TEMELE PRINCIPALE Toate Știrile

MAI multeminimizează

Volumul vînzărilor serviciilor de comunicaţii electronice, în creștere

În trimestrul doi al anului 2017, volumul cumulat al vînzărilor de servicii în sectorul comunicaţiilor electronice a constituit 1 mld. 650,6 mil. lei, notează NOI.md.

Acest volum este în creștere cu 5,2% faţă de primul trimestru al aceluiași an și, în descreștere, cu 2,5%, față de perioada similară a anului 2016, arată Raportul privind evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în trimestrul doi al anului 2017, publicat astăzi pe pagina electronică a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Trendul ascendent înregistrat în perioada de referință în acest sector a fost determinat de sporirea volumului de vînzări ale serviciilor de acces la Internet mobil și Internet fix. Cea mai mare creştere a vînzărilor, în comparație cu trimestrul doi al anului 2016, – de peste 30% - a fost atestată pe piaţa serviciilor de acces la Internet mobil, unde au fost realizate vînzări în sumă de peste 220 mil. lei. Veniturile realizate din vînzarea serviciilor de Internet la puncte fixe au sporit cu 11,1% și au alcătuit 303,1 mil.lei.

În același timp, pe celelalte trei segmente de piață: telefonie mobilă, telefonie fixă și difuzarea şi retransmisia programelor audiovizuale a fost înregistrat un trend descendent al volumului de vînzări. Astfel, vînzările serviciilor de telefonie fixă au scăzut, față de trimestrul doi al anului 2016, cu 23,2% și au însumat 177 mil. lei, ale serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale au scăzut cu 8,6% și au alcătuit 63,1 mil. lei, iar ale serviciilor de telefonie mobilă s-au diminuat cu 2,3% și au constituit 854 mil. lei.

Cele mai semnificative venituri medii lunare per utilizator (ARPU) au fost înregistrate pe piețele serviciilor de acces la Internet la puncte fixe și de acces la Internet mobil dedicat: de 178,3 lei și, respectiv, 77,2 lei. Valoarea acestui indicator pe piața serviciului de telefonie mobilă a fost de 76,1 lei, pe piața de telefonie fixă- 50,7 lei, iar pe piața serviciului de televiziune contra plată- 48,4lei.


ANRCETI elaborează şi publică rapoarte trimestriale despre evoluţia principalilor indicatori ai pieţei de comunicaţii electronice, începînd cu anul 2012. Rapoartele sînt întocmite în baza datelor statistice prezentate ANRCETI de către furnizorii care activează în sectorul comunicaţiilor electronice.

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter


MAI multe

Sondaj Toate

load