În Moldova, va fi precizată procedura de vînzare a acțiunilor de către acționarii netransparenți ai băncilor

În Moldova, va fi precizată procedura de vînzare a acțiunilor de către acționarii netransparenți ai băncilor

În legislația Republicii Moldova urmează să fie introduse amendamente, care vor permite prevederea în mod clar a procedurii de anulare, emitere și vînzare a acțiunilor băncilor, deținute de acționari netransparenți.

În special, acest lucru este prevăzut în amendamentele la Legea pieței de capital și la Legea instituțiilor financiare, elaborate de deputații Parlamentului Andrian Candu și Ștefan Creangă, care au înregistrat proiectul de lege în Parlament, pe 31 octombrie, curent.

Documentul prevede, în special, includerea în Legea pieței de capital a unui nou articol "Procedura de anulare, emitere și vînzare a unui pachet de acțiuni din capitalul social al băncii, care are loc cu nerespectarea cerințelor înaintate privind calitatea acționarilor". Aceasta detaliază acțiunile Comisiei Naționale pentru Piața Financiară a Băncii Naționale a Moldovei și a organelor executive ale băncilor, ai căror acționari sînt netransparenți, necorespunzători.

Autorii proiectului de lege au menționat că cadrul actual de eliminare a acționarilor necorespunzători a dat naștere unor probleme semnificative la realizarea acestora în practică, generînd mai multe riscuri conexe.

Unul dintre acestea reprezintă riscul juridic, legat de procedurile de implementare a prevederilor actuale, ținîndu-se cont de faptul că legislația nu reglementează detaliat procedura de anulare, emitere și vînzare a participațiilor acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor.

Un alt risc la care sînt expuse băncile este riscul decapitalizării acestora, deoarece băncile au obligația de a răscumpăra acțiunile nevîndute într-o perioadă relativ scurtă de timp cu diminuarea concomitentă a capitalului și de achitare a compensațiilor acționarilor eliminați.

Ținînd, totodată, cont de cele menționate, precum și de necesitatea asigurării stabilității financiare a sectorului bancar, consolidarea prerogativelor regulatorului pieței de capital, aferente gestionării riscurilor ce țin de anularea, emiterea și vînzarea acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor, constituie un obiectiv de maximă importanță.

Proiectul de lege elaborat completează cadrul juridic existent, și anume Legea privind piața de capital cu prevederi ce reglementează etapele și procedurile de anulare, emitere și vînzare a cotei participațiilor la deținerea capitalului bancar social cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului.

Prezentul proiect de lege a fost elaborat ținînd cont de recomandările Fondul Monetar Internațional aferente reevaluării acționariatului bancar și a stabilirii beneficiarilor efectivi. Un concept similar este propus și pentru domeniul de asigurări.

Proiectul de lege vine cu o procedură coerentă de vînzare a acțiunilor noi emise de către bancă, care determină expres criteriile de stabilire a prețului acțiunilor scoase în vînzare, termenele de vînzare a acțiunilor respective, condițiile de prelungire a acestora, precum și stabilește procedura de compensare a foștilor acționari.

 

În vederea eliminării riscului de decapitalizare a băncilor proiectul de lege prevede eliminarea anulării obligatorii a acțiunilor. Totodată, pentru a stimula vînzarea acțiunilor de către acționarii suspendați, pe lîngă cele 3 luni acordate de Legea instituțiilor financiare pentru renunțarea la acțiunile lor, proiectul de lege vine cu o perioadă de prelungire cu încă 3 luni, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau dacă există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci cînd a fost identificat un achizitor potențial al acțiunilor expuse pentru vînzare, caracterul potrivit și adecvat al calității căruia nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire a termenului.

La orice etapă, acțiunile noi emise pot fi achiziționate numai de către persoanele care au o autorizație prealabilă din partea BNM. Mijloacele financiare, provenite din vînzarea acțiunilor nou emise trebuie transferate într-un cont temporar, deschis în mod special de către bancă în acest scop.

Cu respectarea principiului proporționalității, mijloacele bănești provenite din vînzarea acțiunilor nou emise, minus sumele acumulate, dar neachitate a amenzilor, cheltuielile de vînzare, inclusiv taxele, comisioanele, achitările sînt înregistrate în conturile foștilor deținători ai hîrtiilor de valoare. Aceste prevederi vor fi aplicate fără a aduce prejudicii în cazul aplicării legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load