Europa unită: provocările timpului și perspective (partea 2)

Europa unită: provocările timpului și perspective (partea 2)

Veaceslav Matveev

(Continuare. Începutul aici)

Proiectul degradării politice a Europei se apropie de finalul său logic

Migrația, subvenționată și reglată de anumite centre, cluburi și societăți de tip închis, a deteriorat, de-facto, imaginea bătrînului continent. Atacurile teroriste continuă, violența pe străzile Barcelonei, Londrei, Parisului a devenit un lucru obișnuit. Deseori oamenii se tem să apară în locurile aglomerate, se tem de noapte, curînd se vor teme și de zi. Greșelile altora sînt învățători buni. Însă pe ale noastre nu le recunoaștem timp îndelungat, dar trebuie să o facem deja. Trebuie să recunoaștem că astăzi în Europa este în desfășurare procesul dezumanizării, dezindustrializării și reducerii nivelului de cultură. Cine seamănă, culege.

Se poate oare reface vechea Europă?

Masele de imigranți străini care se stabilesc motivat în Europa o vor schimba pentru totdeauna. Nu mai este un secret pentru nimeni. Secretul constă în cele ce ne-au pregătit autoritățile și forțele tenebroase din culisele acestei lumi. Pentru multă lume un alt secret este – ce e de făcut pentru a scoate bătrînul continent din această criză de durată, care se transformă metodic într-o catastrofă social-politică.

Mulți cercetători și politologi au scris pentru ce se fac toate acestea. Răspunsul este extrem de simplu – pentru erodarea valorilor tradiționale și a temeliilor, deformarea bazei sociale a societății europene. Scopul este cazanul de topire în care va dispărea sau trebuie să dispară vechea civilizație europeană cu rădăcinile ei conservative adînci, tradițiile și cultura dezvoltată. Aceste scopuri sînt axate pe nimicirea fizică a civilizației europene, creștine, iar dacă privim mai larg, și a celei iudeo-creștine. Nimicirea valorilor umaniste ale societății occidentale este doar o parte a acestui proiect.  

Ce-i de făcut? De fapt, este secretul lui Polichinelle. În realitate toată lumea știe, toți înțeleg, dar puțini încearcă să spună ce e de făcut și puțini sînt cei care încearcă să se împotrivească acestui proces. De ce? Oamenii, prin natura lor, sînt precauți și în realitate se tem să nu fie învinuiți de extremism de dreapta. Dar nu-i nimic rău în a-ți apăra casa și patria. În SUA, Canada și alte țări civilizate, dacă în casa ta năvălește un bandit sau hoț, ai voie să aplici forța. De ce în Europa contemporană aceasta nu este aplicată, barem, la nivel juridic?

Căci este evident că în casa ei nu că au năvălit – în mod deliberat și conștient au fost strămutate mase de imigranți dezavantajați și furioși, dintre care în realitate mulți sînt fundamentaliști islamici și foști combatanți. Ei urăsc lumea care i-a adăpostit, morala, religia și temeliile ei sociale. Adesea sînt ghidați de fanatismul religios și politic. Mulți dintre ei, în mod conștient, urmăresc scopuri mesianice și mistice profunde.

Un proces de făcătură

Mi se va reproșa că acești sărmani fug din țările aflate în război, că sînt năpăstuiți, speriați și agresivi în urma celor trăite în patria lor. Dar ați fost impuși să credeți asta, deoarece ați crescut cu valorile compasiunii și umanismului, reacția dumneavoastră a fost predeterminată și motivată. Unde mai pui că majoritatea acestor oameni cu adevărat fug de război, salvîndu-se pe sine și familiile lor. Nu toți însă… Cea ce se petrece în patria lor este o făcătură, un proces pe care anumite cercuri l-au pregătit metodic și un timp îndelungat. Țările lor, cum ar fi Libia, Siria, unde adesea nu au existat regimuri și valori fundamentaliste, au fost distruse și implicate în războaie civile permanente.

Scopul acestei politici destructive este să distrugă cordonul țărilor civilizate din jurui Europei, după care masele de militanți furioși și războinici vor fi mînați spre nord. În Rusia nu s-a reușit, în Ucraina și Belarus, în Asia Mijlocie nu s-a reușit, dar în Europa – da. De ce? Pentru că cei care au distrus Orientul Apropiat civilizat și Magrebul și cei care astăzi fac legea în multe centre intelectuale și conspirative occidentale , formează o echipă unică, un cerc unic de oameni foarte perfizi și periculoși.

