Construcţiile în Moldova vor fi executate conform Codului

13 iun. 2014,, 09:00   Economie
10848 0
Foto: rdstr.ru
Olga MARCENCO

Proiectul Codului urbanismului şi construcţiilor, elaborat timp de cîţiva ani de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţilor, a fost trimis Guvernului spre examinare. În cadrul audierilor publice, funcţionarii şi reprezentanţii ramurii construcţiilor au ajuns la concluzia că adoptarea acestui document nu mai poate fi tergiversată. Participanţii profesionişti pe piaţă spun că acest document este foarte necesar, deoarece în Moldova pînă în prezent nu există niciun document, în baza căruia ar funcţiona ramura construcţiilor. Codul trebuie să actualizeze şi să reglementeze legislaţia în domeniul construcţiilor şi urbanismului şi să scape piaţa de antreprenorii neoneşti.

Lupta cu umbra

Principalele două legi din domeniul construcţiilor „Cu privire la urbanism şi amenajarea teritoriului” şi „privind calitatea în construcţii” – au fost adoptate în 1996. Ambele au fost actualizate de cîteva ori, însă în varianta existentă nu mai fac faţă cerinţelor actuale. La iniţiativa organizaţiilor profesionale din domeniul construcţiilor, precum şi a experţilor străini, Ministerul Construcţiilor a iniţiat, în 2012, elaborarea unui pachet de acte legislative noi pentru reglementarea procesului de construcţii. Asta cu atît mai mult cu cît, în ratingul BM „Doing Bussines”, Moldova ocupă poziţii nu atît de bune în domeniul obţinerii documentelor pentru construcţii.

Ministrul adjunct al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Anatolie Zolotcov spune că, astăzi, în Moldova, multe probleme în domeniuil construcţiei apar din cauza interpretării neunivoce a normelor legale, de aceea legislaţia trebuie unificată. „Codul va stabili o bază legală unică de reglementare a relaţiilor în domeniul planificarii şi urbanismului, executării lucrărilor de construcţie şi montaj, asigurarea calităţii în construcţii, a materialelor, exploatării anexelor, certificării profesioniste a întreprinderilor, efectuarea controlului de stat, eliberarea autorizaţiilor etc.”.

Potrivit directorului direcţiei arhitectură, proiectare, urbanistm şi planificare teritorială din cadrul ministerului, Sergiu Munteanu, Codul cuprinde două volume (privind dezvoltarea teritoriilor şi privind urbanismul) – peste 600 de articole şi peste 20 de anexe.

Companiile vor trebui să-şi cîştige reputaţia

Noua lege este menită să facă ordine în răndurile companiilor de construcţii. Toate firmele vor primi nota unei comisii speciale, care va decide care dintre este îşi va putea continua activitatea. „În ţara noastră activează peste două mii de companii de construcţii, însă, din păcate, nu toate firmele au specialişti certificaţi, echipament, - spune Anatolie Zolotcov. – Este, de exemplu, o firmă cu doi angajaţi, care construieşte clădiri cu 9-10, ba chiar cu 20 de etaje. După aprobarea acestul Cod, nu va mai exista haos, iar de proiectele mari se vor ocupa doar companiile ce deţin certificat de calificare profesională şi o reputaţie bună”.

Odată cu introducerea Registrului calificării profesionale a firmelor de construcţii va fi creat şi sistemul de clasificare a companiilor (listele oficiale) pe tipurile de activitate, mărimile comenzilor etc. Adică vor fi verificaţi toţi specialiştii firmei şi mecanismul de funcţionare a ei. După aceasta va fi decis ce şantiere va prelua compania concretă. Astăzi, pentru fiecare firmă trebuie de găsit locul ei şi de indicat ce tip de activitate practică aceasta: lucrări de construcţie şi montaj pentru clădirile multietajate, lucrări de montaj electric, construcţia podurilor, drumurilor etc.

