X 

Guvernul a aprobat proiectul celei de-a treia legi cu privire la organizarea activității notarilor

19 aug. 2015,, 17:30   Societate
3795 0
Правительство одобрило проект третьего закона о нотариусах
Foto: norma.uz
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței sale ordinare proiectul noii Legi cu privire la organizarea activității notarilor, a treia timp de 18 ani. Prima a fost adoptată în anul 1997, iar cea de-a doua – în 2002. Proiectul aprobat diferă de legea existentă, dar nu în mod principial. În prezent notarii pot să creeze asociații teritoriale, naționale și internaționale. În proiect se prevede deja crearea unei Camere a Notarilor. Anterior notarii erau numiți pe un teritoriu anumit reieșind din numărul populației.

Se propune ca notarii să fie numiți pe raioane reieșind din numărul populației, numărul actelor notariale și asigurarea independenței financiare a notarului. Și dacă prima condiție mai poate fi întrunită, atunci indicatorii din cea de-a doua și a treia practic nu pot fi calculați, deoarece nu se poate anticipa numărul actelor notariale, care vor fi perfectate de populația unui anumit teritoriu, precum și independența financiară a notarilor. Proiectul prevede crearea unui fond de susținere și a unui fond de asigurare a notarilor. În prezent notarii sînt obligați să informeze Ministerul Justiției despre absența de la locul de muncă mai mult de 7 zile lucrătoare consecutive. Se presupune că notarul se va afla la locul de muncă cel puțin 25 de ore pe săptămînă, iar dacă va absenta mai mult de 3 zile, va trebui să raporteze acest lucru Camerei Notarilor.

În cadrul ședinței în cauză Guvernul a aprobat și un șir de modificări și completări la legile ce reglementează activitatea judecătorilor și judecătoriilor. Astfel, s-au sugerat și completări la Legea privind organizarea judecătorească adoptată în anul 1995. Se prevede că în cazul acordării calificativului „insuficient” la evaluarea performanțelor președintelui (vicepreședintelui) instanței judecătorești acest lucru va servi drept motiv pentru demiterea acestuia din postul ocupat. În legea în vigoare acest lucru deocamdată servește drept motiv pentru examinarea chestiunii privind demiterea acestuia.

Articolul 24 al Legii cu privire la statutul judecătorului din 1995 este completat cu noile condiții pentru suspendarea mandatului judecătorului.

În articolul 23 al Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor din 2012 „Hotărîrea privind evaluarea performanţelor”, aliniatul (3) „În cazul stabilirii circumstanţelor … hotărîrea colegiului de evaluare constituie temei pentru iniţierea… procedurii de eliberare” cuvîntul „inițierea” se înlocuiește cu cuvintele „eliberarea din funcție”.
0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?