Bulevardul Ștefan cel Mare trebuia să fie reparat de altă companie

Bulevardul Ștefan cel Mare trebuia să fie reparat de altă companie

Anghelina Taran

Consiliul Concurenței a efectuat o investigaţie privind organizarea și desfășurarea tenderului de selectare a companiei pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție a străzilor din capitală V. Alecsandri, bulevardul Ștefan cel Mare și bulevardul Negruzzi.

Raportul său din luna mari curent a fost expediat Consiliului municipal Chișinău. CMC, Primăria și primarul general au dreptul să-și prezinte obiecțiile în termen de 30 de zile lucrătoare. După aceasta plenul Consiliului Concurenței adoptă o decizie. Așadar, ce a arătat investigaţia?

Cum a început totul

De rezultatele dubioase ale acestui tender s-au interesat consilierii din legislatura precedentă, cînd pe 3 iunie 2014 a fost decisă crearea comisiei de investigaţie a organizării și desfășurării concursului de selectare a companiei pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție a trei străzi din centrul Chișinăului.

Pe 19 martie 2015 aceasta și-a prezentat concluziile Consiliului municipal, constatînd o mulțime de încălcări, și CMC a aprobat acest raport. Pe 22 aprilie a aceluiași an, documentul a fost transmis Consiliului Concurenței. În octombrie 2015 plenul acestei autorități a adoptat decizia referitoare la inițierea unei investigaţii privind semnele de încălcare a Legii concurenței, în special, a art. 12 „Interzicerea acțiunilor sau inacțiunea organelor și instituțiilor administrației publice centrale de restrîngere, împiedicare sau denaturare a concurenței”.

Această investigaţie a cuprins perioada din 3 decembrie 2013, cînd a fost publicat comunicatul privind concursul internațional pe site-urile băncilor creditoare, Primăriei Chișinău și în „Monitorul Oficial privind achizițiile Comisiei Europene” din 17 iunie 2014 (pe 16 iunie a fost semnat contractul cu cîștigătorul tenderului.

Cronologia evenimentelor

Această istorie cu iz de corupție a început cu contractul de contractare a creditului de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a șase străzi principale din centrul capitalei moldovenești, semnat de primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, în decembrie 2011. Mai tîrziu, în septembrie 2012, cu partenerul BERD – Banca Europeană de Investiții (BEI), de asemenea, a fost semnat un contract de cofinanțare a acestui proiect. Bugetul total a constituit 32,7 euro.

Potrivit contractului cu BERD, municipiul Chișinău urma să creeze „Unitatea de implementarea proiectului”(UIP) și să-i includă în ea pe reprezentanții municipiului pentru coordonare și supraveghere. Această unitate va fi condusă de coordonatorul proiectului, responsabil de relații cu BERD. În ianuarie 2012 CMC a aprobat contractul de împrumut, iar în luna mai a aceluiași an a dispus ca Direcția generală transport și căi de comunicare, numit beneficiar al proiectului, să creeze „Unitatea de implementare a proiectului”.

Pe 3 decembrie 2012 a fost publicată invitația Primăriei Chișinăului de a participa la concursul internațional, iar cererile puteau fi depuse pînă la 12 februarie 2014, ora 12.00.

Șase companii și-au prezentat ofertele:

1.SA Elecnor (Spania) – 16 528 543,49 euro

2.Ingstroyengineering Ltd (Bulgaria) – 9 999 999,99 euro

3.SC Tancrad SRL (România) – 12 306 130,29 euro

4.SK-13 Patstroy JSC (Bulgaria) – 10 824 694,51 euro

5.Research Consortio Stabile SCARL & SC Ediiturci SRL (Italia) – 14 950 578,94 euro

6.SC Delta ACM-93 SRL (România) – 11 571 416,11 euro

Cu o zi înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor – 11 februarie 2014, primarul general a dispus crearea comisiei de evaluare a propunerilor pe marginea proiectului de reabilitare a străzilor principale și de modernizare a iluminatului public în centrul Chișinăului („Pachetul I” – bd. Ștefan cel Mare, str. Vasile Alecsandri și bd. Constantin Negruzzi.) Din ea au făcut parte șase persoane – Dorin Chirtoacă (președintele comisiei), viceprimarul Nistor Grozavu (vicepreședinte), directorul interimar al Unității de implementare a proiectului, Daniela Franțujan (secretar), directorul interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație, Igor Gamrețchi, directorul Direcției finanțe, Veronica Herța, și managerul proiectului „Suport pentru implementarea proiectului și supervizare”, Marc Truchon (Compania Egis International, Franța). Ultimul a fost ulterior exclus din comisie și lăsat doar în calitate de observator.

