X 
Criza energetică stiri: 1523
Cutremure stiri: 271
Preşedintele stiri: 3385

Miliardul a fost găsit în capitală. Primăria pregătește terenul pentru valorificarea acestuia (DOC)

7 dec. 2015,, 21:20   Capitala
24490 36
Foto: noi.md
Vladislav Bordeianu

Cînd la orizont începe să se întrezărească un miliard (sau mai multe) de euro, asemenea noțiuni ca patrie, onoare, conștiință, datorie față de societate nu înseamnă nimic, iar pentru alții în general încetează să mai existe. Altfel nu poate fi explicat comportamentul unor funcționari din Primărie și, probabil, consilieri din Chișinău. Unii funcționari sînt în asemenea măsură afectați de un virus necunoscut medicinii, că pe ei nu-i poate opri nici consecințele proiectului anterior al miliardelor – atît de mare e ispita.

Recent, au ieșit la iveală detaliile noului proiect de miliarde. Ce-i drept, nu este vorba de miliardul despre care se poartă discuții aprinse în societate. Noul proiect este și mai cinic și fără scrupule.

Conducerea Primăriei Chișinău, în frunte cu vicepreședintele „celui mai incoruptibil” partid din țară, liberalul Dorin Chirtoacă, solicită Consiliului Municipal Chișinău să adopte un proiect ce prevede transmiterea (sau dăruirea) unei companii străine a peste 1,1 miliarde de euro. Totodată, întreaga sumă va fi colectată direct de la cetățeni.

Așadar, „minunatul și nobilul” proiect al parcărilor cu plată din Chișinău.

Scopurile oficiale ale proiectului: ameliorarea situației ecologice, soluționarea problemei ambuteiajelor, amenajarea orașului etc.

Esența proiectului: Primăria transmite unui Operator comercial străin dreptul de a colecta pe teritoriul municipiului taxa pentru parcarea automobilelor. La prima vedere, scopurile sînt nobile, însă diavolul se ascunde în detalii.

Funcționarii și membrii comisiei din care fac parte cîțiva consilieri municipali de legislatura 2011-2015, care au propus adoptarea proiectului, au uitat însă să le relateze locuitorilor capitalei despre următoarele condiții ale acestui proiect „remarcabil”:

1. Compania austriacă – Operatorul nu este obligat să construiască sau să creeze ceva. Primăria este obligată să-i transmită cel puțin 27,5 mii de locuri de parcare construite din contul orașului, adică din contul mijloacelor orășenilor. Cu alte cuvinte, Primăria intenționează să permită firmei să colecteze bani pentru utilizarea a ceea ce oamenii și agenții economici din municipiu au construit din banii lor (p. 2.3-3.1-3.3;3.7;5.2.11 ale Contractului)

2. Primăria este obligată să repare din contul ei parcările, să le mențină într-o stare corespunzătoare, să asigure salubrizarea, curățirea de zăpadă, instalarea iluminatului. Totul, din contul orașului, fără dreptul de compensare! (punctele 3.6.; 5.2.17 - 5.2.18 din Contract).

3. Primăria este obligată să ofere din contul ei, dreptul la conectarea la rețelele inginerești necesare (p.5.2.14 din Contract).

4. Primăria este obligată să ofere suprafața necesară pentru panourile publicitare (p. 5.2.15 din Contract).

5. Primăria este obligată să scutească Operatorul de toate taxele și impozitele locale (p.6.4 din Contract).

6. Primăria, care nu are dreptul inițiativei legislative, este obligată la indicația Operatorului să inițieze proiecte de modificare a legislației Moldovei, pentru ca Operatorul să-și poată exercita obligațiile (p.5.2.13 din Contract).

7. Primăria este obligată să soluționeze de sine stătător și din contul propriu toate problemele legate de parcări cu locuitorii și persoanele juridice ale capitalei (p.5.2.4). Iar asemenea probleme vor fi o mulțime.

8. Primăria este obligată să-i asigure Operatorului accesul la informația din baza de date a CRIS „Registru” despre proprietarii mijloacelor de transport din RM (p. 5.2.5 din Contract). Nu e clar ce se va întîmpla în cazul în care CRIS „Registru”, invocînd Legea cu privire la protecția datelor personale, va refuza Primăriei să-i ofere informația solicitată.

9. Primăria este obligată să interzică și să nu permită privatizarea terenurilor pe care sînt amplasate parcările cu plată (p.6.2 din Contract).

