Controversatul contract privind parcările din Chişinău trebuie modificat

Controversatul contract privind parcările din Chişinău trebuie modificat
Foto: ziuavache.ro

Anghelina Taran

Săptămîna trecută, la şedinţa Consiliului municipal Chişinău au ieşit la iveală detalii ale scandalului legat de intenţia Primăriei, în frunte cu primarul general, să încheie un contract de parteneriat public-privat cu o companie austriacă pentru amenajarea parcărilor cu plată în Chişinău. Primăria a propus CMC-ului să aprobe proiectul acestui contract în cadrul şedinţei din 10 decembrie anul trecut, însă primarul general, Dorin Chirtoacă, l-a retras, fără a oferi explicaţii.

Iar pe 18 decembrie, în „Monitorul Oficial” a fost publicată o notă informativă privind rezultatele concursului de selectare a partenerului privat pentru proiectul „Organizarea şi gestionarea parcărilor cu plată în mun. Chişinău”. Cîştigătoare a acestui concurs a fost desemnată compania „EME Parkleitsystem GmbH”. Primăria a încheiat un contract cu aceasta pe 3 decembrie 2015, adică pentru şedinţa CMC a fost propus spre aprobare nu proiectul contractului, ci contractul deja semnat. Însă primarul capitalei nu a primit girul CMC pentru a-şi pune semnătura pe document. Adică, Dorin Chirtoacă a comis abuz de serviciu şi şi-a depăşit atribuţiile.

Problema constă nu doar în formalităţi

În cadrul examinării documentului, consilierii au avut posibilitatea de a propune modificări în textul contractului, pentru ca acesta să fie avantajos pentru capitală şi locuitorii ei. Însă, în realitate, primarul general a semnat sub o nouă înşelăciune a secolului, ce ajunge la suma de 1 miliard de euro.

Şeful demis al Direcţiei transport public şi căi de comunicare, Igor Gamreţchi, a explicat această grabă prin faptul că, chipurile, ar expira termenul de 30 de zile, în care Primăria trebuia să semneze contractul, altfel ar fi urmat sancţiuni din partea companiei-cîştigătoare a concursului. În realitate, legislaţia moldovenească nu prevede obligativitatea încheierii contractelor după desfăşurarea tenderelor. Nici condiţiile de desfăşurare a tenderului, aprobate de CMC în 2014, nu prevedeau anumite termene pentru încheierea contractului.

Pînă la semnarea acestui contract, reprezentanţii „EME Parkleitsystem GmbH”, împreună cu adjunctul lui Igor Gamreţchi, Vitalie Butucel, se întîlneau cu membrii diferitor fracţiuni şi le povesteau despre noul proiect. Consilierii au menţionat că li s-a creat impresia că Butucel ar fi în rolul de avocat al austriecilor, asta deşi partea moldovenească era prejudiciată.

Amintim că esenţa contractului se reduce la faptul că oraşul, în persoana Primăriei, îşi oferă terenurile, construieşte parcări din contul bugetului municipal, le întreţine, inclusiv, iluminatul şi salubrizarea, scuteşte compania austriacă de taxe locale etc. Iar operatorul doar gestionează parcările. Totodată, veniturile obţinute sînt împărţite „echitabil”: Primăria primeşte 10%, iar „Parkleitsystem” – 90%.

Membrii fracţiunii comuniştilor le-au explicat detaliat oaspeţilor ce anume nu convine nici Chişinăului, nici chişinăuienilor. Reprezentanţii firmei „Parkleitsystem” nu au avut obiecţii.

Preşedintele fracţiunii comuniştilor și celor fără de partid, Vasilii Chirtoca, în cadrul şedinţei CMC din 12 februarie, a propus ca rezultatele tenderului să rămînă în vigoare, deoarece compania cîştigătoare nu poate răspunde pentru acţiunile primăriei noastre, însă trebuie modificate condiţiile contractului. Fracţiunea comuniştilor a pregătit o listă impunătoare cu modificări şi amendamente la contract. În primul rînd, a prevederilor ce contravin legislaţiei moldoveneşti şi bunului simţ.

