Criza lumii moderne

Criza lumii moderne

Veaceslav Matveev

Multe decenii, preoțimea „neagră” din vîrful piramidei social-politice a distorsionat conștient și la obiect civilizația occidentală.

Civilizația, care i-a dat lumii pe marii pictori ai Renașterii, marea literatură, poezia și muzica sec. XVIII -XIX. Civilizația cavalerilor nobili și a femeilor frumoase și slabe, dar puternice prin feminitate și educația lor nobilă.

Procesul distrugerii conștiente avea loc pe mai multe fronturi, de la cel economic pînă la cel spiritual, fapt ce a condus în final la parodia socială, care astăzi parazitează pe pămîntul occidental. Voi puncta pe scurt principalele cauze ale degenerării acestei lumi atlantice, mărețe cîndva, și consecințele, care astăzi sînt evidente pentru un cercetător ce gîndește obiectiv.

Cine conduce lumea?

Civilizația este ca un organism viu și ea există la diferite niveluri ale realității social-politice și spirituale. Dacă acest organism viu este distrus metodic și conștient, atunci mai degrabă sau mai tîrziu el va muri. Noi sîntem martorii acordurilor finale ale acestui proces – degradarea totală și sfîrșitul Occidentului. Dacă nu vom întreprinde urgent măsurile și acțiunile necesare, atunci sfîrșitul acestuia poate veni destul de repede.

Cauza degenerării Occidentului, în opinia noastră, constă în faptul că valorile culturale și spirituale înalte, care au structurat anterior această lume, astăzi s-au devalorizat. Cu ele a dispărut și acea ordine socială, pe care s-a construit vechea și autentica civilizație atlantică. Cei mai mulți dintre cercetători văd în acest proces un complex de probleme economice și de management, noi vedem însă aici distrugerea pilonului cultural și spiritual, iar degradarea bazei economice este secundară și este o consecință socială necesară.

Primul lucru ce se observă la analiza lumii moderne occidentale este caracterul anorganic și de parodie, unde toate instituțiile sociale nu ocupă locul pe care trebuie să-l ocupe. Drept consecință se atestă un vacuum al elitelor, distanțarea lor de procesul social. Filozoful tradiționalist francez Alain de Benoit a spus: „Astăzi, familiile intelectuale se află în divorț cu familiile politice”. Aici avem în vedere faptul că elitele tradiționale ale lumii occidentale, elitele, care au creat un puternic corp social-politic, astăzi, sînt înlăturate de la putere și de la centrele decizionale. Adică, acea aristocrație culturală, politică și economică, care a creat vechea Europă, astăzi este marginalizată și înscrisă în cercurile de extremă dreapta.

În centrele decizionale însă se află urmașii celor de stînga, ai troțkiștilor și ai altor proscriși sociali blestemați. Guvernul mondial le-a transmis lor puterea în Occident, iar ei cu expresiile nobile ale fețelor distrug organismul lui istoric și geopolitic. Legea și ordinea veche sînt înlocuite cu noi forme, elaborate de Școala de la Frankfurt, care a desemnat viitoarea societate drept formă de guvernare a elitelor, care erau anterior marginale. Adică, urmașii proscrișilor sociali decid astăzi cum trebuie să arate fața socială și culturală a lumii atlantice. Lojele marginale și organizațiile secrete ale Occidentului transpun activ în viață aceste idei, deformînd conștient lumea occidentală.

 

Criza statelor

Procesul de deformare cuprinde toate nivelele organismului social ori ideea organicii le este străină acestor elite moderne ale Occidentului. Urmărim consecințele unei revoluții, care are loc pe vechiul continent în ultimii 100 sau poate 200 de ani. Însă în ultimii zece ani, degradarea a început să cuprindă nu doar nivelul personal și individual, dar și structura familiei și chiar a statului.

Friedrich Nietsche a numit statele moderne drept cei mai hidoși dintre monștri, dar fără ele, statul nostru s-ar fi transformat într-un haos total. Din punct de vedere istoric, statului îi este caracteristică ideea de organică, echitate, iar structurile pseudo-statale de astăzi seamănă cu un mecanism stricat, de aceea ele sînt mai degrabă formațiuni administrative sub protectoratul aristocrației „negre” mondiale sau altfel spus, a guvernării mondiale secrete.

Instituțiile suprastatale așa și nu au devenit un aparat de stat. Uniunea Europeană nu poate face față nu doar fluxului de refugiați din lumea musulmană și din Africa, dar nici terorismului, care s-a strecurat pe vechiul continent. În schimb, ea îndeplinește cu succes sarcina de distrugere a familiei tradiționale și a valorilor tradiționale spirituale și religioase.

Ce stă la baza acestui proces?