10.Tariful pentru parcare: 15 lei pe oră în partea centrală a orașului, 5 lei – mai aproape de periferii (p. 4.1 din Contract și Regulament ).

11. Primăria are dreptul să obțină doar 10% din suma obținută de Operator (fără TVA).

12. Operatorul are dreptul să blocheze roțile și/sau să evacueze automobilele în cazul în care consideră că acestea sînt parcate incorect (p. 5.1.5 și 5.1.6 din Contract).

13. Pentru deblocarea roților și/sau evacuarea automobilului se achită o taxă suplimentară (p.5.1.8 din Contract).

14. Pentru a debloca roțile și/sau de a soluționa problema privind evacuarea automobilului, operatorul va primi apeluri telefonice de la 9.00 pînă la 17.00, doar în zilele de lucru (p.5.1.13 din Contract).

15. În cazul depășirii de către Operator a termenului de achitare în folosul primăriei, operatorul este obligat să plătească 0,1%, dar nu mai mult de 5% din suma datoriei (p. 9.2 din Contract).

16. Pentru încălcarea obligațiilor sale, Primăria este obligată să achite o amendă în mărime de 1,65 milioane de lei pentru fiecare zi ce depășește termenul de executare a obligațiilor sale (p.9.6-9.7 din Contract). De notat că printre aceste obligații sînt și unele ce nu depind în nici un fel de Primărie.

17. În cazul rezilierii contractului înainte de termen, la inițiativa Primăriei, administrația municipală trebuie să achite o amendă în mărime de 25% din costul proiectului pentru perioada rămasă (p.10.3 din Contract).

18. Termenul de valabilitate al contractului este de 25 de ani și este prelungit automat pe perioada reținerii de către Primărie în executarea obligațiilor sale (p.7.1;7.2;8.6 și 10.1 din Contract).

„Feriți-vă de greci, chiar și atunci cînd aduc daruri”

Mulți locuitori ai Chișinăului observă cu satisfacție crearea activă, în ultimele 18 luni, a locurilor pentru parcare în tot orașul. Mulți spuneau: „Iată, totuși fac ceva. Deja e un plus”. S-a constatat însă că toate aceste beneficii nu sînt pentru voi, dragi cetățeni, sînt pentru o structură prin intermediul căreia din buzunarele locuitorilor urmează a fi scos peste un miliard de euro.

Sărmanul Ostap Bender, de-ar fi fost viu, ar fi murit de invidie, aflînd despre asemenea scheme.

Primăria își oferă terenurile, construiește, repară, menține parcările din contul ei, inclusiv salubrizarea și iluminatul, scutește operatorul de toate taxele locale, achită din contul său toate litigiile și mai execută un șir de alte obligații. Însă pentru încălcări Primăria achită amenzi în mărime de 1,5 milioane de lei pe zi. Pentru toate acestea, partea Primăriei este de 10%.

Minunat proiect!? De ce sînt ascunse sumele pe care le va cheltui Primăria pentru acest proiect? Cîte mijloace sînt necesare pentru construcția, reparația și deservirea parcărilor? Există oare în general aceste estimări sau conducerea Primăriei vede doar miliardul? Vor acoperi oare cele 10% cheltuielile Primăriei?

De ce, din care considerente partea Primăriei constituie 10%, de ce nu 50 sau 90? E foarte simplu de calculat cota fiecărei părți. Este o sumă de cheltuieli (investiții) ale operatorului pentru procurarea utilajului, transportului, softului, activității de amenajare a parcărilor, întreținerea companiei pînă în momentul începutului rambursării mijloacelor, termene rezonabile de rambursare a investițiilor (spre exemplu, 5 ani) și un venit rezonabil, ce poate include și costul know-how (deși asemenea sisteme există în sute de orașe ale Europei și acestea pot fi procurate relativ ieftin).

Probabil, liberalii noștri europeni ar trebui să preia experiența Europei (directiva UE 93/37/ЕЕС), cînd în asemenea contracte de concesiune ponderea agentului economic constituie pînă la 10%. Posibil riscurile în Moldova sînt mai mari, să zicem de două ori, atunci ies 20%, însă în nici un caz 90%.

La concesionarea pentru dobîndirea petrolului și gazului, procentul operatorilor este cu mult mai mic. Totodată, operatorul investește 100% în tot ciclul de prospectare și extragere a petrolului și gazului.

