TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

MAI multeminimizează

Aeroportul Chișinău a trecut printr-o schemă dubioasă

Foto: airport.md
Anghelina Taran

Săptămîna trecută, președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, Iurie Țap, a făcut publică o opinie separată a membrilor acestei comisii (patru, adică minoritatea). Iar punctul de vedere al celorlalți cinci membri va fi prezentat în Parlament în cadrul unui raport.


Această comisie a fost creată în decembrie 2015 din nouă persoane. Pînă pe 1 mai curent, ea trebuia să prezinte Parlamentului un raport privind monitorizarea îndepliniriiAacortului de concesiune a activelor Aeroportului Internațional Chișinău și modul de respectare a intereselor statului la semnarea acestui acord.

Încălcări, chiar de la început


Patru deputați – Iurie Țap (PLDM), Oleg Lipschii (PSRM), Vasile Bolea (PSRM), Angel Agache (PLDM) – consideră că în procesul concesiunii activelor Aeroportului Internațional Chișinău și terenului adiacent nu a fost respectată legislația moldovenească.

În primul rînd, Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” trebuia inclusă în lista patrimoniului pentru parteneriatul public-privat, ceea ce nu fost făcut. În studiul de fezabilitate elaborat de Agenția Proprietății Publice a fost interpretată eronat situația financiar-economică a acestei întreprinderi. Iar propunînd desfășurarea selectării concesionarului în cadrul unui concurs închis, Agenția și-a depășit atribuțiile. Conform legii, concursul trebuia să fie doar deschis.

Plătesc toți!


Cea mai curioasă prevedere din Acordul de concesionare a Aeroportului este de a introduce „taxa de modernizare” drept sursă de răscumpărare și rentabilitate a investițiilor prevăzute în contract. Însă aceasta nu avea temei juridic. Agenția Proprietății Publice a făcut trimitere la faptul că cîndva „taxa de modernizare” a fost instituită pentru finanțarea rambursării creditului obținut de ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” de la două bănci europene – BERD și BEI.

Amintim că pe 30 mai 2013, Guvernul a adoptat hotărîrea privind aprobarea transmiterii în concesiune a activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, prin care se obliga să mențină nivelul taxelor aeroportuare pe întreaga perioadă a Acordului de concesionare nu mai jos de cel existent la data semnării acestui acord.

În condițiile transmiterii în concesiune a activelor (ele sînt stipulate în anexa la această hotărîre) de asemenea există unele „neconcordanțe”. În special, se prevede că „taxa de modernizare” include suma taxelor aeroportuare, ce servesc drept sursă de rambursare și rentabilitate a investițiilor. În textul hotărîrii se arată că nivelul taxelor Aeroportului se vor menține. Totodată, alte prevederi ale acestor „Condiții” stipulează: „Restituirea investițiilor va fi efectuată din contul veniturilor obținute din activitatea întreprinderii transmise în concesiune”. Și Legea privind concesiunea prevede obținerea veniturilor concesionarului din activitatea antreprenorială cu achitarea impozitelor.

În opinia deputaților, Guvernul a aprobat condițiile de transmitere în concesiune a activelor Aeroportului și condițiile desfășurării concursului închis, încălcînd flagrant legislația. Apropo, la această etapă de avizare a proiectului hotărîrii au fost ignorate propunerile Ministerului Finanțelor și ale CNPF de a organiza un concurs deschis. De asemenea, decizia privind tenderul închis contravine și Legii privind concesiunea, care prevede transparența selectării concesionarului.

Comisie stranie


Ministerul Economiei a creat o comisie privind selectarea concesionarului, fără a respecta condițiile organizării și desfășurării concursului închis, aprobat de Guvern. În special, din comisie trebuia să facă parte un specialist în domeniul economiei, unul – în domeniul jurisprudenței și specialiști din domeniul aeroportuar.