 

 

Prima rădăcină este degradarea socială, distrugerea elitelor tradiționale și a clasei medii. Ultima este marginalizată conștient și este adusă la nivelul de jos, pentru că trebuie să completeze armata anarhiștilor și revoluționarilor de stînga, care după degradarea definitivă a economiei occidentale și a instituțiilor sociale vor scoate în stradă hoardele de cetățeni săraci ai Europei.

A doua rădăcină constă în degradarea valorilor tradiționale spirituale și religioase și substituirea lor cu știința și filozofia pozitivistă. Dacă omului i se insuflă de secole că el a provenit de la maimuță, atunci, mai devreme sau mai tîrziu, acesta va deveni maimuță. Adică, azi, practic, acolo unde a cîștigat teren mitul și ideologia pozitivistă, este dus un război total, în primul rînd, cu omul european. Drept consecință, are loc pierderea orientației și omului i se insuflă sentimentul de inferioritate.

În prezent, el s-a dezvățat să decidă. Voința lui este atrofiată. El consideră că undeva, cineva va lua o decizie corectă în locul lui, dar el nu mai este capabil să săvîrșească acest act de voință. Prin urmare, el a pierdut sentimentul responsabilității statale și capacitatea de decizie. Faptul că o dată la patru ani el este admis la urnele electorale, nu este o justificare, or alegerile sînt desfășurate atunci cînd rezultatul este decis și verificat – așa-zisa guvernare mondială și reprezentanții ei regionali îi propun alegătorului pachetul politic cu explozibil, ce conține un anumit set de candidați și este clar dinainte cine va cîștiga.

Cineva dintre politicienii occidentali a spus: „Dacă alegerile ar putea schimba ceva, atunci ele ar fi fost demult anulate”. Rezultatele se formează atît prin intermediul sistemului de falsificare, cît și prin hipnoza în masă, care constituie esența activității diferitor mass media, ce se ocupă activ de spălarea creierilor. Oamenii, puși în fața problemelor de supraviețuire economică, înghit acest „bulion politic”, fără a intra în esență”.

Iluzia progresului industrial și mecanic este o altă rădăcină a degradării. Societatea este organică nu atunci cînd este îmbibată de spiritul progresist și credința în știință și creșterea industrială. Ea este organică atunci sînt își păstrează tradițiile și rădăcinile, cînd familia, ca o uniune dintre femeie și bărbat –principalul organism social, își construiește existența în baza potențialului spiritual și a poruncilor strămoșilor.

O altă rădăcină a degradării este iluzia capitalizării. În lumea noastră banii nu mai joacă rolul pe care îl aveau în lumea tradițională. Astăzi, ei au devenit principalul intermediar în relațiile sociale. Omul nu trebuie să fie nici cavaler, nici un individ spiritual, nici un pionier în știință, pentru a ocupa un loc de frunte în societate. Ducii și baronii moderni sînt acei cărora banii le-au asigurat poziția în societate. Mijloacele financiare investite cu succes într-un proces economic reușit. Apare o ierarhie cumpărată, care depinde de cantitatea capitalului, dar nu de calitățile personale. Astfel, în vîrful piramidei sociale ajung nu cei predestinați de Dumnezeu să fie acolo, ci acei, care și-au cumpărat acest loc. Apoi aceștia decid viitorul și soarta urmașilor noștri.

Locul vechilor elite și aristocrații în această lume întoarsă pe dos a fost ocupat de plutocrație. Procentul comercial și de împrumut în cercurile ei este mai important decît lumina soarelui… Însă cel care consideră că acești oameni conduc lumea, greșește amarnic. Lumea este condusă nu de cei care aleargă cupă capital. În vîrful piramidei stau acei pe care banii demult îi interesează doar ca mijloc, ca o pîrghie socială, ca un mufă, cu care poate fi creată această lume a ruinelor sociale și construită pe ea o nouă împărăție a lunii.

De aceea, puterea acestei preoțimi „negre” contra celei inițiatice, ideologia și scopurile ei constituie următoarea rădăcină a degradării moderne a organismului social.

Altă rădăcină este degradarea culturii muncii. O parte a societății este, în general, privată de acest drept. Este privată de dreptul la muncă și devine un parazit social. Acea parte a societății, care este implicată în procesul de producție, percepe munca ca pe o acțiune istovitoare, iar dacă nu ar exista stimulenți materiali, ar renunța demult la ea. Munca în lumea modernă a încetat să fie creație, asemenea creatorului, cînd omul creează. El ca Demiurg, prin munca sa transformă lumea.

Și cum o femeie normală nu poate trăi în afara valorilor de familie, în afara grijii de păstrare a familiei, așa și omul din societatea tradițională nu putea trăi, fără a schimba lumea prin munca sa, percepută ca o liturghie sacră și o transformare a naturii. Munca ca creație, ca developarea și actualizarea omului dispare din realitatea noastră.