În conștiința lor se coc idei apocaliptice și revoluții marginale. Ei nu mai au nevoie de lumea veche, pentru a cărei formare, după al Doilea Război Mondial, s-a plătit un preț enorm. Ei au nevoie de haos social și dezordine, cînd masele de oameni vor cere mîna dură și rigidă a viitorului Rege al Lumii. Venirea lui este scopul lor principal. Acesta poate chiar să nu fie personificat. El poate fi întruchiparea figurată a controlului electronic. Însă va fi un control ierarhizat. De aceea, se poate întîmpla că cel a cărui venire ulterioară este pregătită poate fi doar o nouă ordine mondială, o lume nouă, născută de aristocrația viitorului, în care omul își va modifica cardinal modul de viață, comportamentul social și categoriile morale.

Pregătirile pentru o nouă formațiune

Pot presupune că se află în toi pregătirea pentru organizarea unei noi formațiuni feudale. Noi am învățat că formațiunile se succed – așa spunea abordarea sovietică a istoriei, bazată pe materialismul dialectic. Viața ne arată că formațiunile social-economice există concomitent. În multe țări ale lumii și astăzi există sclavia, care este baza sistemică a acestor societăți. Există vestigii ale orînduirii primitive, țări și state pur socialiste în care feudalismul a existat dintotdeauna. De aceea nu e o problemă întoarcerea lui pe harta geopolitică a lumii, însă pe temeiuri noi, în care masele vor fi, socialmente, structurate rigid și trecerea dintr-o pătură socială în alta, dintr-o castă în alta va fi imposibilă.

Este vorba despre o piramidă socială (de castă) rigidă, în care pentru mulți nu există căi de ascensiune, nu există creștere și perspective, însă există probabilitatea de a plonja într-o prăpastie socială și materială și mai mare. Trebuie să știm și să ținem cont de asta. Piramida socială a viitorului pe care încerc să mi-o închipui deja există, imaginea ei este prezentă pe multe valute ale lumii, în steme și sigilii. Dar, spre deosebire de vechea piramidă, aceasta are proprietăți sacre, este o piramidă mesianică, în care nivelele reprezintă gradul de angajare și integrare a dumneavoastră în anumite cercuri din spatele scenei mondiale, ordinea socială și politică supremă.

Noi nu putem astăzi vorbi cu certitudine despre viitoarea ordine mondială, această alchimie socială, vîrful de aur al piramidei, deoarece prețul aurului social îl cunoaște doar giuvaergiul care îl creează. Însă va fi o lume în care nu vor exista căile cunoscute alchimiștilor, de la plumb la aur, deoarece acest aur este aurul minciunii, al erei Kali Yuga, demult știute în Orient. Aurul ieftin al epocilor întunecate.

Putem doar s-o luăm de la capăt

Putem vorbi mult despre acest viitor posibil și orînduire demonică. Dar un lucru îl putem constata cu certitudine – în această lume cel bogat este surd, cel de vază – orb, dar nu pentru oricine, ci doar pentru cei care vor fi scoși dincolo de optica social-politică a acelei lumi. În ea omul va fi determinat nu după capacități și calitățile morale, ci după gradul inițierii lui tribale în tainele stăpînilor acestei lumi.

Sărăcia nu este un viciu. Viciu este nimicnicia spirituală și socială, mizeria morală (anume ea va deveni caracteristica de bază a acelor pături medii care vor deservi această lume a sfîrșitului de istorie).

Iată ce scria marele filozof francez Rene Guenon: „Va ajunge oare lumea contemporană la sfîrșitul fatal al drumului pe care a pornit? Sau pînă a se prăbuși în bezna care o atrage din ce în ce mai mult, va interveni din nou o forță corectivă, cum s-a mai întîmplat în perioada decăderii civilizației greco-latine? Considerăm că oprirea la jumătate de cale nu mai este posibilă și, în conformitate cu doctrinele tradiționale, noi am intrat în ultima fază, decisivă, Kali Yuga, în cea mai întunecată perioadă a acestui «secol întunecat», în epoca dizolvării (dezintegrării, descompunerii – n.r.), din care se poate ieși doar printr-un cataclism teribil. Așa stînd lucrurile, avem nevoie nu de o corectare parțială a situației, dar de o înnoire totală, radicală a ei. Haosul și dezordinea s-au extins într-atît și au atins asemenea dimensiuni, încît au depășit cu mult toate limitele cunoscute anterior”. (Rene Guenon „Criza lumii contemporane”).