Însă nu se știe de ce în comisie a apărut directorul general interimar al Aeroportului, Petru Jardan, fapt ce a creat un conflict de interese. Lista cu cei șapte potențiali participanți la tenderul închis a fost prezentată în numele ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” (de Jardan). În aceasta erau incluse:

1. «AENA Internacional» – Madrid, Spania;
2. «Aeroports de Paris» – Paris, Franța;
3. Compania „Vnukovo-Invest” – Moscova, Federația Rusă;
4. Compania „UK KOMAKS” OOO– Habarovsk, Federația Rusă;
5. «Flughafen Wien AG» – Viena, Austria;
6. «Heathrow Airport Holdings» – Londra, Marea Britanie;
7. «Houston System Aeroportuar» – Huston, SUA.

În listă figura și compania „UK Komaks” cu niște indici foarte modești față de alți participanți, care nu corespundeau cerințelor generale de selectare a concesionarului (capitalul statutar de cel puțin 30 de milioane de euro), dar nu se știe de ce aceasta a fost aprobată în calitate de potențial participant al concursului.

Un detaliu interesant al activității comisiei de concurs (în afara faptului că din ea făcea parte conducătorul obiectului transmis în concesiune) – încălcînd procedura, comisia a încredințat activitatea de secretariat nemijlocit ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, care trebuia să expedieze invitații la concurs întreprinderilor selectate. Cu alte cuvinte, lupului i s-au încredințat oile. Ulterior, comisia de concurs nu a putut confirma că aceste invitații în general au fost primite de către destinatari.

În final, dintre operatorii invitați, doar două companii au depus cereri de participare la concurs (pînă la data limită de 5 august 2013, ora 17.00) – SA „Vnukovo-Invest” împreună cu SA «Международный аэропорт Внуково» și ООО «UK KOMAKS» împreună cu SA „Aeroportul Habarovsk”, АО ”Коломенский завод” și ООО «Avia Invest» (Uniunea Persoanelor Juridice ”Avia Invest”).

Comisia de concurs a stabilit că propunerea înaintată de SA „Aeroportul Internațional Vnukovo”/ de către compania „Vnukovo-Invest nu a fost perfectată conform cerințelor tehnice (nu au fost prezentat multe formulare standard, iar cele prezentate erau doar în limba engleză). De aceea, aceasta a fost respinsă. Iar propunerea prezentată de Uniunea „Avia Invest” corespundea tuturor condițiilor și a fost anunțată drept cîștigătoare.

De aceea, selectarea OOO „UK Komaks” poate fi calificată drept premeditată. Iar faptul că Petru Jardan a fost numit ulterior în funcția de director al SRL „Avia Invest” doar confirmă prezența conflictului de interese.

Deputații au mai menționat că comisia de concurs și-a depășit atribuțiile, abilitînd Agenția Proprietății Publice cu semnarea contractului de transmitere Aeroportului în concesiunea SRL „Avia Invest”, care în general nu a participat la tender și nu corespundea cerințelor concursului. Ulterior, Uniunea Persoanelor Juridice „Avia Invest” a prezentat Agenției o decizie prin care a abilitat SRL „Avia Invest”, al cărei fondator este Aeroportul Habarovsk, SRL „UK Komaks” și SA „Коломенский завод”, cu dreptul de a semna contractul de concesionare.

În opinia grupului minoritar din cadrul comisiei parlamentare de anchetă, a cărui opinie se consideră una de alternativă, încheierea contractului cu SRL „Avia Invest”, care nu a participat la concurs, încalcă trei legi – cea cu privire la concesiuni („Transmiterea în concesiune se efectuează în rezultatul concursului de selectare a concesionarului cu semnarea ulterioară a contractului de concesiune”), cea privind administrarea proprietății publice și deetatizarea („Selectarea partenerilor privați pentru concesionare se efectuează în baza concursului public desfășurat de către organul administrației publice centrale sau locale, în conformitate cu Legea privind concesiunile”) și cea privind parteneriatul public-privat („Relațiile parteneriatului public-privat, indiferent de forma lui contractuală, se stabilește doar în bază de concurs”).

Despre cîștigătorul concursului


Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate au stabilit că s-a produs o schimbare semnificativă în structura fondatorilor SRL „Avia Invest” din momentul semnării contractului și că aceștia au fost transferați în zone off-shore pe insulele britanice Virgine și pe insula Aruba.