Ce urmează a fi exclus din contract

În special, trebuie exclus dreptul operatorului de a amenda proprietarii de automobile care nu au achitat taxa de parcare în zona supravegheată de acesta şi de a bloca roţile acestor maşini cu ajutorul unor mijloace speciale. E curios că în acelaşi punct din contract este menţionat dreptul operatorului de a „evacua automobilele, în conformitate cu legislaţia”.

În cazul dat, furnizorul de servicii are dreptul de a stabili o taxă suplimentară pentru încălcările comise şi de a percepe o taxă pentru montarea şi demontarea mijloacelor pentru blocarea roţilor, evacuarea maşinilor şi parcarea lor, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Însă acest drept îl are doar poliţia. Dacă Primăria va oferi operatorului aceleaşi drepturi, atunci va fi încălcată legislaţia ţării noastre. Totodată, asemenea forme de pedepsire a contravenienţilor este învechită, deoarece există alte forme electronice de fixare a încălcărilor. Spre exemplu, similare celor ce sînt utilizate pentru fixarea încălcărilor în trafic.

Referitor la prevederile privind blocarea roților și evacuarea mașinilor, contractul conține condiții de utilizare și scoaterea mijloacelor speciale, evacuare a automobilului la o parcare specială și eliberarea acestuia proprietarului. Acestea, la fel, urmează a fi excluse din textul contractului. Desigur, pentru toate, operatorul planifică să perceapă bani. În opinia consilierilor, în acest document, în general nu trebuie să existe noțiunea de taxă suplimentară.

Varianta contractului semnat de Dorin Chirtoacă conține obligativitatea Primăriei de a aplana eventualele conflicte ce ar putea apărea din cauze nemulțumirii locatarilor clădirilor, asociațiilor de proprietari în condominium și a agenților economici de faptul că în apropierea caselor/clădirilor lor este amplasată o parcare cu plată. Însă Primăria nu trebuie să se ocupe de aceasta.

La fel cum nu este obligată să asigure (timp de 20 de zile de la semnarea contractului) accesul companiei la baza de date CRIS „Registru” pentru obținerea informației privind înregistrarea mijloacelor de transport, ai căror proprietari nu au achitat parțial sau complet plata suplimentară. Furnizorul serviciului intenționează să utilizeze aceste date pentru îmbunătățirea condițiilor aplicării dreptului la depunerea reclamațiilor și/sau demersurilor în instanță. Straniu că juriștii Primăriei nu au găsit contradicții la Legea privind protecția datelor personale. Totodată, conducerea CRIS „Registru” poate refuza să prezinte aceste date, fără a oferi explicații, iar Primăria va achita amenzi solide pentru nerespectarea contractului.

Autorii modificărilor la contract au propus excluderea prevederii, potrivit căreia Primăria va elibera la cererea furnizorului de servicii certificatele de urbanism pentru proiectarea parcărilor cu plată, va coordona documentația de proiectare, va elibera autorizații pentru construcția și funcționarea parcărilor, pe parcursul a cinci zile. Pentru toți solicitanții condițiile trebuie să fie egale.

Potrivit contractului, Primăria urmează să desemneze un funcționar care să se ocupe de respectarea obligațiilor contractuale, iar Primăria este obligată să comunice operatorului cui i-a delegat competențele. Acest punct conține o componentă de corupție.

O altă prevedere ce contravine legislației este faptul că Primăria este obligată, la solicitarea operatorului, să inițieze modificări în legislația Moldovei. Însă puterea locală nu are asemenea competențe. La examinarea a jumătate din lista obligațiilor incluse în contract, involuntar apare întrebarea – juriștii Primăriei sînt neprofesioniști sau toate acestea s-au făcut conștient, în favoarea companiei străine. Dacă e vorba de ultimul motiv, atunci de ce ei fac acest lucru?

Primări, de asemenea, s-a obligat să ofere locuri pentru amplasarea panourilor informative și să permită utilizarea suporturilor cu panouri informaționale privind rutele transportului public. În complexul serviciilor puterii locale intră și sesizările la organizațiile specializate, pentru a comanda curățarea copacilor ce prezintă pericol pentru securitatea mijloacelor de transport, pentru șoferi și pietoni și împiedică amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor cu plată. Sub acest pretext, ar putea fi tăiați jumătate dintre copaci de pe străzile capitalei, acțiune preferată a funcționarilor Primăriei în ultimi 10 ani.

