare.

Paralel s-a propus includerea în stagiul de cotizare a perioadei de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani de către alte persoane decît părinții/tutorii (bunei, rude).

O altă problemă identificată se referă la neincluderea perioadei urmării studiilor superioare de doctorat realizate pînă la 01.01.1999 în stagiul de cotizare.

Totodată, amintim despre propunerea Ombudsmanului din 2021 de a dezvolta un mecanism de asigurare a dreptului la pensie pentru categoria de persoane a căror contribuții de asigurări sociale, reținute din salariu, nu au fost transferate din vina angajatorului către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Printre sugestiile expuse se regăsește și reexaminarea pensiei calculate pentru persoanele născute în perioada 01 ianuarie – 31 martie, după stabilirea coeficientului de valorizare în anul curent.

În acest context aducem aminte despre importanța oferită acestui subiect de către Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale care susține că dreptul la securitate socială este esenţial pentru garantarea demnităţii umane a tuturor oamenilor.

Interconexiunea drepturilor fundamentale este tocmai motivul pentru care statul trebuie să nu admită acțiuni de încălcare a unui drept pentru a nu crea o reacție în lanț în privința celorlalte drepturi și libertăți. Este necesară ajustarea legislației la realitățile sociale evolutive, evident fiind faptul că neintervenția statului pe segmentul perfecționării normelor juridice din sfera protecției sociale va duce în mod direct la violarea dreptului la protecție socială.

6
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

© Business

Problemele legate de anularea zborurilor Air Moldova și plecarea mai multor companii aeriene reprezintă:
Azi am văzut în vis un ARMISTIȚIU SLAVON!Сандуляк Владислав
Cartea neamuluiКатрук Валерий