Dilemă pentru Moldcarton: să moară ori să trăiască

Dilemă pentru Moldcarton: să moară ori să trăiască

Anghelina Taran

Odinioară o întreprindere avansată și unică pentru țara noastră, astăzi Moldcarton S.A. se scufundă dezonorant în abisul insolvabilității. 

Acum doi ani și jumătate, NOI.md scria că, din această cauză, 800 de angajați ai întreprinderii nu-și pot primi banii încă din anul 2009. Datoria totală față de colectiv este de 13 milioane de lei. În același timp, niște afaceriști scoteau de la întreprindere camioane încărcate cu structuri metalice tăiate și părți din echipamentele demontate. Însă nici colectivul, nici administratorul  insolvabilității nu aveau acces la acest teritoriu păzit. De atunci, istoria gigantului ”naufragiat” a căpătat o nuanță de detectiv, din care au apărut ”urechile” unor cunoscuți figuranți ai unor dosare penale de rezonanță.  

Dragostea efemeră a investitorului  

Întreprinderea de producere a cartonului pentru straturile plate ale cartonului gofrat și produse de ambalaj a fost construită în orășelul Sîngera în 1989 (pe timpurile Uniunii Sovietice, cu anvergura-i caracteristică), în republică nu a mai existat alta la fel. În 1995, ea a fost reorganizată în societatea pe acțiuni Moldcarton, iar în 2000 – privatizată. Pachetul de 89,06% acțiuni a fost procurat de compania elvețiană Gasitera Suisse AG (aparține grupului internațional ”Itera”) contra $ 2,15 mil., intrată în drepturi de proprietar în 2002. Obligațiunile asumate de cîștigătorul concursului de privatizare constituiau $ 11 mil. pentru o perioadă de cinci ani. Noul proprietar a lansat întreprinderea înnoită în 2003, timp de doi ani aceasta a lucrat cu succes, inclusiv pentru export. Apoi au apărut pierderi și, în septembrie 2009, întreprinderea și-a încetat activitatea.  

În 2009 «Itera» a pierdut interesul pentru acest activ și a declarat oficial că din 16 iunie 2009 pachetul de 10 604 505 acțiuni (89,063%) Moldcarton S.A. a trecut în proprietatea companiei Major ASSETS LTD, înregistrate într-un off-shore din Belize. În Moldova, interesele ei erau reprezentate de compania cu capital străin Famir Group, fondată de Emanuil Grinșpun.  

În 2010, a început procedura de insolvabilitate a întreprinderii Moldcarton, inițiate de furnizorul de apă Apă-Canal Chișinău S.A. Instanța de judecată a aprobat creanțele creditorilor față de această întreprindere în sumă de cca 125 mil. lei. Situația ar fi putut fi soluționată reușit, cu satisfacerea creanțelor tuturor creditorilor (bugetul de stat, angajații, agenții economici) din contul comercializării valorilor mobiliare aflate la bilanțul întreprinderii.  

Misterul cambiilor rusești  

Cum s-a mai spus, la 16 iunie 2009, acțiunile de carton și-au schimbat proprietarul. Și la doar două zile – pe 22 iunie 2009, Veaceslav Ciumacenco, director general al Moldcarton S.A. , încheie un contract de procurare de la Major ASSETS LTD a 66 de cambii ale companiilor energetice ruse în sumă totală de 755 624 181,55 ruble rusești (pe atunci calculate în moneda RM, erau 271 344 643 de lei) cu termenul de scadență în anii 2009-2019. Achitarea cambiilor era preconizată pentru finele lui 2014. Tranzacția pare suspectă, deoarece, la acea vreme, combinatul deja era plin de datorii. Dar existența cambiilor îmbunătățea bilanțul contabil al cumpărătorului, și grație acestui fapt putea fi luat un credit. Acțiunile transmise au fost puse spre păstrare într-o celulă  bancară la Moldindconbank. Creditul a fost contractat la aceeași bancă, dar se știe deja că cel mai mare producător de carton din Moldova așa și nu a fost salvat. 

La 1 septembrie 2010, Curtea de Apel economică l-a numit pe Oleg Tabuncic administratorul insolvabilității. Acesta, în conformitate cu legea, a cerut imediat de la conducere să-i fie transmise toate bunurile care aparțineau  Moldcarton S.A. În locul fostului director general deja venise Igor Popov. Dar cambiile, în sumă de peste 755 mil. ruble dispăruseră fără urmă…  

În mai 2011, aceeași instanță a anulat contractul de vînzare-cumpărare a cambiilor, încheiat de Moldcarton S.A. și Major ASSETS LTD, deoarece aceste valori mobiliare nu aveau garanții financiare, căci emitenții lor erau agenți economici din străinătate, a căror situație financiară nu putea fi verificată. Adică cambiile trebuiau întoarse. 

