Cît îi datorează Filat, Biroului de avocați care-l apără (DOC)

Cît îi datorează Filat, Biroului de avocați care-l apără (DOC)

Biroul Asociat de avocați „Popa & Asociații” solicită de la Vladimir Filat, pe care-l reprezintă în dosarul penal intentat pe numele ex-premierului, încasarea a 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei, scrie zdg.md citat de NOI.md.

La data de 10 mai 2017, reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații”, avocata Cristina Bancu s-a adresat cu o cerere privind confirmarea unei tranzacții de mediere și eliberarea titlului de executare silită. Prin acea cerere, Bancu a indicat faptul că, la 17 martie 2015, B.A.A „Popa & Asociații”  a încheiat cu Vladimir Filat contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17 martie 2015, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii conform prevederilor art. 2.2 din Contract.

Din motiv că ex-premierul nu a achitat datoria față de biroul de avocați, iar ulterior nici tranzacția de mediere nu a fost executată benevol în termenul stabilit de către părți, astfel că, la momentul adresării în judecată, suma datoriei „în condițiile de executare silită include” penalitățile și dobînzile de întîrziere și constituie:

– 1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii trei sute patruzeci și trei, 05) Euro,

– 105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii una sută nouăzeci și unu, 7) Dolari USD, calculate în valuta națională la ziua efectuării plății

– 233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii paisprezece lei, 47 bani).

Cristina Bancu a cerut instanței de judecată,  „avînd în vedere semnarea tranzacției de mediere și intenția părților de a evita inițierea unui proces civil”, confirmarea tranzacției de mediere și eliberarea titlului de executare silită. În ședință de judecată reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați
„Popa & Asociații”, Cristina Bancu a declarat că susține cererea pe motivele de fapt și de drept invocate în ea, solicitînd totodată confirmarea tranzacției de mediere nr. 1/04 și eliberarea titlului de executare silită. În ședință de judecată Vladimir Filat nu s-a prezentat, iar instanța a recepționat refuzul acestuia de a fi etapat în ședință de judecată.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de judecată însă a respins cererea de confirmare a tranzacției de mediere dintre părți în procedură de mediere. Încheierea a fost emisă de judecătorul Judecătoriei Chișinău, Victor Sandu,  la 24 iunie 2017.

Judecătorul și-a motivat decizia prin faptul că „în conformitate cu legea, Codul de procedură civilă, părțile sînt obligate să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale. Instanța judecătorească pune capăt oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmărește tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare”.

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load