De ce Primăria nu a studiat problema realizării acestui proiect de sine stătător? În majoritatea orașelor unde primarii sînt într-adevăr incoruptibili (iar primarul nostru se poziționează anume astfel), taxa pentru parcare este afacerea orașului, constituind pînă la 20% din toate acumulările la buget.

Nu există nicio problemă de a delega cîțiva specialiști la stagiere în unul dintre orașele europene (sau rusești), unde sînt implementate proiecte similare. După aceasta, să fie procurat softul, echipamentul și să înceapă proiectul din partea centrală a orașului, fapt ce va permite elaborarea unor variante optime pentru o realizare mai amplă a proiectului.

O altă variantă – selectarea unei echipe de manageri, care vor implementa proiectul. La un venit de 2 milioane de euro pe lună, 5% constituie 100 de mii de euro – aceștia sînt bani cu care poate fi angajată o echipă foarte impunătoare.

Problema poate fi soluționată cu 5%, dar nu contra 90%, pe care conducerea Primăriei vrea să le ofere (mai exact – să le ofere cadou). Toate aceste răspunsuri și variante de soluționare a problemei sînt la suprafață, pentru aceasta nu trebuie să fii un mare academician. Pur și simplu trebuie să dorești cu adevărat soluționarea problemei în beneficiul orașului și al locuitorilor lui, dar nu în detrimentul cetățenilor, urmărind exclusiv scopul de îmbogățire personală. Niciodată și nimic nu va fi construit și dezvoltat în această țară dacă banii vor fi obținuți doar distrugînd și furînd resursele obștești și cele de stat.

Proiectul, promovat cu ajutorul subalternilor săi de către primarul nostru incoruptibil, ridică multe semne de întrebare. În special, proiectele de acest fel, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie testat la componenta de corupție în instanțele corespunzătoare. În documentele prezentate consilierilor spre votare, asemenea concluzii nu există.

De asemenea, proiectul trebuie să obțină avizul Consiliului Concurenței.

Orice cetățean poate să-și pună întrebarea: ce e cu condițiile astea sălbatice ale contractului? De ce toate obligațiile le poartă Primăria, iar venitul în mărime de 90% îl obține Operatorul? De ce pentru Primărie sînt prevăzute amenzi de 1,5 milioane pe zi, iar pentru Operator amenda este limitată la 5% din suma datoriei? La noi în Moldova, rata de refinanțare este de 19,5%, adică, de 4 ori mai mare. Orice persoană fizică, nemaivorbind de o unitate comercială, visează să primească un credit cu 5%, chiar și în Europa.

Nu mai puține întrebări ridică și celelalte condiții ale contractului. Interdicția de privatizare a terenurilor, pe care este amplasată parcarea. Este o încălcare flagrantă a legislației privind privatizarea. Primăria nu are competența de a modifica legislația și hotărîrile Guvernului. În consecință apar mii de litigii judiciare și pierderi de milioane de lei pentru capitală.

Dreptul Operatorului de a bloca roțile și/sau evacua automobilul și de a percepe o taxă suplimentară pentru aceasta. Nici un organ, inclusiv poliția de patrulare, conform legislației în vigoare, nu are dreptul să blocheze roțile.

Potrivit contractului, Primăria nu are dreptul să înainteze pretenții privind personalul angajat de Operator. Putem să ne închipuim cum cetățenii străini bine făcuți, pe care îi va contracta Operatorul, se plimbă pe străzile și cartierele capitalei, își bat joc de locuitorii ei, iar conflictele (inclusiv în instanță) sînt aplanate de Primărie. Nimeni nu calculează ce sume presupune acest lucru.

Cum asemenea condiții au putut apărea în principiu? Nu trebuie să fii jurist pentru a înțelege că acestea constituie o gravă încălcare a drepturilor fundamentale la proprietate privată, prevăzute de legislația națională și Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

De ce mii de persoane urmează a fi privați de dreptul pentru obținerea a 90% de către o oarecare companie străină? De ce acești bani nu pot fi obținuți de municipalitate în condiții mult mai loiale?

Mai departe, ce facem cu parcările cu plată lîngă spitale și policlinici, lîngă școli și grădinițe, alte locuri publice? Pentru început, în regim de testare, poate să-i propunem primarului general să sară din mers din mașină, iar ulterior, ținînd cont de propria experiență, să privească multe lucruri altfel?