În 2015, administratorul insolvabilității s-a adresat, în numele întreprinderii, Inspectoratului de Poliție al sectorului Botanica cu rugămintea de a-l trage la răspundere penală pe Popov pentru deturnarea proprietății, fapt care a cauzat daune în proporții deosebit de mari. Apoi dosarul a ajuns la procuratura Botanica. S-a stabilit că, în februarie 2010, conducătorul întreprinderii le-a încredințat subalternilor săi – contabilului și directorului tehnic, care aveau acces la celula bancară, să scoată cambiile din safeu și să i le transmită lui personal. Din spusele contabilului, directorul a explicat aceasta prin faptul că valorile mobiliare trebuie demonstrate în ședința de judecată (pe atunci întreprinderea era implicată în mai multe litigii), dar, din această cauză, nu a fost întocmit niciun act, nici măcar o recipisă. Cel de-al doilea angajat a confirmat că, în momentul scoaterii actelor din safeu, erau prezenți toți trei.  Iar directorul a spus că niciodată nu a primit de la contabil cambiile. Ancheta a concluzionat că nu există dovezi cum că directorul ar fi primit cambiile.  

Noii proprietari  

În prezent, Moldcarton S.A. este doar ”o persoană juridică”, în timp ce bunurile sale ”trăiesc” o viață separată, proprietarul lor fiind ICS Lidiana Lux S.R.L. Apariția acesteia este motivată prin faptul că producătorul de carton a contractat un credit de la Moldindconbank, pentru care a pus în gaj toate bunurile sale mobile și imobile. Banca și-a cesionat dreptul în folosul companiei Lidiana Lux. Astfel, o companie total necunoscută a devenit proprietara Moldcarton S.A. Prin două contracte, aceasta a intrat în posesia a tot ce aparținea întreprinderii, cu excepția cîtorva mașini vechi. La rîndul său,     Lidiana Lux a transmis o parte din imobile companiei ICS BN Proalim.

Recent Judecătoria Buiucani, care examinează dosarul lui Veaceaslav Platon, învinuit de escrocherii la Banca de Economii (BEM), a dispus confiscarea  bunurilor ce aparțin mai multor companii, printre care figurează și BN Proalim.

Aceste două companii, obținînd în proprietate active serioase, au contractat de la BEM credite mari, pe care nu le-au rambursat. BEM a început să-și exercite dreptul de gaj, pretinzînd 226 mil. lei, și a încheiat un contract de cesiune cu o companie afiliată lui Ilan Șor – Roseau Alliance LLP, înregistrată în Marea Britanie (probabil, expres în acest scop). Dar deoarece în anul 2011 administratorul insolvabilității, Oleg Tabuncic, a contestat actele de transmitere a bunurilor Moldcarton S.A către ICS Lidiana Lux, imobilele au fost sechestrate. Roseau Alliance LLP a fost invitată să participe la ședințele de judecată, însă, ulterior, contractul de cesiune a fost reziliat și, în decembrie 2015, compania din Marea Britanie a fost lichidată. 

Ajuns la Curtea Supremă de justiție, acest dosar a fost întors de două ori Curții de Apel spre reexaminare. Și astăzi se află pentru a treia oară în instanța de judecată de gradul întîi. Prima dată a avut cîștig de cauză reclamantul, a doua oară – pîrîtul. Dar pîrîtul însuși (ICS Lidiana Lux), prin decizia Judecătoriei Botanica, urmează a fi lichidat.  

Sărbătoarea s-a terminat   

Compania Lidiana Lux, intrată în drept de proprietate asupra bunurilor  Moldcarton S.A., a început să comercializeze activ ”fierul vechi”, profitînd de faptul că sechestrul asupra  bunurilor mobile a fost pus de judecător cu întîrziere. Dar, cum se vede, în perioada acestei activități tumultoase, ea ”a uitat” să achite TVA. 

Inspectoratul Fiscal de Stat din municipiul Chișinău a efectuat un control planificat al respectării legislației privind achitarea TVA de către Moldcarton S.A. în perioada 1 septembrie 2009 – 30 aprilie 2010. În consecință, s-a descoperit o diminuare a sumei de achitare a impozitului pe valoare adăugată cu…  39 mil. 744 mii 658 de lei. Vă închipuiți, atunci ei au comercializat metal de o atare sumă! La 8 decembrie 2010, a fost luată decizia de a recupera de la proprietar în folosul bugetului de stat suma de 39 744 658 de lei. 

Pe 5 mai 2011, a început urmărirea penală a companiei Lidiana Lux pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Judecătoria Botanica a decis, ca pedeapsă, lichidarea persoanei juridice ICS Lidiana Lux (cu excepția pagubelor aduse bugetului de stat). A fost numit un lichidator al companiei. Dacă creditorii Moldcarton S.A. vor avea cîștig de cauză, Lidiana Lux va fi obligată să întoarcă tot ce i-a transmis combinatul, inclusiv bunurile scoase afară, dar, concomitent, ea va deveni creditorul Moldcarton S.A, dat fiind că a cumpărat datoria de la MICB. Ca o ultimă soluție, restanțele pentru echipamentele inexistente vor putea fi compensate prin dreptul de revendicare.

Deocamdată, judecata nu a pus punct în cazul anulării actelor de transmitere a bunurilor Moldcarton S.A. către Lidiana Lux și creditorii sînt în așteptare. Cel mai mare creditor al combinatului este furnizorul de energie electrică Gas Natural Fenosa.