Pe 12 februarie 2014 au fost deschise plicurile. În aceeași zi a început procedura de evaluare a ofertelor. Decizia comisiei de concurs a fost expediată la BERD și BEI spre aprobare în martie 2014. De la ambele bănci, pe 9 mai a venit răspunsul: „Nu avem obiecții referitoare la raportul de evaluare”.

Comisia a desemnat drept cîștigătoare SC Delta ACM-93 SRL din România, care a fost contractată pentru executarea lucrărilor de reabilitare a trei străzi din „Pachetul I”. Aceste lucrări includeau reabilitarea carosabilului și trotuarelor, crearea locurilor pentru parcare și modernizarea sistemului de iluminat stradal public. Termenul de executare a contractului a fost stabilit de 12 luni, iar costul – 11 571 416,11 euro. Pe 16 iunie 2014 Primăria a semnat contractul cu această companie, deși diferența dintre cel mai mic preț propus în cadrul tenderului, și prețul cîștigătorului era de 1,57 milioane de euro sau de 1,16 ori mai mare.

A cîștigat în pofida oricărui fapt

Oferta companiei SC Delta ACM-93 SRL a fost recunoscută ca fiind cea mai bună, deși ea nu corespundea tuturor criteriilor prevăzute în Caietul de sarcini. În special, ea nu deținea certificat/licență de executare a lucrărilor utilitare pentru electricitate și instalare a utilajului electric. Iar aceste lucrări fac parte din lucrările de reabilitare a trei străzi din centrul Chișinăului. Mai mult, Caietul de sarcini prevede că „documentele de proiectare pentru iluminarea bulevardelor prevăd utilizarea corpurilor de iluminat cu LED-uri, ce oferă posibilitatea îmbunătățirii proprietăților fotometrice, datorită economiei de energie electrică”.

Experții Consiliului Concurenței care au efectuat investigaţia au menționat că, potrivit Caietului de Sarcini, antreprenorul trebuia să prezinte comisiei de evaluare pachetul de documente ce descriu aspectul exterior, starea, structura și funcția proiectului de construcție, în conformitate cu standardele și legislația în vigoare:

- licența pentru lucrările de instalare;

- certificate de testări electrice în laborator;

- lista utilajelor/echipamentelor/dispozitivelor instalate;

- certificatele de calitate a unităților electrice, a utilajelor electrice utilizate;

- catalogul de cabluri etc.

Însă, în oferta prezentată de SC Delta ACM-93 SRL erau două certificate de conformitate cu standardul ISO 9001:2008 „Sistemul de management al calității” (valabil pînă pe 21 noiembrie 2016) și ISO 14001:2005 „Sistemul de management de mediu” (valabil pînă pe 16 iulie 2016). Dar ambele certificate includ tipuri de activitate unde lipsește confirmarea calificării pentru executarea lucrărilor utilitare în electricitate și instalațiile electrice. Mai mult, această companie, pe pagina 280 a ofertei, a menționat că nu va avea subcontractori în executarea contractului. Aceasta înseamnă că în această categorie de lucrări SC Delta ACM-93 SRL nu-și poate onora obligațiile contractuale. Experții au invocat „Condițiile generale le contractului pentru construcție”, elaborate de Federația Internațională a Inginerilor Consultanți, conform cărora antreprenorul are dreptul să contracteze subantreprenori și poartă răspundere pentru acțiunile lor sau neîndeplinirea obligațiilor.

Totuși comisia de evaluare a oferit prioritate ofertei SC Delta ACM-93 SRL, deși ea nu deținea calificarea necesară pentru executarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public.

De ce au fost făcute aceste favoruri

În Caietul de sarcini, printre cerințele față de ofertanți se spune că ei trebuie să prezinte dovezile experienței lor din ultimii cinci ani (se consideră perioada de pînă la data limită de depunere a ofertelor). Totodată, în fiecare dintre acești cinci ani activitatea trebuia să fie desfășurată pe parcursul a cel puțin nouă luni. De asemenea, trebuiau prezentate cel puțin trei proiecte, similare celui de la Chișinău (după volum, complexitate, după tehnologiile utilizate), finalizate cu succes în ultimii cinci ani.

