Plata pentru călătorie: de la bilet la card

Plata pentru călătorie: de la bilet la card

Consiliul municipal Chișinău a reluat procesul de trecere la achitarea prin virament a plății pentru călătoria în autobuze și troleibuze.

Sistemul existent de achitare și control al călătoriilor este depășit și are multe neajunsuri. Utilizarea biletelor de hîrtie nu oferă posibilitatea de a controla numărul de pasageri și volumul banilor aflați în circulație, deoarece nimeni nu știe exact ce prejudiciu aduc taxatorii și șoferii. Totuși, sînt și dintre cei care consideră că acest sistem va fi greu de implementat în Chișinău.

Fără termen de prescripție

Despre trecerea la sistemul electronic în transportul public se vorbea și acum trei ani. Însă atunci Consiliul municipal a amînat de cîteva ori proiectul pregătit de Primărie, menționînd că este întocmit incorect din punct de vedere juridic.

Proiectul a fost elaborat de compania israeliană ROM Transportation Engineering Ltd, în cadrul strategiei de transport. Asistența financiară a fost oferită de Banca Mondială și BERD. Potrivit documentului, se prevedea introducerea cardurilor, ce permitea utilizarea tuturor tipurilor de transport public. Din momentul validării acesteia, pasagerul putea trece gratuit, timp de o oră, pe o altă rută. Însă proiectul prevedea majorarea tarifului. Trecerea de la actualul sistem de plată la cel electronic trebuia efectuată timp de șase luni. Însă implementarea acestui proiect a fost amînată pe un termen nedeterminat.

Fostul consilier municipal al capitalei din partea Partidului Comuniștilor Victor Gurău se plînge pe întîrzierea trecerii la achitarea prin virament a plății pentru călătoria în transportul public:

 - Trebuia să renunțăm la plata în numerar încă în 2014, cînd a fost aprobată, la insistența mea, Strategia dezvoltării sistemului de transport în municipiul Chișinău. Iar sistemul electronic face parte din acea strategie, care a impulsionat dezvoltarea transportului municipal. Din păcate, pe atunci, în Consiliul municipal nu era o majoritate necesară pentru aprobarea Regulamentului privind introducerea biletelor electronice și sistemul electronic de plată a călătoriei în transportul public și nu doar. Era vorba că plata electronică este necesară pentru toate tipurile de transport din municipiul Chișinău, inclusiv de taxi.

În prezent aceasta este o decizie întîrziată, pentru că s-au pierdut trei ani. În sistemul transportului domină stagnarea și haosul. Deocamdată se discută ideea achitării electronice pentru călătorie, iar în scurt timp, sînt sigur că va începe „împărțirea pateurilor”. Deja se simte că unii consilieri municipali îi promovează pe unii parteneri potențiali ai autorităților municipale. Dar este evident că cei de la conducerea Regiei Transport Electric și a Parcului de Autobuze nu au posibilitatea de a gestiona calitativ procesul de achitare electronică. Se pare că va trebui să încheie un acord cu un partener IT, care nu doar va asigura furnizarea aplicațiilor, dar și va gestiona sistemul.

Va fi abordat și subiectul privind cota de participare a autorităților municipale și a structurilor private, care trebuia să fie selectate pentru prestarea acestor servicii. Trebuie elaborat un studiu de fezabilitate, caietul de sarcini, anunțat un tender și selectat un partener. Aplicația și echipamentul nu sînt scumpe. Totul depinde de scopurile puse și sarcinile strategice la aprobarea dezvoltării transportului. De asemenea, trebuie examinat subiectul privind parteneriatul public-privat, în care agentul economic, selectat în bază de concurs, își va asuma cheltuielile de instalare a echipamentului pe unitatea de transport.