Totodată, furnizorul de servicii este scutit de taxele și impozitele locale, legate de terenurile transmise în gestiune pentru parcări.

După expirarea acestui contract „minunat”, Primăria are dreptul să-l mai prelungească cu 25 de ani (cu aceleași condiții: 10% - Chișinăului, 90%- străinilor?).

Dacă Primăria își îndeplinește nesatisfăcător condițiile contractului legate de soluționarea litigiilor cu cetățenii și întreprinderile și cu obținerea informației de la CRIS „Registru”, atunci ea este obligată să prelungească contractul. Din aceleași motive, furnizorul poate cere compensarea pierderilor, ținînd cont de numărul locurilor la parcare, înmulțit cu tariful pe o oră, cu numărul orelor de lucru pe zi, numărul de zile și cu 0,25 pentru fiecare zi de întîrziere.

Dacă Primăria va decide să rezilieze contractul, atunci va fi obligată să achite o compensație pentru perioada rămasă în mărimea tarifului mediu pentru parcare pentru o oră, înmulțit cu numărul locurilor exploatate, cu numărul zilelor rămase și orelor de lucru pe zi și cu 25% din suma obținută.

Mai multe drepturi pentru Consiliul municipal

Consilierii din fracțiunea comuniștilor au mai propus un șir de alte modificări la contract. Spre exemplu, schemele de amplasare a parcărilor trebuie aprobate nu de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, Direcția generală transport public și căi de comunicare și Inspectoratul Poliției Rutiere, ci Consiliul municipal Chișinău.

În opinia autorilor modificărilor, inițial trebuie să existe un plan de amplasare a parcărilor, aprobat de CMC (terenurile sînt eliberate tot de CMC). Apoi, în baza acestuia, Primăria va transmite operatorului parcările, inclusiv amenajate de puterea locală în cadrul proiectului de reabilitare a străzilor din municipiu. O modificare importantă ține de folosirea terenurilor alocate pentru parcări – fără dreptul de privatizare și răscumpărare. Aceste terenuri sînt oferite doar pe termenul de valabilitate a contractului.

Toate formele de plăți, inclusiv cele legate de blocarea roților și evacuarea mașinilor, precum și plata suplimentară se propune a fi înlocuite cu taxa pentru parcare. Această taxă poate fi schimbată doar în baza hotărîrii CMC, cu frecvența de cel mult o dată pe an. Inițial, furnizorul a dorit să majoreze plata proporțional cu inflația.

Consumatorii au dreptul să reclame calitatea serviciilor nu doar în orele de lucru.

Drepturile pe care operatorul ar fi vrut să le preia de la poliție trebuie să rămînă doar ale poliției, iar furnizorul de servicii se poate doar adresa la poliție pentru ca față de contravenienți să fie aplicate sancțiuni. Compania de gestionare a parcărilor va soluționa de sine stătător și din contul său litigiile cu locatarii și agenții economici, dar nu Primăria.

Prețul problemei

În locul împărțirii „echitabile” a veniturilor în proporție de 10% - Primăriei și 90%- operatorului, consilierii municipali au propus să se țină cont de interesele capitalei. De aceea, în opinia lor, compania „Parkleitsystem” trebuie să transfere în bugetul municipal 10% din veniturile obținute lunar, pînă cînd acestea nu vor depăși 100 de milioane de lei. Cînd acestea vor fi între 100 și 500 ce milioane, cota transferurilor se va majora pînă la 25%. De la 500 de milioane pînă la 1 miliard de lei – 50%. De la 1 miliard pînă la 1,5 miliarde de lei – 75%. Peste 1,5 miliarde de lei – 85%.

Dacă Primăria va decide să rezilieze contractul, atunci compensația va trebui să fie nu pentru fiecare zi sau oră și loc de parcare, precum se arată mai sus, ci în mărime de 100 de milioane de lei. Însă achitarea se va face nu mai devreme decît după 60 de luni de acțiune a contractului.

Astfel, ar putea fi menținut echilibrul dintre interesele Chișinăului și compania străină care a cîștigat tenderul.
 

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load