CNPF va obține copiile electronice ale registrelor deținătorilor de valori mobiliare

9 sep. 2014,, 13:30   Economie
3099 0
Foto: itar-tass.com
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) va primi toate copiile registrelor electronice ale deținătorilor de valori mobiliare, aflate în sistemul de ținere a registrului. Acestea vor fi transmite CNPF de către toți participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare din Moldova de către emitenții care dețin licența pentru desfăşurarea activităţii de ţinere a registrului, în baza horărîrii adoptate de CNPF în scopul asigurării executării art. 147 alin. (61) şi alin.( 62) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”, cu modificările ulterioare, informează NOI.md.

Prin hotărîrea sa, CNPF a prescris transmiterea ei în formă electronică prin intermediul canalelor securizate de transfer a copiilor electronice ale registrelor deținătorilor de valori mobiliare, aflate în sistemul de ținere a registrului, utilizînd cheia digitală, conform graficului stabilit în anexă, precum și a dispus transmiterea tuturor modificărilor operate în registrele deţinătorilor de valori mobiliare pe parcursul următoarelor zile lucrătoare.

A fost stabilit faptul că transmiterea datelor va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind integritatea, corectitudinea şi autenticitatea datelor din copia electronică a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare transmise, conform anexei.

Canalul securizat al transferului de date dintre sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare şi aplicaţia de pe serverul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, care va stoca informaţia transmisă, va fi creat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.


Cheile digitale de acces la canalul securizat al transferului de date vor fi transmise de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare persoanelor autorizate din cadrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi emitenţilor ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de ţinere a registrului în folosinţă temporară, prin semnarea unui act de predare-primire, cu obligativitatea restituirii acestora în cazul încetării activităţii.

Participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi emitenţii ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de ţinere a registrului vor prezenta Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Fişa pentru fiecare emitent de valori mobiliare, care va conţine informaţia privind contractul de ţinere a registrului încheiat cu emitentul, registratorul independent de la care a fost preluat registrul, divergenţele existente în registru la momentul transmiterii copiei electronice a registrului, precum şi cele constatate pe parcursul ţinerii acestuia etc.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?