Carul s-a urnit din loc

Liderul fracțiunii Partidului Popular European al Moldovei (PPEM) din Consiliul municipal Chișinău, Ruslan Codreanu, este convins că testarea sistemului plății prin virament pentru călătorie ar putea fi realizată fără cheltuieli suplimentare pentru cetățeni și municipalitate. Se propune ca locuitorii și oaspeții capitalei să achite călătoria cu ajutorul telefonului mobil (aplicației instalate), scanînd un cod QR special. Această variantă, în opinia consilierului municipal, ar putea fi prezentată în decurs de patru săptămîni. Însă utilizarea aplicației va fi o problemă pentru vîrsnici, care nu utilizează nu doar smartphone-uri, dar nici telefoane mobile simple. Ulterior, cînd va fi anunțat tenderul, agenții economici ar putea propune diferite variante ale biletelor electronice.

În opinia lui Codreanu, acest fapt va permite evitarea escrocheriilor și obținerea unor economii anuale de 40 de milioane de lei. Banii ar putea fi utilizați pentru dezvoltarea și modernizarea parcurilor de troleibuze și autobuze. Dacă organele puterii executive nu vor pune bețe-n roate, atunci biletul electronic va deveni realitate în 2018. Însă proiectul de hotărîre propus de către funcționarii Primăriei în baza studiului efectuat în 2013 este depășit. Potrivit datelor preliminare, cheltuielile pentru realizarea lui vor constitui 120 de milioane de lei. Acest lucru nu este real, cu atît mai mult cu cît această variantă prevede și majorarea tarifului pentru călătoria în transportul public. Deocamdată, urmează a fi examinate variantele din partea municipalității și a cetățenilor, pentru a suporta cheltuieli minime.

Consilierul municipal al Partidului Socialiștilor Nichita Țurcan a atras atenția asupra faptului că compania israeliană a efectuat un volum mare de lucru, dar problema este că toate datele sînt depășite. Conceptul există, dar el trebuie perfecționat. Nu există o noțiune clară cum toate acestea vor fi implementate și cum vor funcționa. Regia Transport Electric, Direcția municipală transport public și căi de comunicație au o viziune, iar Parcul de Autobuze – alta, deoarece are probleme cu autobuzele.

Președintele fracțiunii comuniștilor și celor fără de partid, Vasilii Chirtoca, de asemenea, consideră că sistemul de achitare și de control al călătoriilor utilizat în prezent în transportul public urban este depășit și a menționat cîteva neajunsuri ale acestuia:

- Pentru deservire este nevoie de taxatori. Numărul acestora, pe toate unitățile de transport ce aparțin întreprinderilor municipale este de peste 1000. Acești oameni trebuie plătiți, iar asta înseamnă bani buni. Iar sistemul electronic este cu mult mai ieftin în exploatare. Totodată, sînt răspîndite pe larg zvonurile că echipajele de troleibuze și autobuze, pentru a repara rapid unitățile sale și de a ieși pe linie, achită bani în numerar personalului parcului (instalatorilor și superiorilor lor). Aceasta înseamnă că echipajele iau de undeva acești bani. Ei poate să ia acești bani doar de la pasagerii care achită banii conductorului, dar nu primesc bilete și sînt de acord cu asta. Sau primesc bilete nu chiar adevărate. Astfel, în lipsa unui sistem de control asupra sistemului de achitare cu bilete (controlorii sînt și ei oameni), a fost creat un sistem ce încurajează abuzurile.

Totodată, consilierul municipal și-a exprimat încrederea că astăzi este posibil să trecem la sistemul automatizat în cazul unei voințe ferme, dar nu doar declarative, a conducerii Primăriei și a întreprinderilor municipale corespunzătoare.

- Dacă aceasta nu va exista, atunci vor apărea o mie de motive. Troleibuzele și autobuzele vechi constituie un impediment, deoarece, dacă un troleibuz vechi va fi scos de pe rută, terminalele sistemului vor putea fi scoase fără probleme de pe troleibuzul vechi și instalate pe altul nou. Cît privește parcul de autobuze, atunci eu sînt adeptul lichidării totale a acestuia (în următorii cinci ani) și înlocuirii autobuzelor cu troleibuze, capabile să circule fără conectarea permanentă la rețelele electrice. Astăzi, asemenea troleibuze deja circulă pînă la aeroport și înapoi și cu fiecare an, parcursul lor pe acumulatoare crește. În prezent, aceasta constituie pînă la 60 km, ceea ce este suficient pentru Chișinău.