Reprezentanţii ministerului menţionează că deţinătorii certificatului vor putea activa pe piaţă fără licenţă. Totodată, acestor firme le va fi mai uşor să participe la tendere, atît locale, cît şi internaţionale. Singurul dezavantaj e că aceste companii vor trebui să achite certificarea, care nu este o plăcere ieftină.

De asemenea, ministerul propune sporirea controlului pe piaţa materialelor de construcţie şi crearea unui Registru al inginerilor în construcţii. Aceşti specialişti vor putea fi angajaţi doar dacă ei vor deţine autorizaţia eliberată de către autorităţi.

Numărul de autorizaţii se va reduce

Funcţionarii afirmă că datorită noului document, „procesul de obţinere a autorizaţiilo va deveni clar şi transparent. Va fi întocmită o listă unică de documente necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie, care se va reduce semnificativ. De asemenea, vor fi reduse termenele pentru toate procedurile necesare. Se va micşora şi fluxul documentelor. Codul urbanismului prevede reducere plăţilor pentru autorizaţia de proiectare şi cea de construcţie.

De asemenea, Codul le va oferi autorităţilor locale competenţe suplimentare, dar şi le va cere şi o responsabilitate mai mare. De exemplu, funcţiile inspecţiei în construcţi vor fi transmise parţial primăriei. Astfel, autorităţile locale nu doar vor elibera autorizaţii de construcţii, dar şi le vor verifica, precum şi vor răspunde de calitatea lucrărilor, conform legii. Acum se întîmplă că inspecţia amendează contravenienţii, iar persoanele responsabile de la primărie continuă să lucreze nepedepsite. Reprezentanţii ministerului sînt convinşi că toate aceste modificări vor contribui la lupta cu construcţiile ilegale, ce înfloresc în toată ţara.

Clădirile nu doar vor fi construite, ci vor fi exploatate, iar apoi demolate

Potrivit autorului proiectului de lege, inginerului Ion Raileanu, în document este clar descrisă şi simplifictă la maxim procedura de construcţie a clădirii – de la elaborarea proiectului pînă la darea ei în exploatare, sub controlul strict al calităţii din partea statului. „Printre noutăţi este capitolul privind exploatarea clădirii, „ciclul vieţii” şi procedura de demolare. Clădirea trebuie să aibă paşaport tehnic, similar cu cel al automobilelor. Pînă în prezent, aceste acţiuni se aflau într-un vid juridic”.

Cu alte cuvinte, toate clădirile din ţară vor trebui să obţină cîte un paşaport, în care va fi introdusă informaţia de la proiectare pînă la înălţare. Totodată, vor fi introduse modificări legate de reconstrucţie. Adică replanificarea apartamentului, balconului etc. va deveni cu mult mai dificilă. Funcţionarii şi participanţii pe piaţă sînt convinşi că trebuie adoptate măsuri urgente pentru reducerea riscului seismic în construcţii. Astfel, a fost calculat că din cauza diferitor modificări a construcţiilor, în cazul unui puternic cutremur, din 30% din clădirile examinate, construite în conformitate cu normativele, 3% vor fi distruse complet, 6,5% vor avea nevoie de reparaţie capitală şi 20,5% - de reparaţie curentă. Pagubele estimate – 12 miliarde de lei.

Ion Raileanu spune: ”Este foarte important că, în sfîrşit, a fost descrisă şi procedura de demolare a clădirilor după expirarea termenului lor de exploatare. Cel mai important este că s-au implicat şi cei de la Consiliul de Securitate şi protecţie a mediului. Ei au indicat ce materiale şi cum să fie utilizate după demolare”.

De asemenea, a fost descrisă procedura de demolare a construcţiilor ilegale. Lipsa normelor în acest domeniu a condus la faptul că primăriile au devenit impotente în lupta cu construcţiile ilegale”.