Probabil, înțelegînd toate acestea, primarul general nu vrea să semneze personal acest contract, dar îi propune Consiliului Municipal să-l împuternicească pe viceprimarul Nistor Grozavu. Apoi, Dorin Chirtoacă va arăta cu degetul spre colegul său Grozavu, care a semnat deja foarte multe în acest oraș.

Într-adevăr, problema parcărilor, ambuteiajelor și poluării atmosferei cu gaze de eșapament în oraș există și ea trebuie soluționată. Însă nu chiar într-o formă atît de barbară!

Problemele menționate constituie un ghem complicat de probleme, ce trebuie examinate și soluționate în complex, pentru a nu leza drepturile și interesele locuitorilor orașului, creînd condiții pentru suplinirea bugetului municipal. Sarcina Primăriei condusă de primarul general este să amelioreze viața orășenilor, dar să nu o complice sau să-i „jupoaie” în interesele unor companii străine. Un asemenea proiect necesită o examinare minuțioasă a tuturor detaliilor.

Centrul orașului, într-adevăr este supraaglomerat, iar în sectoarele rezidențiale situația nu este mai bună. Însă declararea tuturor parcărilor existente drept locuri cu plată nu este o soluție. Chiar și luînd în considerare taxa minimă de 5 lei pe oră, costul unei parcări pe noapte într-un sector rezidențial pentru 12 ore va constitui 60 de lei sau 1800 de lei pe lună. Ținînd cont de salariul mediu al doi membri ai familiei de 10 mii de lei pe lună, reiese că 20% din acesta va merge la Operatorul străin.

Parcările existente costă în medie 10 lei pe zi și, ca minimum, automobilul este supravegheat. Proiectul de miliarde nu prevede vreun sistem de pază.

Dacă acest proiect va fi implementat, în oraș se va crea un colaps rutier. Proprietarii de mașini nu vor achita cîte 60 de lei pe noapte, oamenii vor începe a căuta locuri gratuite și vor parca haotic, pe peluze și ronduri, în scările blocurilor etc. Vor fi ocupate toate locurile de-a lungul carosabilului. În final, vor fi multe locuri de parcare, dar contra plată, și de cîteva ori mai puține locuri pe carosabil, ceea ce va conduce inevitabil la crearea ambuteiajelor enorme. Iar cînd automobilul stă în ambuteiaj, degajările în atmosferă cresc de zeci de ori, prin urmare, situația ecologică se va înrăutăți.

Oare locuitorii se așteptau la una ca aceasta sau aceasta le-a promis Dorin Chirtoacă în cadrul campaniei electorale?

Centrul orașului, indiscutabil, trebuie decongestionat și trebuie soluționată problema parcărilor. Aici e oportun să vorbim despre locurile de parcare la prețul de 10-15 lei pe oră. Însă în sectoarele rezidențiale, la intrarea în oraș, în alte părți ale orașului este necesară construcția parcărilor multietajate. Una dintre condițiile acestei parcări este prețul accesibil.

Primăria trebuie să manifeste aici inițiativă, să aloce teren, să atragă parteneri financiari, să-i scutească de impozite, să prevadă alte facilități, astfel încît să îmbine interesul comercial al investițiilor cu prețul rezonabil pentru clienți. Mulți știu că parcarea din fața magazinelor Metro, mai ales în zilele de odihnă, se transformă în parcări pentru oaspeții capitalei, care își lasă acolo automobilele. Mai departe, ei se pot deplasa în oraș cu transportul public, care trebuie dezvoltat activ. Doar atunci va fi posibil să punem problema privind limitarea semnificativă a transportului în centrul capitalei.

Problema e complicată, dar poate fi soluționată. Civilizat, astfel încît majoritatea cetățenilor să fie mulțumiți. Însă astăzi noi vedem o tentativă de realizare a unui proiect exclusiv în interesele agentului comercial.

Propunem tutor celor care nu sînt indiferenți, care nu doresc ca funcționarii să se îmbogățească încă o dată din contul locuitorilor capitalei, care sînt împotriva scoaterii din țară a unui alt miliard de euro, să ocupe o poziție civică activă și să participe la dezbaterile pe marginea texului contractului dintre Municipalitate și Operator.

Textele contractului, regulamentului și avizelor le găsiți mai jos.

Vă rugăm să vă expuneți părerea. Comentariile, recomandările și propunerile dvs. vor fi transmise fracțiunilor respective din Consiliul Municipal Chișinău.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

După remanierile de cadre din guvern, situația
Cartea neamuluiКатрук Валерий
Balade despre strămoșiСандуляк Владислав