CNPF a concluzionat că această înstrăinare poartă un caracter dubios, deoarece din Uniunea Persoanelor Juridice concesionare a ieșit o întreprindere cu cel mai solid capital financiar, fiind înlocuită cu un agent economic din zona off-shore, care nu va crea capital investițional. Prin urmare, Uniunea Persoanelor Juridice, care a cîștigat concursul de transmitere în concesiune a activelor Aeroportului Internațional Chișinău și s-a obligat să investească peste 244 de milioane de euro, de facto nu mai există.

„Reiese că scopul acestui parteneriat public-privat de a atrage investiții private în realizarea unui proiect ce prezintă interes public nu a fost atins. Mijloacele bănești achitate în calitate de investiții din partea SRL „Avia Invest”, provin exclusiv din activitatea operațională”, se arată în raportul CNPF.

Acest fapt este confirmat și în încheierea Ministerului Finanțelor privind proveniența resurselor utilizate pentru investiții: „Pe 11 septembrie 2015, suma mijloacelor bănești utilizate pentru prima etapă, despre care a raportat SRL „Avia Invest”, a constituit 945 903,3 mii de lei, inclusiv din surse proprii – 591 858,7 mii de lei (din care 285 703,3 mii de lei – constituie „taxa de modernizare”) și din mijloacele de împrumut de la OOO „Арсеналъ-Капитал» din FR – 354 044,6 mii de lei.

Deputații consideră că stabilirea „taxei de modernizare” în mărime de 9 euro de la fiecare pasager poartă un caracter abuziv și nu are temei legal. Concesionarul reflectă mijloacele acumulate în acest fel drept venituri și după achitarea impozitelor le folosește în calitate de investiții proprii. Dar pentru a investi mijloace din taxele aeroportuare în dezvoltarea Aeroportului nu trebuia atrasă o companie privată. Întreprinderea de Stat putea face acest lucru de sine stătător.

Totodată, în contractul de concesionare nu este indicată „lista faptelor juridice a căror apariție ar putea conduce la modificarea condițiilor contractului de concesionare sau rezilierea lui la cererea uneia dintre părți”, potrivit Legii privind concesiunile. În legătură cu schimbarea structurii concesionarilor, acest fapt a devenit destul de actual.

În general, această istorie cu atîtea încălcări în masă trezește nedumerirea – autoritățile noastre care s-au ocupat de desfășurarea concursului de concesionare a Aeroportului și de selectare a cîștigătorului sînt atît de incompetente și stupide sau ele și-au executat rolul într-o schemă bine pusă la punct de capturare a unuia dintre obiectele strategice ale țării? Prea premeditat este caracterul tuturor „erorilor” și „lacunelor”.

Investitorul s-a dovedit a fi sărac


În mare parte, ținînd cont de caracterul strategic al obiectului transmis în concesiune, potențialii participanți la concurs trebuiau verificați de SIS. Deoarece istoria cu SRL „Avia Invest” trezește multe semne de întrebare. De exemplu, în acest raport alternativ sînt menționate următoarele fapte: pe 2 august 2013, la Camera Înregistrării de Stat au fost înregistrate SRL „Avia Invest” cu un capital statutar de 5400 de lei (intenția Guvernului de a transmite Aeroportul în concesiune a fost anunțată în iunie 2012). Fondatorii ei – OAO „Aeroportul din Habarovsk” cu cota de 2700 de lei (50%) și OAO „Коломенский завод” cu cota de 2700 de lei (50%).

Atenție la date: pe 5 august 2013 a expirat termenul de primire a cererilor de participare la concursul privind concesionarea Aeroportului. Iar pe 28 august 2013, Camera Înregistrării de Stat a înregistrat modificări în documentele statutare ale SRL „Avia Invest”. Capitalul statutar al acestei companii s-a modificat de la 5400 de lei pînă la 85 107 400 de lei. Cota fondatorilor a rămas aceeași. Pe 17 februarie 2014, această companie și-a vîndut cota în capitalul statutar al SRL „Avia Invest” altei întreprinderi rusești – SRL „Komaxavia”, iar cel de-al doilea fondator „Aeroportul din Habarovsk” i-a cedat ultimei 45%.