Dezvoltarea teritoriilor pe vechi şi pe nou

Noul document trebuie să creeze condiţii şi pentru dezoltarea corectă a terutoriilor în general, „Acum aceasta e o problemă, deoarece majoritatea localităţilor (98% din sate şi 65% din oraşe) se dezvoltă fără planuri urbanistice şi zonale, iar în consecinţă, apar construcţii haotice şi majorarea numărului de construcţii ilegale, - spune Sergiu Munteanu. – Noi vom obliga localităţile să aibă asemenea documente. Totodată, a fost introdusă o nouă noţiune de „schemă regională de planificare”, care corespunde standardelor, utilizate în UE şi care va funcţiona în baza planurilor generale a oraşelor”.

Cu alte cuvinte, legislaţia urbanistică este menită să asigure drepturile şi libertăţile omului: la locuinţă; la utilizarea mijloacelor sale în activitatea antreprenorială; la serviciile medicale, la asigurare socială, la cultură etc. Iar funcţionarii promit să reanimeze sistemul de acces echitabil la aceste bunuri şi să majoreze mereu suma lor. Şi să verifice strict ca lotul alocat pentru construcţia şcolii să nu fie transformat apoi într-un bloc locativ etc.

Noul document reglementează particularităţile contrucţiilor intercalare. Ni se prmite că acestea vor fi accesibile doar pentru obiectivele sociale – grădiniţe, şcoli, policlinici.

Potrivit estimărilor funcţionarilor, costul estimativ al elaborării planului pentru un sat costă circa 160 mii de lei, iar pentru oraş – circa 240 mii de lei. În general, pentru asigurarea localităţilor cu documentaţie urbanistică sînt necesare 14,9 mil. euro.

Conform programului elaborat de minister, responsabile de planurile urbanistice generale sînt autorităţile locale. Finanţarea va fi efectuată din contul bugetului de stat, a bugetelor locale, a investiţiilor private şi sprijinului din partea instituţiilor financiare internaţionale.

Constructorii se află la răscruce

Expertul în domeniul construcţiilor, Mihail Onu, a criticat în cadrul dezbaterilor publice Codul şi a spus că au mai rămas întrebări. Documentul enorm – aproximativ 900 de pagini – nu soluţionează unele probleme ale controlului de stat, ale contracarării construcţiilor ilegale, precum şi a achiziţiilor publice, unde sînt prezente peste 30% din construcţii.

Şi geodeziştii au întrebări. Reprezentantul cadastrului a declarat în timpul audierilor că articolele privind planificarea teritorială şi urbană nu sînt coordonate cu legislaţia în vigoare – în domeniul sistemului georafic naţional de coordonate. Din această cauză, noile proiecte nu vor putea fi introduse în actualul sistem electronic cadastral.

Preşedintele Uniunii arhitecţilor Iurii Povar a declarat că, din păcate, în pofida faptului că ministerul a examinat peste 500 de propuneri de la diferite organizaţii şi ministere, adoptînd în noua redacţie a Codului 80% din acestea, Ministerul Construcţiilor nu a luat în consideraţie amendamentele arhitecţilor.

Alţi constructori spun că sînt întrebări şi în privinţa certificării. „Cine va face totul şi în ce temei? Reiese că firmele de construcţie se vor afla sub controlul total al persoanelor cu funcţii de răspundere, activitatea cărora deja provoacă un şir de pretenţii. Iar ramura afectează zeci de mii de oameni. Nu e clar, de ce sînt create bariere pentru întreprinderile mici şi mijlocii? În final, toate aceste va însemna majorarea costului lucrărilor de construcţie şi a preţurilor la locuinţele şi aşa scumpe”.

Preşedintele Federaţiei patronatelor în construcţie „Condrumat”, Pavel Caba a conclutionat că, oricum, a fost făcută o muncă enormă. „Acum este important să elaborăm mecanisme, în baza cărora va fi implementat noul Cod, altfel el riscă să rămînă pe hîrtie”. Iar funcţionarii au adăugat că în parlament va fi necesar să fie prezentate şi Codurile administrativ şi penal, pentru a înăspri pedepsele pentru încălcările pe piaţa construcţiilor şi a majora semnificativ sancţiunile pentru încălcări. Alstfel, consideră cei din minister, nu vom obţine disciplină în domeniul construcţiilor.
0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, în contextul intemperiilor?