SC Delta ACM-93 SRL și-a inclus în listă șapte proiecte: de reabilitate a drumurilor urbane din mun. București (Pachetul 5) în valoare de 25,5 milioane euro; a drumului județean Craiova-Podari-Segarcea – 8,3 milioane euro; drumurilor din mun. Craiova – 25,5 mil. euro; construcția străzilor din Sectorul 4 – 3,5 mil. euro; reabilitarea și modernizarea rețelei stradale, extinderea rețelei de apă și canalizare, instalarea pompelor în comuna Jilava – 6,5 mil. euro și alte două proiecte, care pe atunci se aflau în proces de executare (de reabilitare a drumului național Craiova-Calicea Marea – 35,7 mil. euro și modernizarea centrului Bucureștiului – lot 1 – 25,2 mil. euro.

Însă, din această listă, proiectul de reabilitare a rețelei stradale din mun. București (pachetul 5) nu se înscria în termenul stabilit, deoarece a fost finalizat în septembrie 2008. Întrucît ultima zi de depunere a ofertelor pentru concurs era 12 februarie 2014, respectiv, perioada pentru ultimii cinci ani începe cu 12 februarie 2009. Comisia de evaluare însă a admis proiectul companiei SC Delta ACM-93 SRL, finalizat în 2008. De ce?

Alte proiecte din această listă – „Reabilitarea și modernizarea drumului județean Craiova-Podari-Segarcea” și „Reabilitarea Drumului Național Craiova-Calicea Mare” prevedeau lucrări de extindere a carosabilului, de terasamente, de consolidare a versanților etc., care nu sînt similare celor ce trebuiau a fi executate la Chișinău.

Proiectul cîștigătorului, realizat în comuna Jilava, conținea lucrări de realizare a sistemului de apeducte și canalizare, construcția stației de pompare pentru sistemul de canalizare, asigurarea cu energie electrică a stației de epurare etc. Adică, în acest proiect nu au fost realizate lucrări de reabilitare a străzilor și trotuarelor, crearea locurilor pentru parcare și a iluminatului public stradal, de aceea, acest proiect nu poate fi calificat drept similar celui din Chișinău.

Următorul proiect al acestei companii – „Reabilitarea și modernizarea drumului județean Bals-Dolj” prevedea repararea, reabilitarea și îmbunătățirea străzilor prin reparația stratului de beton. Astfel, nici în acest proiect nu erau create locuri de parcare nu erau efectuate lucrări de iluminat stradal.

De asemenea, în portofoliu mai era menționat proiectul de amenajare a parcului din lunca Jiului din Craiova. În cadrul executării lui au fost amenajate terenuri de joacă. Dar acolo nu erau realizate lucrări de iluminat stradal. Ceea ce a fost făcut acolo nemijlocit pentru iluminat (instalarea lămpilor cu vapori de mercur de înaltă tensiune) nu corespunde cerințelor din Caietul de sarcini al proiectului de la Chișinău. Amintim că la noi trebuiau instalate leduri. Pentru asta compania trebuia să aibă experiență, iar angajații ei să fie instruiți să îndeplinească asemenea lucrări. Prin urmare, nici acest proiect nu poate fi calificat drept unul similar lucrărilor de reabilitare a trei străzi ale capitalei RM.

Adică, din șapte proiecte prezentate de cîștigător, șase, în opinia experților de la Consiliul Concurenței, nu corespundeau criteriilor de selectare.

Concurentul a fost descalificat

În același timp, participantul bulgar la concurs – SK-13 Patstroy JSC, care a propus un preț mai mic faţă de cel oferit de cîștigător, a prezentat în portofoliul său nouă proiecte realizate timp de cinci ani.

Printre acestea se numără – „Șoseaua de centură– Sofia – South arc – Semionovsko shoes” – 22,6 mil. euro, „Autostrada Trakia-Orizovo-Burgas/ secțiunea lot 2 – „Stara Zagora –Nova Zagora” – 55,2 mil. euro, „Bulevardul ducesei Maria Luiza de la Podul Nadejda pînă la postul Lions – repararea suprafețelor de drum cu reacoperirea asfaltului, repararea trotuarelor și pistei pentru cicliști” – 1 mil. euro, „Reconstrucția parcului urban, ameliorarea zonei verzi dintre clădiri și lucrări de terasament pe str. Bealo More, reabilitarea a 25 de străzi din orașul Gotse-Delcev” –3 mil. euro, „Porțiunea 39 – reabilitarea și reconstrucția drumului II-63- Pernik-Strezimirovtsi de la 43,4 km pînă la 52,6 km” – 2 mil. euro. „Porțiunea 33 – drumul 111-1801 – drumul de centură: Sofia-Suhodol-Malo Bucino-Golemo-Bucino de la 0 km pînă la 4,5 km și de la 4,9 km pînă la 18,2 km” – 1,2 mil. euro. „Reconstrucția intersecției pentru crearea căii de acces către rampa de gunoi din s. Dolni Bogrov – 379,8 mii euro și „Reconstrucția bd. Kopenhaga” – 2,3 mil. euro.