Este clar că nu putem schimba nimic, putem doar s-o luăm de la capăt. Este formula de bază a legilor tradiției sociale și vitale, formula oricărei încarnări și a oricărei obiectivizări. Ea este valabilă și la nivelul vieții umane, și la nivelul realităților sociale. Este valabilă și la nivelul provocărilor geopolitice ale contemporaneității. Însă, în caz de catastrofă, cel panicat moare primul. Deci, chiar și în vremurile noastre complicate, omenirea are nevoie de motivare pozitivă.

Sistemele nu produc propria nimicire. În biocenoză, acest principiu se aplică oricăror organisme vii. De la furnică la om, este valabil și pentru sistemele social-politice. Adică, trebuie să ne oprim și să cugetăm – unde este rădăcina acestui rău, de ce trebuie să ne debarasăm? Un proverb spune: numai cei mai proști viței își aleg măcelarul. Să nu ne comportăm ca o turmă, să elucidăm rădăcina problemei. Cine și pentru ce ne duce spre acest masacru istoric ?

Dușmanul principal

Probabil, cititorul interesat așteaptă că voi povesti despre o anume aristocrație ”neagră”, culisele mondiale și diavolul acestei lumi, întruchipat în anumite neamuri și cercuri sociale. Nu. Dușmanul principal sînt profanii încîntați de lumea consumului. Profanarea socială și spirituală – iată dușmanul principal al oricărei idei pozitive. Trebuie să recunoaștem că pericolul major vine de la acea turmă lipsită de spiritualitate, care este mereu încîntată de cele ce i se coboară de sus; de la cei care judecă la nivelul stomacului, și nu al spiritului și al sufletului, care sînt gata să renunțe la tradițiile străbunilor de dragul unei stîne sățioase. Anume acești profani distrug lumea. Anume ei strigă despre un viitor rai, care se construiește în lumea aceasta. Argumentele lor sînt automobile și smartphone-uri ieftine, frigidere și televizoare, căci numai partea materială este scopul existenței lor.

Cine a născut această turmă? Profanarea materială și desacralizarea (devalorizarea) societății contemporane, distrugerea bazelor morale ale omenirii, cînd tot ce era spiritual, sacru și moral, de la patrie la învățămintele strămoșilor, a fost scos dincolo de paranteze. În fruntea acestei mișcări a stat, oricît ar părea de straniu, nu o aristocrație ”neagră” de la Veneția, dar știința noastră profană.

Iată ce scria despre asta același Rene Guenon: „Din această cauză, «știința profană» de azi poate fi pe drept numită «cunoaștere ignorantă», o cunoaștere de cea mai joasă speță, limitată de cel mai jos nivel al realității, și care habar nu are ce se află dincolo de acest nivel. Această știință nu are niciun scop suprem, niciun principiu suprem care i-ar putea asigura un loc modest, dar legitim în complexul general al cunoașterii adevărate. Această știință, care s-a închis în zona relativă și îngustă în care tinde să se declare independentă, și de aceea rupe orice relații cu adevărul transcendental și cunoașterea supremă, este doar o pseudocunoaștere iluzorie și goală, care nu duce nicăieri și nu se bazează pe nimic.” (Rene Guenon „Criza lumii contemporane”).

Anume de la această știință, de la profanarea cunoașterii spirituale supreme, care oferă omului criteriile de definire a binelui și răului, decurge întreaga orînduire a lumii de azi și întreaga viziune pseudoprogresistă. 

Centrele intelectuale, plătite de stăpînii acestei lumi și create de destructivele societăți aristocrate secrete, formează optica socială și politică a maselor profanate. Ele bagă în capul oamenilor simpli idealuri sociale false, distrug rădăcinile, normele credinței și moralității, dar și resturile fragmentare ale tradiționalei societăți spirituale. Aceste centre creează ideologii și proiecte social-politice iluzorii și periculoase pentru om, familie, națiune, după care le transmit spre realizare următorului strat al demonicei piramide.