Adică „Aeroportul din Habarovsk” a rămas cu doar 5% din capitalul statutar al SRL „Avia Invest”, iar 95% aparțin SRL „Komaxavia”. Precum s-a constatat ulterior, SRL „Komaxavia” este înregistrată în Rusia cu un capital statutar de 100 de mii de ruble. Cum această întreprindere avea de gînd să investească 244 de milioane de euro?

Cînd trebuia să corespundă cerințelor concursului privind mărimea capitalului statutar de cel puțin 30 de milioane de euro și doi ani de activitate, atunci Uniunea Persoanelor Juridice „Avia Invest” („Aeroportul de la Habarovsk” și întreprinderea „Коломенский завод”) doar împreună puteau corespunde.

Unde s-au uitat autoritățile?


După darea Aeroportului în concesiune, comisia de monitorizare a îndeplinirii prevederilor contractului de concesionare a avut o atitudine formală față de obligațiile sale. În rezultatul verificării modului de executare de către concesionar a programului de construcții și a volumelor de lucru înregistrate, nici nu a fost întocmit un raport. Nu au fost documentate complet investițiile efectuate în 2014 (328624,7 mii de lei sau 17239,5 mii de euro), care proveneau în totalitate din veniturile obținute din activitatea economică. Și, respectiv, nu au fost făcute recomandări concesionarului sau cesionarului.

De asemenea, au fost prost efectuate verificările periodice ale îndeplinirii obligațiilor din partea concesionarului, în ce măsură acesta corespund contractului. Din această cauză, pe 11 septembrie 2015, din volumul investițiilor de 945 903,3 mii de lei, declarate drept realizate, în realitate, au fost efectuate lucrări în valoare de 207 528,7 mii de lei (25% din cele necesare la prima etapă).

O scăpare evidentă a fost și faptul că nu au fost stabilite riscurile de pe urma neexecutării și nerespectării condițiilor contractului de concesionare din cauza schimbării fondatorilor/componenței membrilor Uniunii Persoanelor Juridice „Avia Invest” și necorespunderea lor cu cerințele de selectare a concesionarului, precum și în cazul în care aceștia sînt transferați în zone off-shore.

Comisia de monitorizare trebuia să informeze în fiecare trimestru Agenția Proprietății Publice despre activitatea sa, dar nici această cerință nu a fost respectată. O asemenea atitudine față de activitatea sa se numește neglijență, dar pentru care oamenii primeau salariu. Reiese că statul nu doar a fost prejudiciat în urma contractului neavantajos, dar și încă le plătea funcționarilor necompetenți.
Deputații au concluzionat că la încheierea contractului de concesionare a Aeroportului nu au fost respectate legislația și interesele statului.

Ținînd cont de faptele depistate, patru dintre membrii comisiei de anchetă recomandă Guvernului să încheie din nou contractul de concesiune a activelor și terenului adiacent ale ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”.

Concesionarul trebuie, precum este menționat în Regulamentul privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat să aibă un capital statutar minimum în mărime de 30 de milioane de euro și o experiență în domeniul prestării serviciilor în domeniul aviației civile – de cel puțin doi ani.

De asemenea, se propune anularea „taxei de modernizare”, iar prevederile contractului de concesionare trebuie aduse în corespundere cu legislația, mai ales în ceea ce privește „faptele juridice, a căror apariție poate conduce la schimbarea condițiilor contractului de concesionare sau la rezilierea lui la cererea uneia dintre părți”.

Iar Procuratura Generală și CNPF trebuie să examineze gradul de răspundere a conducătorilor organelor publice implicate în procesul de transmitere a Aeroportului în concesiune și să aplice față de ei măsuri de pedeapsă adecvate.

Ceilalți cinci membri ai comisiei parlamentare de anchetă – Ion Casian (PL), Galina Balmoș (PCRM), Anatolie Zagorodnîi (fostul membru al fracțiunii PCRM), Vladimir Andronachi (PDM) și Sergiu Sîrbu (PDM) – urmează să prezinte opinia oficială a majorității în cadrul ședinței Parlamentului.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


MAI multe

Sondaj Toate

load