Ce s-ar putea face acolo

Pînă cînd roata morii sistemului judiciar se rotește lent, unul dintre creditori propune variante de utilizare a acestui teritoriu vast – 33 ha și a suprafețelor de producere de 93 de mii de metri pătrați. Una dintre propuneri ar fi crearea acolo a unui parc industrial. Semion Alioșinschi, șeful companiei de consulting Elitat, captivat de această idee, chiar a comandat la ÎS ”Calea ferată a Moldovei” devizul de cheltuieli pentru restabilirea căilor feroviare de acces, iar cu centrul de proiectare Ceproserving a negociat un proiect de dezmembrare a echipamentelor inutile (cazanul pentru combustibil lichid, rețeaua aeriană de încălzire etc.).  

În acest parc industrial ar putea fi amplasată și o hală de producere a cartonului, prin lansarea unui nou proiect (fără a reanima vechea întreprindere). Ar putea fi creată o întreprindere mixtă Moldcarton S.A.+ ОАО «Светлогорский ЦКК» din Belarus, care în prezent pregătește lansarea unei întreprinderi de producere a celulozei albite și ar putea furniza întreprinderii moldovenești materie primă pentru producerea diverselor ambalaje, inclusiv pentru întreprinderile din industria alimentară (în Moldova există suficiente de acest fel). Ar fi un proiect de valoare reală, luat ”de la zero”, deoarece echipamentele de care dispune Moldcarton S.A. nu prezintă interes (ele au fost proiectate pentru volume mari, ce pot deservi întreaga regiune).    

«În anii 2013-2014 am comunicat cu 17 companii mondiale din industria celulozei și a hîrtiei, le-am transmis imagini și spoturi video despre întreprindere, am specificat dificultățile și am propus să colaborăm, relatează Semion Alioșinschi. Cel mai insistent am apelat la compania americană   International Paper (volum de vînzări - $ 28 mld., egal cu patru PIB-uri ale Moldovei) și ”fiica” ei din Rusia.  Însă International Paper a investit în Turcia, în 2014. Nu mai are nevoie de o producere analogă în Moldova învecinată.    Asta cu privire la climatul investițional din țara noastră».

Un alt proiect pentru investitorii străini ține de procesarea deșeurilor, care s-ar putea face folosind experiența Belgradului. În septembrie 2017, compania niponă ITOCHU Corporation, împreună cu cea franco-belgiană GDF Suez, au cîștigat tenderul și au fondat un parteneriat public-privat cu autoritățile Belgradului. Acest proiect presupune construirea și exploatarea întreprinderii de procesare a deșeurilor și producere a surselor regenerabile de energie electrică și termică. Este vorba despre 340 de mii de tone de deșeuri municipale pe an (66% din toate deșeurile formate la Belgrad). Din această cantitate de DMS poate fi obținut un consum de energie echivalent cu cel necesar pentru cca 30 de mii de gospodării casnice. În cadrul proiectului, va fi închisă și recuperată gunoiștea existentă Vincea, dar și construit și exploatat un poligon controlat cu filtrat și o hală de prelucrare a 200 de mii de tone de deșeuri de construcție și demolare a clădirilor. Un asemenea proiect ar fi util și pentru municipiul Chișinău.  

În Marea Britanie, ITOCHU, în tandem cu GDF Suez, deja a implementat patru proiecte analogice de procesare cu un volum total de 1,3 mil. tone anual. În comunicatul de presă ITOCHU Corporation din 2 octombrie se spune că în baza experienței acumulate în cadrul proiectelor de gestionare a deșeurilor în Marea Britania și Serbia, compania intenționează să-și extindă prezența în Europa Centrală și cea de Est, Orientul Apropiat și Asia, în regiunile unde există cerere pentru sursele ecologice și pure de energie. Moldova de ce n-ar atrage un asemenea investitor?  

Ce va fi în locul Moldcarton S.A.

Desigur, se poate aștepta finalizarea procesului de insolvabilitate. Însă oricum va apare întrebarea „Ce se va întîmpla cu acest teritoriu enorm (33 ha și cele 93 mii m.p. de suprafețe de producere aflate aici)? Statul, în persoana Agenției de Proprietate Publică sau a Ministerului Economiei, ar putea să-și asume inițiativa de creare a unei noi societăți pe acțiuni pentru un proiect investițional și să atragă investitori. 

«Viitorii parteneri pot fi de două tipuri: cei tehnico-tehnologici, cum este «Светлогорский ЦКК», și cei financiari, spune Semion Alioșinschi. Pe primii noi îi invităm să vină cu propriile tehnologii și piețe de desfacere, căci bani putem găsi în altă parte. Realiști și pragmatici, noi înțelegem că, în condițiile noastre, implementarea proiectelor investiționale mari fără implicarea statului este imposibilă. Însă noi așteptăm nu investițiile statului, ci participarea lui ideologică, ale cărei forme concrete pot fi diverse, ținînd cont de experiența mondială.»

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load