Totodată, societății moderne occidentale i s-au insuflat anumite repere economice. Noi vom dezvolta sfera serviciilor, mass media, industria distracțiilor și plăcerilor, tehnologiile informaționale, iar va produce lumea a treia. În final, Occidentul va rămîne gol pistol. Iar drept urmare – marginalizarea societății și revoltele sociale. Imigranții care s-au mutat în Europa și beneficiază de pachete sociale, care nu doresc să lucreze și să se integreze în organismul social, nu doar oferă un exemplu dezolant localnicilor, dar și distrug definitiv tradițiile culturii muncii, caracteristică europenilor.

O altă cauză a degradării Occidentului poate fi menționată drept știința profană împotriva înțelepciunii tradiționale. Raționalismul și pozitivismul au devenit pilonii acestei științe. Omul modern a încetat să dețină cunoștințe adevărate, necesare pentru existența umană suficientă. Cunoștințele lui sînt înguste și justificate material. El e puțin interesat de cele sfinte sau spirituale, în schimb, cele pragmatice și nespirituale au devenit baza existenței lui.

Cunoașterea tehnicilor sexuale, implantate încă din școală, a devenit cea mai importantă esență a naturii. Propaganda homosexualismului sub flamura societăților marginale de genul „societatea adepților pămîntului plat” din Olanda sau spoturile video pe Internet despre faptul că Australia nu există. Această prostie este consecința degradării cunoștințelor adevărate. Dar ce vreți dacă omului timp de peste o sută de ani i se spune că a provenit de la maimuță? Cum trebuie să se comporte? El implementează acest proiect. Drept consecință apare un deficit ontologic de timp, inițial la nivel personal, apoi și la cel social.

Sectele și distrugerea valorilor religioase tradiționale și devalizarea religiilor tradiționale constituie o altă cauză a tuturor problemelor europenilor. De menționat că civilizația ca și orice organism viu, se dezvoltă atunci cînd este străbătută de o componentă spirituală. Așa cum un om fără suflet nu este capabil la anumite acțiuni creative, așa și civilizația fără credință și spiritualitate nu este capabilă să stimuleze societatea spre dezvoltare.

Moartea lui Dumnezeu, anunțată de Friedrich Nietsche a devenit acea limită, după care organismul cultural european a început să fie scuturat, cînd omul a pierdut orientarea spirituală și stimulenții. Or, dacă Dumnezeu a murit, totul este permis. Astfel, treptat, noi am profanat inițial lumea noastră, apoi am început să cădem în iluzia demistificării, care s-a încheiat cu căutarea celor sacre în alte planuri, în secte și diferite culte satanice.

Demistificarea lumii și a existenței a condus la faptul că omul a început să piardă vechile valori. Drept urmare, deformarea percepției lumii, a exclusivității omului în această lume, a avut impact asupra credinței, organizării sociale, regimului economic și lumii spirituale a omului modern occidental. Istoria a pierdut sfințenia, iar lumea – centrul de valori, axa spirituală, ce umpleau de motivație dezvoltarea societății de avînturile spirituale. În final, are loc o înstrăinare a oamenilor unii față de alții, precum și de principalele instituții statale și sociale. Despre această profanare și demistificare a societății ne-a avertizat Mircea Eliade, Emil Cioran, Rene Guenon, Bronislaw Malinowski și alți cercetători.

De ce ?

Care este motivul și scopul structurilor ce stau în spatele istoriei și modelează acest proces. Primul este, desigur, marginalizarea societății europene, a familiei și omului ca cetățean. Al doilea – distrugerea bazei spirituale, morale și a valorilor. Al treilea – diluarea bazei genetice și antropologice a omului european. Drept consecință, elita oligarhică creează un URSS de tip NEP, ușor dirijabil, cu dreptul de a dezvolta o economie la nivelul permis. Și drept urmare – limitarea libertăților, drepturilor omului și cetățeanului.

Toate acestea – la început, apoi urmează privarea vechilor elite de drepturile patrimoniale, imobiliare și a terenurilor. Acesta este un proiect structurat de cîteva familii ale aristocrației „negre”. Proiectul creării societății spectacolului, unde omul cu chip, devalizat, decăzut va fi legat pe veci de problemele și mofturile sistemului. Robul lămpii, societatea ce trăiește veșnic în credit, într-un stres permanent, la nivelul șocului social, că poți fi lipsit de drepturi și proprietăți.

În general, este un proiect penitenciar, crearea unei închisori sociale pentru acei, care cîndva au formatat istoria și dezvoltarea civilizației umane. În final, este un proiect pseudomesianic și apocaliptic, cînd omenirea degradată și decăzută votează orice jug al puterii. Va vota pentru orice figură politică, orice regim politic și pentru apariția pe harta lumii a pseudozeității și pseudomesiei, pentru acel rege al lumii, care va pune punctul final în dezvoltarea liberă a omenirii. Însă acești pseudomesii nu înțeleg că și ei înșiși merg spre moartea sigură …

 

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load