Pentru a trece la sistemul biletului electronic unic în Chișinău nu trebuie să inventăm nimic. Există experiența multor țări din UE și CSI, care trebuie pur și simplu preluată, adică trebuie să procurăm acest sistem. Dar eu nu văd de ce pentru Chișinău acesta ar putea costa 120 de milioane de lei. Cred că este cu mult mai ieftin, susține Vasilii Chirtoca.

Și conducerea parcurilor de troleibuze și autobuze este de acord cu trecerea la biletele electronice. „Nimeni nu se îndoiește în privința necesității trecerii la achitarea electronică pentru călătorie. Noi am ajuns la asta. Dar astăzi, Consiliul municipal trebuie să aprobe conceptul și să înceapă lucrul în această direcție”, consideră directorul Parcului Urban de Autobuze, Iacob Capcelea.

Șeful Regiei Transport Electric, Gheorghe Murgoci, este convins că este important să îndepărtăm factorul uman de la colectarea mijloacelor bănești: „Întreprinderea este gata să treacă la sistemul electronic de achitare a călătoriei, cît mai repede. Noi știam ce trebuie să facem, iar acum știm cum să facem. Parcul de troleibuze pledează pentru introducerea acestui sistem. Noi ne adresăm către Consiliul municipal cu solicitarea de a adopta hotărîrea”.

Taxatorii cu bilete vor rămîne în trecut

Fostul ministru al infrastructurii al Ucrainei Alexandr Maliv, împărtășindu-și experiența implementării proiectului sistemului electronic de plată în Odessa, în cadrul dezbaterilor publice a proiectului sistemului electronic de plată în transport în Chișinău, a spus că, după implementarea proiectului, foștii taxatori s-ar putea atesta în mod repetat și deveni controlori. În urma progresului mondial, unii își pierd lucrul, iar sarcina orașului și statului este să asigure condiții pentru reprofilarea și obținerea unei noi profesii. Iar acesta nu este un motiv pentru a nu introduce noi tehnologii. E puțin probabil că cineva ar putea numi acest motiv cu glas tare, dar singurul lucru pe care îl vor pierde este acel cîștig obținut de taxatori de la pasagerii fără bilet.

- Utilizarea biletelor de hîrtie nu permite verificarea fluxului real de pasageri pe rutele transportului public, spune Alexandr Maliv. Dacă noi vorbim despre faptul ca oamenii în autobuze, microbuze, troleibuze să nu mai scoată bani din portmoneu, dar să utilizeze un instrument de achitare prin virament, atunci problema se rezolvă ușor și sînt un șir de soluții. În urma unor asemenea reformări, statul are un avantaj colosal, iar sistemul este comod pentru pasageri.

Asupra dezvoltării rețelei de transport influențează concurența dintre transportatorii ale căror rute sînt dublate. Unul îl întrece pe altul, autobuzele nu se opresc în locurile stabilite, în stații. Toate acestea creează un haos, influențează asupra statisticii accidentelor rutiere și nu contribuie la transformarea orașului într-un oraș de tip european.

Odată cu trecerea la noul sistem, în primul rînd, va dispărea concurența neloială dintre rute, acestea vor obține o plată fixă pentru serviciul prestat. În al doilea rînd, puteți cere de la transportator să respecte un șir de condiții – orarul circulației și staționărilor. Această disciplină este susținută de sistemul de amenzi, dacă transportatorul încalcă aceste condiții. Controlul se face prin GPS. Recepționarea plăților, monitorizarea rutei, fluxul de pasageri au loc în regim real și acest lucru este foarte important. În final, veți obține un sistem ordonat de circulație.

Optimizarea rețelei de transport cu microbuzul din oraș, evitarea rutelor dublate, evidențierea principalelor magistrale și a rutelor ce pleacă spre ele – toate acestea vor trebui efectuate din mijloacele bugetului municipal. Această activitate costă bani buni. Pentru Odessa – un oraș un milion de locuitori – aceste lucrări efectuate de o agenție analitică costă 1,5-2 milioane de euro.