Totuși, deși toate aceste proiecte au fost finalizate cu succes și a fost propus un preț mai bun, comisia de evaluare a ofertelor de tender, condusă de Dorin Chirtoacă, a descalificat compania bulgară SK-13 Patstroy KSC pentru necorespunderea criteriilor de selectare „Experiență specifică”. În opinia comisiei, din nouă proiecte doar două puteau fi considerate similare proiectului de la Chișinău conform parametrilor fizici, gradului de complexitate, tehnologiilor utilizate și altor caracteristici.

Este curios faptul că în două proiecte „Reconstrucția bd. Copenhaga” și „Reconstrucția parcului urban din Gotse-Delcev” au fost executate lucrări de reabilitare a străzilor, trotuarelor, modernizare a iluminatului stradal, reînnoirea sistemelor de asigurare cu apă și canalizare, însă ele nu au fost luate în calcul de comisie.

Comisia a încălcat legea

Comisia Naţională de Integritate a constatat, în august 2015, existenţa unui conflict de interese la primarul general Dorin Chirtoacă, care era preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor de concurs. El nu a declarat în termenul stabilit conflictul de interese – interesul personal în preferinţele acordate companiei SC Delta ACM-93 SRL, intenţiile de a o desemna drept cîştigătoare a concursului şi semnarea contractului cu ea. Ceea ce a şi fost făcut pe 16 iunie 2014.

Membrii comisiei de evaluare, cu excepţia Veronicăi Herţa, nu au fost prezenţi la interviul organizat de Consiliul Concurenţei pentru a explica acest caz. Direcţia generală transport public şi căi de comunicare, care este beneficiarul proiectului de reabilitare a celor trei străzi, a informat printr-o scrisoare Consiliul Concurenţei despre faptul că perfectarea documentelor pentru concurs, evaluarea ofertelor, elaborarea raportului de evaluare şi desemnare a cîştigătorului au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului dintre BERD şi primăria Chişinău. Totodată, experţii Consiliului Concurenţei fac trimitere la prevederea acestui contract, în care se spune că clientul poartă răspundere pentru toate aspectele legate de achiziţia de contracte.

Consiliul Concurenţei a făcut următoarea concluzie: „Comisia creată în cadrul Primăriei mun. Chişinău este responsabilă de selectarea companiei ce urma să efectueze lucrările de reabilitare a bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt şi a altor două străzi principale din zona centrală – str. Vasile Alecsandri şi bd. Negruzzi. Rolul băncii în procesul de selectare este de a aproba compania recomandată de municipiu, care a fost desemnată cîştigătoare de către comisia de evaluare a ofertelor de tender. Adică banca se ocupă de aspectele financiare, dar nu de desfăşurarea concursului”. Astfel, comisia a recomandat băncilor să aprobe selectarea cîştigătorului – SC Delta CM-93 SRL, ceea ce a şi fost făcut.

Consiliul Concurenţei a constatat că compania SC Delta ACM-93 SRL a fost privilegiată din partea comisiei de evaluare, deoarece oferta prezentată de cîştigătorul concursului nu corespundea cerinţelor Caietului de sarcini în partea ce ţine de calificarea pentru executarea lucrărilor utilitare pentru electricitate şi la instalaţiile electrice

Potrivit Legii concurenţei, statul asigură libertatea activităţii de antreprenoriat, protecţia concurenţei loiale, precum şi a drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi cetăţenilor de activitatea anticoncurenţială şi de concurenţa neloială. De aceea, (potrivit art.12, p.1, alin. (b) ) se interzice „stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sînt prevăzute de lege”:

Consiliul Concurenţei consideră că acţiunile comisiei de evaluare cad sub incidenţa articolului 12 „Interzicerea acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale de restrîngere, împiedicare sau denaturare a concurenţei”. După ce CMC, Primăria şi primarul general îşi vor prezenta observaţiile şi comentariile pe marginea raportului de investigație, plenul Consiliului Concurenţei va adopta o decizie. (din cîte se pare, va urma o decizie de sancţionare).

Urmărește-ne pe Odnoklassniki, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Sondaj Toate

load