Urmează clasa jurnaliștilor, politologilor și altor gînditori, care încearcă să înțeleagă lumea în categoriile dominației cantității și a consumului. Pentru ei cuvintele au ajuns doar un paravan, baza este manipularea conștiinței maselor. Expresii sterile fără o bază reală sînt băgate în mințile oamenilor, și face asta mass-media noastră pseudodemocratică. Zilnic urlă și ne impune anumite clișee de comportament și gîndire. Sloganele lor diferă de realitatea acestei lumi dezavantajate și masele de oameni, care cu fiece zi o duc din rău în mai rău, absorb aceste idei neghioabe, departe de realitate. Zilnic, de pe ecranele televizoarelor, din Internet și din ale mijloace de informare în masă ni se spune că totul trebuie să fie democratic și transparent, că trebuie să luptăm cu corupția și terorismul, că tot felul de perversiuni sînt normale, că trebuie să fim toleranți, că nu există nicio teorie a complotului și niciun plan tainic, că lumea este dirijată de realitățile obiective. Acești oameni încearcă să înțeleagă lumea fără a avea capacități, cunoștințe, studii suficiente. Ei consideră, chiarsînt convinși că știu totul, dar, de fapt, nu știunu cunosc și nu înțeleg nimic. Cei care știu constituie minoritatea absolută, care muncește conștient asupra realizării acestui proiect diavolesc, ce are și bază, și scop final.

Ce este înțelepciunea

În conștiința maselor este insuflată profanarea și ignorarea acelor puțini indivizi care mai păstrează gîndirea independentă. În timp ce vîrful piramidei gîndește complet altfel. El este mistic și sacramental. Pentru el banii sînt doar o pîrghie de control a voinței maselor. Nu miliardarii conduc lumea, ci sacerdoții pentru care planul material este asemeni lutului sau plastilinei. Acesta este o rămășiță a providenței lui Dumnezeu și a creației Lui, teren pentru experimente oculte monstruoase. Ei peste tot văd progrese și evoluție, însă nu o evoluție spirituală, nu o evoluție a omului și a societății. Cum ar spune filozoful francez Lametri, aceasta este dezvoltarea omului-mașină. 

Aceasta este o evoluție a sistemului tehnotronic ca aparat de suprimare, iar omul de pe timpurile lui Buda, Zoroastru, Solomon, Confucius, Platon și Pitagora nu a devenit mai deștept și mai spiritual deloc. Evenimentele de ultimă oră arată că în lume se dezvoltă doar factorii secundari, nu cei spirituali și nu ideile. Se dezvoltă mașina politică de suprimare a maselor, mijloacele electronice de control asupra omului și societății, nu și omul însuși.

Cunoașterea băgată în cap nu este înțelepciune, dar trebuie să înțelegem ce este înțelepciunea. Înțelepciunea este înțelegerea faptului că lumea, cum este ea astăzi, este vicioasă și trebuie schimbată nu haina, nu aspectul extern și anturajul, ci esența. Iar esența acestei lumi constă în devalorizarea omului. Dacă europeanul din timpurile revoluției franceze nu și-ar fi deformat în mod sistemic nivelul spiritual și intelectual, ar fi fost imposibil tot ce s-a petrecut în istoria timpurilor noi și a celor moderne. Și tot ce ni se întîmplă nouă și lumii noastre în plan politic la fel ar fi fost imposibil – agresarea femeilor europene în centrul Londrei, exploziile în Marsilia și Barcelona, distrugerea Palmirei, orice confruntare religioasă.

Nu e nicio pagubă dacă azi este operat doar europeanul și se face totul pentru a-l lipsi de voință și capacitatea de a lua decizii de sine stătător. Astăzi, în Europa este implementat, de fapt, proiectul sovietic din anii 1920, dar într-o formă mai hipertrofiată și hîdă. Și această grozăvie este realitatea prezentului nostru.

Înțelegerea critică a acestui proces distructiv, a proiectului de distrugere a civilizației europene și este ieșirea spre un nou nivel de evoluție a vieții. Cine are tăria să spună ”nu” acestui experiment va fi omul viitorului real, luminos, care neapărat va lua locul mizeriei spirituale, a haosului social. Viitorului în care noi vom putea implementa tot ce a fost mai bun în neamul omenesc de la Moise la Zoroastru, de la Buda la Hristos.

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load