Cum va fi tariful

Potrivit lui Maliv, niciun sistem electronic nu va soluționa problema tarifelor joase, pe care se plîng transportatorii. Însă sistemul de administrare electronică a călătoriei presupune evitarea costului unic al unei călătorii. În funcție de modul de suplimentare a contului electronic, veți putea beneficia de un plan tarifar sau altul. Sistemele ce funcționează în Varșovia, Riga, Londra sînt aproape similare. Costul unei călătorii este întotdeauna mai scump decît în baza unui abonament cu plan tarifar redus – pînă la 25% pentru o călătorie. Ce sistem de tarife va fi propus chișinăuienilor nu se știe, deocamdată.

Există problema compensării călătoriei pentru transportarea pasagerilor din categoriile cu facilități. În cadrul noului sistem de achitare a călătoriei această problemă se soluționează automat. Avînd numărul exact de pasageri, puteți planifica bugetul și decideți ce să compensați.

De unde vin banii

- Și la voi, și la Odesa, BERD își promovează strategia de organizare a sistemului de plăți, continuă Alexandr Maliv. Dar noi nu lucrăm cu ei. Noi implementăm proiectul din contul investiților private. Potrivit calculelor, suma mijloacelor necesare pentru realizarea unui asemenea proiect este de două ori mai mică decît propune Banca Europeană. Aceasta se explică prin faptul că echipamentul, instalațiile necesare pentru implementarea soluției bancare costă mai scump decît soluțiile bazate pe tehnologiile cloud. Există două metode de calcul al costului aplicațiilor, echipamentului ce trebuie instalat pe fiecare unitate de transport, pentru procurarea unui bilet.

Prima metodă este evaluarea și procurarea din banii bugetului orășenesc sau din credit. Al doua – atragerea investitorului, care devine operator al acestui sistem de plată și care, pe parcursul unei perioade, obține un procent din volumul total al tranzacțiilor din acest sistem. În condițiile concursului anunțat la Odessa, sînt stabiliți anumiți indicatori pe un termen de 10 ani, cu un comision de pînă la 10%.

De ce avem nevoie de bilete electronice

Se preconizează că, după implementarea biletelor electronice pentru călătorie, va spori calitatea transportului public. Totodată, sistemul va spori eficiența utilizării mijloacelor bugetare.

Potrivit directorului departamentului transport (subdiviziune în cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi) a Universității Tehnice a Moldovei, doctorul în științe tehnice Victor Ceban, din cauza „iepurașilor”, parcurile de troleibuze și autobuze suportă pierderi de cel puțin 10%.

- Fără implementarea sistemului electronic de plată nu putem implementa alte proiecte, care stau de cîțiva ani. În oraș sînt foarte multe rute ce se intersectează, preluînd pasagerii unii de la alții. De aceea, trebuie redus numărul de rute. Principalele artere trebuie concentrate astfel încît 300-500 de metri să fie merși pe jos pînă la transportul public, ceea ce va spori coeficientul de încărcare a transportului. Datorită acestui fapt, s-ar putea menține un tarif mic.

Pînă în prezent, în oraș erau 115 rute de transport. În 2012, experții din România și Israel au efectuat un studiu de restructurare a rețelei de rute din Chișinău, propunînd doar 37 de rute, ceea ce e foarte puțin. Apropo, normele stabilite în perioada sovietică însă mai sînt actuale, în pofida faptului că s-a majorat numărul unităților de transport privat. Rețeaua de rute și-a demonstrat eficiența și în teorie, și în practică. Numărul optim de rute era 70-80. Dacă reducem numărul rutelor, se va majora numărul de transbordări. Iar pentru fiecare transbordare oamenii trebuie să achite, de aceea, introducerea biletului electronic este cheia către alte reforme (la achitarea electronice trecerea timp de o oră la altă rută este gratuită).

De asemenea, trebuie creată o întreprindere municipală unică, comasînd parcurile de troleibuze și de autobuze. Și neapărat de introdus trei linii pentru transportul public pe direcțiile Rîșcani-Botanica, Ciocana-Buiucani și Botanica-Buiucani. Orașul are nevoie de o bandă separată pentru transportul public și, drept consecință – locuri de parcare. Altfel, nu vom soluționa problema ambuteiajelor, a concluzionat Victor Ceban.

 

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load